Autoryzowane szkolenia ISC2

piątek, 19 kwiecień 2024

Autoryzowane szkolenia ISC2

 

Autoryzowane szkolenia ISC2 to:

1. Tematyka

Autoryzowane szkolenia dostępne w ofercie ISC2 przygotowują do szeregu globalnie rozpoznawalnych certyfikacji, które są oparte o tzw. Common Body of Knowledge (CBK). ISC2 CBK to zbiór wiedzy, który stanowi podstawę dla wszystkich certyfikacji i jest regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlać aktualne zagrożenia i najlepsze praktyki w domenie cyberbezpieczeństwa.

Szkolenia te sugerowane są wszystkim profesjonalistom zajmującym się cyberbezpieczeństwem, zarówno tym będących na początku swojej kariery zawodowej jak i ekspertom, ponieważ zapewniają zarówno solidne fundamenty jak i aktualną wiedzę niezbędną do skutecznej ochrony przed cyberzagrożeniami.

 

Oto niektóre z dostępnych szkoleń i odpowiadających im certyfikacji:

ISC2 CISSP Certification Prep Course

Certified Information Systems Security Professional (CISSP): to prestiżowa i uznana międzynarodowo certyfikacja w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Jest to certyfikat dla doświadczonych specjalistów, który potwierdza ich umiejętności w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu programami bezpieczeństwa informacji dużych organizacjach. Aby uzyskać certyfikat CISSP, kandydaci poza zaliczeniem egzaminu muszą wykazać się jeszcze co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w dwóch z ośmiu domen CBK (Common Body of Knowledge), które obejmują między innymi zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo operacyjne, architekturę bezpieczeństwa, bezpieczeństwo oprogramowania. Egzamin CISSP jest uważany za jeden z najtrudniejszych w branży. Zaliczenie egzaminu CISSP otwiera drzwi do wielu możliwości zawodowych, w tym do ról konsultanta, menedżera bezpieczeństwa, audytora czy analityka bezpieczeństwa. Posiadacze certyfikatu CISSP są cenieni za ich wiedzę ekspercką i często zajmują kluczowe stanowiska w organizacjach na całym świecie.

 

Certyfikat ISC2 CISSP nie jest certyfikatem technicznym, ale należy do grupy certyfikacji menadżerskich z w domenie bezpieczeństwa informacji.

 

ISC2 CCSP Certification Prep Course 

Certified Cloud Security Professional (CCSP): to certyfikacja skierowana do specjalistów bezpieczeństwa w chmurze. Potwierdza ona zaawansowaną wiedzę i umiejętności w projektowaniu, zarządzaniu oraz zabezpieczaniu danych, aplikacji i infrastruktury w chmurze. Aby uzyskać certyfikat CCSP, kandydaci poza zaliczeniem egzaminu muszą wykazać się jeszcze co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie IT, w tym trzyletnim w bezpieczeństwie informacji i jednym roku w jednej z sześciu domen CBK (Common Body of Knowledge): architektura chmury, projektowanie bezpieczeństwa w chmurze, operacje chmury, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, prawnymi aspektami bezpieczeństwa w chmurze oraz ryzykiem i zgodnością. Szkolenie i certyfikacja CCSP jest szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy coraz więcej organizacji przenosi swoje dane i usługi do chmury, co wiąże się z nowymi wyzwaniami bezpieczeństwa.

 

ISC2 SSCP Certification Prep Course

Systems Security Certified Practitioner (SSCP): to certyfikacja skierowana do specjalistów IT na początku swojej kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Certyfikat ten potwierdza umiejętności w identyfikowaniu, monitorowaniu i analizie ryzyka, a także w zarządzaniu incydentami i reagowaniu na nie. SSCP jest idealny dla tych, którzy pracują na stanowiskach takich jak administratorzy systemów, menedżerowie sieci czy analitycy bezpieczeństwa. Aby uzyskać certyfikat SSCP, kandydaci poza zaliczeniem egzaminu muszą wykazać się jeszcze co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w jednej z siedmiu domen CBK (Common Body of Knowledge), które obejmują operacje bezpieczeństwa, zarządzanie dostępem, analizę ryzyka, reagowanie na incydenty, kryptografię, bezpieczeństwo sieci i komunikacji oraz bezpieczeństwo systemów i aplikacji. Posiadanie certyfikatu SSCP świadczy o solidnych podstawach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i jest krokiem w kierunku dalszego rozwoju zawodowego, w tym zdobycia bardziej zaawansowanego certyfikatu CISSP.

