Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Szkolenie MS-20764 Administering a SQL Database Infrastructure przedstawia tematykę dotycząca zarządzania infrastrukturą środowiska potrzebnego do pracy z bazami danych SQL Server. Wiedza ta użyteczna jest również dla programistów aplikacji składujących dane w bazach SQL Server.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Uwierzytelnienie i autoryzacja dostępu
  • uwierzytelnienie połączenia
  • autoryzacja dostępu do baz danych
  • autoryzacja pomiędzy serwerami
  • bazy typu partially contained
 2. Wykorzystanie ról serwerowych i bazodanowych
  • role serwerowe
  • stałe role bazodanowe
  • własne role bazodanowe
 3. Autoryzacja użytkownika w dostępie do zasobów
  • konfiguracja dostępu do obiektów
  • konfiguracja dostępu do kodu
  • wykorzystanie warstwy schematu
 4. Ochrona danych poprzez szyfrowanie i audyt operacji istotnych
  • metody kontroli dostępu do danych
  • konfigurowanie audytu w SQL Server
  • zarządzanie zadaniami audytu
  • szyfrowanie danych
 5. Tryby obsługi dziennika transakcji (recovery models)
  • strategie przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa
  • wykorzystanie dziennika transakcji przez SQL Server
  • opcje dostępne w tworzeniu kopii bezpieczeństwa
 6. Obsługa tworzenia kopii bezpieczeństwa
  • uruchamianie tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych i dziennika transakcji
  • zarządzanie zadaniami backup'ów
  • zastosowanie opcji w budowaniu kopii bezpieczeństwa
 7. Odtwarzanie baz danych SQL Server
  • przebieg procesu odtwarzania
  • uruchamianie odtwarzania baz
  • odtwarzanie kopii do wybranego punktu czasowego
  • odtwarzanie baz systemowych i pojedynczych plików
 8. Automatyzacja zadań administracyjnych w SQL Server
  • omówienie systemu automatyzacji
  • proces agenta SQL Server
  • zarządzanie zadaniami agenta SQL
  • automatyzacja w środowisku z wieloma serwerami
 9. Konfiguracja kontekstu bezpieczeństwa zadań agenta
  • proces agenta i jego kontekst bezpieczeństwa
  • konfiguracja dołączanych danych uwierzytelniających
  • zastosowania kont proxy
 10. Monitorowanie SQL Server poprzez alerty i notyfikacje
  • konfiguracja systemu database mail
  • monitorowanie błędów środowiska
  • wykorzystanie obiektów operatorów, alertów i notyfikacji
  • alerty w bazach Azure SQL
 11. Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem z użyciem PowerShell
  • konfigurowanie serwisu SQL Server
  • administrowanie systemem poprzez PowerShell
  • zarządzanie środowiskiem
  • zarządzanie bazami Azure SQL
 12. Śledzenie dostępu do SQL Server
  • kolekcjonowanie aktywności poprzez narzędzie Profiler
  • dostrajanie wydajności z użyciem Database Engine Tuning Advisor
  • konfiguracja zadania śledzenia (tracing)
  • zdarzenia rozproszone
  • monitorowanie blokad
 13. Narzędzia do monitorowania systemu SQL Server
  • monitorowanie aktywności
  • kolekcjonowanie i zarządzanie danymi wydajnościowymi
  • analizowanie zebranych danych
  • wsparcie poprzez narzędzie SQL Server Utility
 14. Rozwiązywanie problemów
  • metodologie
  • rozwiązywanie problemów z instancją
  • rozwiązywanie problemów połączenia i logowania
  • omówienie najpopularniejszych scenariuszy
 15. Importowanie i Eksportowanie danych
  • transfer danych z/do baz SQL Server
  • import i eksport danych tabelarycznych
  • wykorzystanie narzędzia BCP oraz konstrukcji BULK INSERT
  • wdrażanie i aktualizacja aplikacji z warstwą danych (data-tier applications)
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • znajomość systemów operacyjnych Windows i ich funkcjonalności
 • wiedza w zakresie zapytań Transact-SQL
 • znajomość koncepcji normalizacji danych
 • podstawowe doświadczenie w dziedzinie projektowania baz danych
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia MS-20764 Administering a SQL Database Infrastructure otrzymują autoryzowany certyfikat Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Microsoft SQL Server

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3800 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft