Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Szkolenie MS-20762 Developing SQL Databases pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne doświadczenie w budowaniu i programowaniu logiki baz danych SQL Server 2016. Pokazuje jak wykorzystać cechy nowoczesnego środowiska obsługi danych korporacyjnych oraz jak używać narzędzi do programowania rozwiązań.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do procesu programowania rozwiązań bazodanowych
  • omówienie platformy SQL Server
  • zadania pragramisty baz danych SQL Server
 2. Projektowanie i tworzenie tabel
  • przygotowanie projektu
  • wykorzystanie typów danych
  • praca ze schematami
  • tworzenie i modyfikowanie tabel
 3. Zaawansowane cechy tabel
  • partycjonowanie danych
  • kompresja danych
  • tabele tymczasowe
 4. Kontrola poprawności danych z użyciem ograniczników (Constraints)
  • wymuszanie integralności danych
  • spójność domenowa
  • reguły dla encji oraz integralność referencyjna
 5. Wprowadzenie do indeksowania danych
  • podstawowe pojęcia
  • typy danych a indeksy
  • fizyczna organizacja danych (Heap, Clustered Index, Nonclustered Indexes)
  • indeksy dla pojedynczych kolumn i indeksy złożone
 6. Strategie optymalnego indeksowania zawartości
  • typowe strategie indeksowania
  • zarządzanie indeksami
  • plany wykonawcze
  • wykorzystanie DTE
  • praca z magazynem zapytań (Query Store)
 7. Indeksy kolumnowe
  • wprowadzenie
  • budowanie indeksów kolumnowych
  • praca z indeksami kolumnowymi
 8. Projektowanie i tworzenie widoków
  • wprowadzenie do budowania widoków
  • tworzenie i zarządzanie widokami
  • rozważania wydajnościowe dla konstrukcji wykorzystujących widoki
 9. Projektowanie i tworzenie procedur składowanych
  • wprowadzenie do procedur składowanych
  • wykorzystanie procedur
  • budowanie sparametryzowanych procedur
  • kontrola kontekstu uruchamiania
 10. Projektowanie i tworzenie funkcji użytkownika
  • przegląd funkcji
  • projektowanie i tworzenie funkcji skalarnych
  • projektowanie i tworzenie funkcji zwracających dane tabelaryczne
  • zagrożenia w pracy z funkcjami
  • konstrukcje alternatywne do użycia funkcji
 11. Reagowanie na modyfikacje danych poprzez wyzwalacze (Triggers)
  • projektowanie wyzwalaczy
  • tworzenie wyzwalaczy
  • zaawansowane zastosowania wyzwalaczy
 12. Praca z tabelami pamięciowymi
  • tworzenie tabel typu in-memory
  • tworzenie procedur składowanych kompilowanych do kodu maszynowego
 13. Wykorzystanie kodu zarządzalnego w SQL Server
  • integracja środowiska SQL z CLR
  • tworzenie i publikowanie konstrukcji dla SQL Server w kodzie zarządzalnym
 14. Składowanie i odpytywanie danych XML
  • wprowadzenie do XML i schematów XML
  • składowanie dokumentów i schematów XML w SQL Server
  • wykorzystanie typu danych XML
  • składnia polecenia FOR XML
  • wprowadzenie do stosowania xQuery
  • praca z fragmentami XML (shredding)
 15. Praca z danymi przestrzennymi (Spatial Data)
  • wprowadzenie do składowania danych lokalizacyjnych
  • charakterystyka typów danych lokalizacyjnych
  • wykorzystanie danych lokalizacyjnych w aplikacjach
 16. Składowanie i odpytywanie dużych obiektów binarnych i znakowych
  • uwagi do wykorzystania dużych danych binarnych (BLOB)
  • praca ze strumieniami plikowymi (FILESTREAMS)
  • zapotrzebowanie na zewnętrzną usługę full-text search
 17. Konkurencyjny dostęp do danych
  • wykorzystanie izolacji migawkowej (Snpshot Isolation)
  • wykorzystanie blokad na poziomie partycji
 18. Wydajność i monitorowanie rozwiązań
  • system zdarzeń rozszerzonych
  • praca ze zdarzeniami rozszerzonymi
  • bieżące statystyki zapytań
  • dostrajanie konfiguracji plików bazy danych
  • praca z metrykami
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 •  podstawowa wiedza w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows
 •  umiejętność praktycznego wykorzystania konstrukcji Transact-SQL
 •  praktyczna wiedza na temat relacyjnych baz danych
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia MS-20762 Developing SQL Databases otrzymują autoryzowane certyfikat Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Microsoft SQL Server

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3600 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.