Pełna certyfikacja NSE8 po raz pierwszy możliwa do realizacji w Polsce!

środa, 31 styczeń 2018

NSE8 - Fortinet Network Security Expert jest ósmym i równocześnie najwyższym poziomem certyfikacji w programie certyfikacyjnym Fortinet Network Security Expert (NSE). Swoim zakresem obejmuje szeroki zakres wiedzy i umiejętności począwszy od konfiguracji poszczególnych elementów po projektowanie kompleksowych systemów bezpieczeństwa sieciowego opartych na następujących rozwiązaniach:

 • FortiGate
 • FortiManager / FortiAnalyzer
 • FortiADC (VM and D series)
 • FortiWeb
 • FortiSandbox
 • FortiAuthenticator
 • FortiMail
 • FortiVoice Enterprise

Zdobycie certyfikatu poziomu NSE8 potwierdza posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Projektowania architektury sieciowej w oparciu o rozwiązania Fortinet
 • Wdrażania i instalacji zaawansowanych rozwiązań Fortinet
 • Utrzymywania i zarządzania rozwiązaniami Fortinet
 • Rozwiązywania problemy w rozbudowanych infrastrukturach sieciowych opartych o rozwiązania Fortinet
Egzamin Fortinet NSE8 w Polsce
 

Zdobycie certyfikatu NSE8 wymaga pozytywnego zaliczenia 2 egzaminów:

1. Egzaminu pisemnego dostępnego w centrach testowych Pearson VUE

NSE8 Fortinet Network Security Expert 8 Written Exam

 • egzamin dostępny tylko w angielskiej wersji językowej
 • egzamin dostępny w centrach testowych Pearson VUE
 • cena egzaminu 400 USD netto
 • czas trwania egzaminu 90 minut
 • tylko w przypadku w pełni poprawnej odpowiedzi na dane pytanie przyznawane są punkty, nie ma punktów za częściowo poprawne odpowiedzi
 • pytania w formie testu wielokrotnego wyboru
 • w przypadku niepowodzenia, kolejne podejście do egzaminu możliwe po minimum 15 dniach karencji
 • wynik egzaminu prezentowany w formie informacji: Zdany/Niezdany

2. Egzaminu praktycznego trwającego 2 dni i realizowanego w wyznaczonych do tego celu lokalizacjach

NSE8 Fortinet Network Security Expert 8 Practical Exam

 • egzamin dostępny tylko w angielskiej wersji językowej
 • egzamin dostępny w wyznaczonych terminach i lokalizacjach
 • cena egzaminu 1600 EUR netto
 • 48 zadań egzaminacyjnych
 • czas trwania egzaminu 2 dni
 • egzamin realizowany w dedykowanej sali egzaminacyjnej pod kontrolą egzaminatora
 • każde zadanie musi zostać w 100% poprawnie wykonane, aby otrzymać punkty, nie ma punktów za częściowo poprawne zadania
 • wszystkie zadania egzaminacyjne są zadaniami praktycznymi dotyczącymi wykonania określonej konfiguracji lub rozwiązania danego problemu
 • w przypadku niepowodzenia, kolejne podejście do egzaminu możliwe po minimum 15 dniach karencji
 • wynik egzaminu prezentowany w formie informacji: Zdany/Niezdany

UWAGA: warunkiem umożliwiającym zapisanie się na termin egzaminu praktycznego jest wcześniejsze zaliczenie egzaminu pisemnego.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów NSE8 i sugerowanej drogi jak się do ich przygotować można znaleźć pod tymi adresami:

Egzamin NSE8 Practical Exam w Polsce - jak się zapisać?

Compendium CE organizuje po raz pierwszy w Polsce sesję egzaminu praktycznego NSE8 Practical Exam w dniach 4-5 września 2018 w Krakowie.

Ilość miejsc egzaminacyjnych jest bardzo ograniczona, a o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Zapisując się na egzamin NSE8 w Polsce, możesz wybrać jeden z poniższych pakietów:

Cena pakietów egzaminacyjnych:

 1. Komplet: egzamin pisemny+praktyczny: 400USD + 1650EUR*
 2. Egzamin praktyczny (bez egaminu pisemnego): 1650 EUR*

*Podane ceny są cenami netto. W cenie zawarte są koszty przerw cateringowych i obiadów podczas egzaminu praktycznego.

UWAGA: warunkiem umożliwiającym zapisanie się na termin egzaminu praktycznego jest wcześniejsze zaliczenie egzaminu pisemnego.

W celu potwiedzenia zapisu na egzamin należy dokonać przedłaty w wysokości 100% wartości egzaminu netto. W przypadku rezygnacji z podejścia do egzaminu po 31 lipca 2018r. przedpłata jest bezzwrotna i przepada na rzecz organizatora egzaminu, tj. Compendium Centrum Edukacyjne.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto, w tytule przelewu wpisująć: "Egzamin NSE8 4-5 września 2018, Kraków" na podstawie faktury PRO Forma

Dane do przelewu:

Nazwa firmy: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
Numer konta PLN: 74 1060 0076 0000 3210 0022 6028

Jeżeli chcesz zapisać się na egzamin NSE8 skontaktuj się z naszym działem handlowym!
tel.: (12) 29 84 777
mail: szkolenia@compendium.pl

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.