Szkolenia Component Soft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: AI-110

Artificial intelligence has become an extremely important area for IT professionals and engineers in the past 10-20 years with the scientific breakthroughs and practical applications of deep learning and more recently of generative AI systems, especially with Large Language Models (LLM) such as ChatGPT. That’s why understanding the concepts, and practical usage of AI systems generally and LLMs specifically is becoming essential for all IT and other technical professionals as well as for managers with technical background.

This training focuses on Large Language Models (LLMs) and applications made possible by LLMs and gives an insight into their theory and practice, namely: 

 • Introduction to LLM based applications
 • The Transformer Architecture, Base for all LLMs
 • The 3-phase training process of LLMs (Pre-training, Fine-tuning, RLHF)
 • Prompt engineering
 • Using our own data sources by Retriever Augmented Generation (RAG)
 • Creating LLM chains with LangChain
 • Web interfaces for LLMs (Gradio or Streamlit)

 

Besides gaining a basic understanding of the theory of Large Language Models (LLMs) as well as other technologies used in LLM-based applications, students will be able to examine their features and play with them during instructor’s demonstration and lab exercises.

Structure: 50% lecture, 25% demonstration by the instructor, 25% hands on lab exercises

Target audience: Technical managers as well as IT and telco professionals who want to familiarize themselves with cloud-native technologies

 

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Module 1. Introduction to LLM based applications
  • Main usage areas of LLM-based applications
  • Main types of LLM-based applications
  • Building blocks of LLLM-based applications
  • Lab: Testing a simple LLM-based application
 • Module 2. The Transformer Architecture
  • Intuition of the transformer model
  • Main elements of transformers: tokenizer, embeddings, encoder, decoder
  • Variations on the transformer architecture
  • Popular transformer models
  • Lab: Testing popular LLM foundational models
 • Module 3. The 3-phase training process of LLMs (pre-training, fine-tuning, RLHF)
  • Pre-training of LLMs
  • How does pre-training basically work?
  • Training data set, computational and financial challenges
  • LLM Fine-tuning techniques.
  • How does fine-tuning basically work?
  • Parameter efficient fine-tuning (PEFT) with LoRA and quantized parameters
  • Reinforcement Learning with Human feedback (RLHF)
  • Why do we need RLHF in the first place?
  • Methods and main steps of RLHF
  • Lab: Examining an LLM family before and after fine-tuning and RLHF
 • Module 4. Prompt engineering
  • What is prompt engineering?
  • Prompt engineering terminology and concepts
  • The “Just Ask” Principle, Zero-shot prompts
  • Prompts with Few-shot learning
  • Prompt Chaining
  • Chain of Thought Prompting
  • Prompts with Personas
  • Lab: Practicing basic prompt techniques
 • Module 5. Retriever Augmented Generation (RAG)
  • What is Retriever Augmented Generation (RAG)?
  • How does RAG work?
  • Syntactic vs. Semantic Similarity
  • Text embedding
  • Vector Databases
  • Lab: Demonstration of the usage of Retriever Augmented Generation (RAG) in an LLM app
 • Module 6. Creating LLM chains with LangChain
  • What are LLM chains?
  • LangChain architecture
  • Main Building Blocks: Models, Prompts and Output Parsers
  • Building LLM chains from building blocks
  • LangChain Memory
  • LangChain Agents
  • Lab: Demonstration of the usage of LangChain in an LLM app.
 • Module 7. Web interfaces for LLMs (Gradio or Streamlit)
  • Main features of LLM Web interfaces
  • Example web app for simple LLM tasks
  • Creating our own chatbot with a web interface
  • Lab: Demonstration of a simple LLM web interface with Gradio or Streamlit
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

General understanding of and experience in IT systems and/or IT development.

Poziom trudności
Czas trwania 1 dzień
Certyfikat

The participants will obtain certificates signed by Component Soft (course completion).

Prowadzący

Certified Component Soft Trainer. 

Pozostałe szkolenia Component Soft | Generative AI

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3000 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Component Soft

Harmonogram szkoleń
Component Soft