 

 

2. Instruktorzy

Szkolenia autoryzowane przez ISC2 prowadzone są wyłącznie przez akredytowanych i wykwalifikowanych instruktorów, którzy udowodnili swoją wiedzę i umiejętności w trakcie rygorystycznego procesu certyfikacji przeprowadzanego przez ISC2. Są oni jednocześnie długoletnimi posiadaczami certyfikatów ISC2, a dodatkowo każdy instruktor musi przejść szczegółową weryfikację pod kontem umiejętności prowadzenia szkoleń, aby zapewnić edukację najwyższej jakości, zgodną z wysokimi standardami ISC2.

 

3. Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe ISC2 są zawsze aktualne i dostosowane do bieżącej wersji egzaminów, dokładnie odpowiadają zakresowi tematycznemu, który jest wymagany podczas egzaminów certyfikacyjnych. Są one oferowane przede wszystkim w wersji elektronicznej, co zapewnia łatwy dostęp i możliwość korzystania z nich w dowolnym miejscu i czasie. Stanowią one najlepszy dostępny materiał uzupełniający szkolenie, który pozwala na skuteczne przygotowanie się do egzaminu certyfikacyjnego ISC2, zapewniając kompleksowe zrozumienie wymaganych kompetencji i wiedzy.

Materiały szkoleniowe ISC2 są udostępniane poprzez platformę Vital Source, a każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia otrzymuje do nich dostęp na 1 rok. W tym czasie uczestnicy mają zapewnione bieżące aktualizacje materiałów, które mają miejsce.

Z materiałów szkoleniowych można korzystać zarówno online jak i bez połączenia internetowego.

 

Dodatkowo, uczestnicy mają dostęp w ramach elektronicznych materiałów do funkcjonalności: Adaptive Learning, czyli możliwości tworzenia i używania podczas nauki Fiszek.

 

A już niedługo zostanie wprowadzona funkcja Adaptive Assessment, czyli unikatowe narzędzie oceny adaptacyjnej oparte na sztucznej inteligencji (AI). To innowacyjne narzędzie umożliwi tworzenie spersonalizowanych testów sprawdzających, które będą dostosowywać się do indywidualnych potrzeb użytkownika, identyfikując obszary, w których wiedza jest niepełna, i koncentrując się na nich w procesie nauki.

Obie te funkcjonalności jeszcze bardziej ułatwiają proces nauki i przygotowania się do egzaminu.

4. Vouchery egzaminacyjne

Zgodnie z informacjami ze strony.

Tylko ISC2 oraz oficjalni partnerzy szkoleniowi ISC2 są autoryzowanymi organizacjami, które mają możliwość oferowania voucherów egzaminacyjnych na egzaminy certyfikacyjne ISC2.

 

Uważaj na “nieoficjalnych” dostawców, którzy proszą o dane logowania do Pearson VUE; udostępnienie danych logowania Pearson VUE nieupoważnionym stronom trzecim jest naruszeniem Umowy o Poufności ISC2. Do upoważnionych stron trzecich należą Kandydat, Pearson VUE oraz ISC2.

 

Naruszenia Umowy o Poufności ISC2 mogą skutkować natychmiastowym i trwałym unieważnieniem wyniku egzaminu lub certyfikatów.

 

5. Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia

Tylko ISC2, na podstawie danych otrzymanych po zrealizowanym szkoleniu, które otrzymuje od swojego oficjalnego partnera szkoleniowego, wystawia uczestnikom szkoleń oficjalne poświadczenia podpisane przez ISC2. Poświadczenia te potwierdzają, że kurs został dostarczony przez autoryzowanego partnera ISC2, przez autoryzowanego instruktora i w oparciu o certyfikowane materiały szkoleniowe.

Uwaga: Nieoficjalni dostawcy ISC2 nie mają możliwości wystawienia takich poświadczeń. Wystawione przez nich poświadczenia będą pozbawione wszelkich znaków graficznych i sygnatury ISC2.

 

Wybierając autoryzowane szkolenia w Compendium Centrum Edukacyjne, wybierasz pewność, jakość i niezrównaną ekspertyzę. Dlaczego? Bo to nie tylko kursy, to podróż z prawdziwymi mistrzami dziedziny. Zyskujesz dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, sprawdzonej metodologii i najlepszych praktyk. To nie tylko nauka, lecz interakcja z ekspertami, którzy wspierają cię na każdym kroku, odpowiadają na pytania i dzielą się swoim doświadczeniem. Autoryzowane szkolenia to także zaufanie - wiesz, że uczysz się z oficjalnych materiałów, które są zatwierdzone przez liderów branży. To inwestycja w siebie, która otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych i osobistego rozwoju. Dlatego warto wybrać autoryzowane szkolenia - bo to nie tylko nauka, to droga do mistrzostwa.

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.