Szkolenia Component Soft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: KBS-105

Kontenery Linux zmieniają sposób myślenia firm o opracowywaniu i wdrażaniu usług. Kontenery odgrywają istotną rolę w nowoczesnym centrum danych, a Docker jest liderem. Kubernetes to wiodący system Open Source do automatyzacji wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi.

Uczestnicy najpierw zdobędą podstawową wiedzę na temat kontenerów Linux i przejdą do nauki najważniejszych funkcji Docker Community Edition (CE), a także ich instalacji, wstępnej konfiguracji i codziennej administracji.

Druga część kursu wprowadza uczestników w podstawowe koncepcje i architekturę Kubernetes, jego początkową instalację, konfigurację i kontrolę dostępu, Kubernetes Pods oraz Workloads, Scheduling oraz Node Management, Accessing the applications, Persistent storage w Kubernetes i wreszcie jego Logging, Monitoring i możliwości rozwiązywania problemów.

Trzecia część dotyczy Helma, menedżera pakietów Kubernetes.

Ten kurs nie tylko przygotowuje delegatów do codziennej administracji systemami Docker & Kubernetes, ale także do oficjalnych egzaminów Certified Kubernetes Administrator (CKA) i Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Podział tematów: 1 dzień Docker + 3 dni Kubernetes + 1 dzień Helm

Struktura: 50% teorii 50% ćwiczeń laboratoryjnych

Grupa docelowa:

Administratorzy systemów, programiści i DevOps, którzy chcą zrozumieć i używać Dockera i Kubernetes w środowiskach korporacyjnych i chmurowych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

CZĘŚĆ I. DCK-101 Wprowadzenie do Dockera

 1. PRZEGLĄD TECHNOLOGII KONTENERÓW
  • Krajobraz zarządzania aplikacjami
  • Izolacja aplikacji
  • Pomiar i kontrola zasobów
  • Bezpieczeństwo kontenerów
  • Bezpieczeństwo kontenerów
  • Inicjatywa Open Container
  • Ekosystem Dockera
  • Ekosystem Dockera (cd.)
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Koncepcje kontenerów runC
   • System koncepcji kontenerów
 2. INSTALACJA DOCKERA
  • Instalowanie Dockera
  • Architektura Dockera
  • Uruchamianie demona platformy Docker
  • Konfiguracja demona platformy Docker
  • Gniazdo sterowania Dockera
  • Włączanie protokołu TLS dla platformy Docker
  • Sprawdzanie poprawności instalacji platformy Docker
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Podstawy platformy Docker
   • Zainstaluj platformę Docker za pośrednictwem platformy Docker Machine
   • Skonfiguruj kontener Dockera, aby był uruchamiany podczas rozruchu.
 3. ZARZĄDZANIE KONTENERAMI
  • Tworzenie nowego kontenera
  • Listowanie kontenerów
  • Przeglądanie szczegółów operacyjnych kontenera
  • Uruchamianie poleceń w istniejącym kontenerze
  • Interakcja z uruchomionym kontenerem
  • Zatrzymywanie, uruchamianie i usuwanie kontenerów
  • Kopiowanie plików do i z kontenerów
  • Sprawdzanie i aktualizowanie kontenerów
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Obrazy platformy Docker
   • Obrazy platformy Docker
 4. ZARZĄDZANIE OBRAZAMI
  • Obrazy platformy Docker
  • Wyświetlanie i usuwanie zdjęć
  • Wyszukiwanie obrazów
  • Pobieranie obrazów
  • Zatwierdzanie zmian
  • Przesyłanie zdjęć
  • Eksport / Import obrazów
  • Zapisywanie / ładowanie obrazów
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Obrazy platformy Docker
   • Obrazy platformy Docker
 5. TWORZENIE OBRAZÓW ZA POMOCĄ DOCKERFILE
  • Dockerfile
  • Buforowanie
  • Budowanie obrazu dockera
  • Instrukcje Dockerfile
  • ENV i WORKDIR
  • Uruchamianie poleceń
  • Pobieranie plików do obrazu
  • Definiowanie pliku wykonywalnego kontenera
  • Najlepsze praktyki
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Podstawy Dockerfile

CZĘŚĆ II. KBS-103 Kubernetes Admin z CKA i CKAD exam.prep.

 1. Wprowadzenie do Kubernetes
  • Ogólne przetwarzanie w chmurze
  • Rodzaje chmur
  • Natywne przetwarzanie w chmurze
  • Orkiestracja kontenerów
  • Kubernetes
  • Koncepcje Kubernetes
  • Kategorie obiektów Kubernetes
  • Niestandardowe definicje zasobów
  • Architektura Kubernetes
  • Kubernetes master
  • Kubernetes node
  • Kubernetes Lab: kontrola stanu
 2. Dostęp do Kubernetes
  • Dostęp do klastra Kubernetes
  • Kontrolowanie dostępu do API
  • Autoryzacja
  • Kontrola dostępu oparta na rolach
  • Role i role klastrów
  • Powiązania ról
  • Kontrola dostępu
  • Kubernetes Lab: dostęp do interfejsu API
 3. Obciążenia Kubernetes
  • Pod
  • Pierwszy Pod
  • Operacje na Podach
  • Stan i cykl życia Podów
  • Przykłady Podów
  • Przykłady RestartPolicy
  • Zarządzanie zasobami InitContainers Pod
  • Kontekst zabezpieczeń Poda
  • Wzory dla kontenerów
  • ReplicationController i ReplicaSet
  • Praca z ReplicationController, ReplicaSet
  • Wdrożenia
  • Praca z wdrożeniami
  • Kubernetes Lab: obciążenia
 4. Harmonogramowanie i zarządzanie Nodami
  • Harmonogram Kubernetes
  • Priorytety i wywłaszczanie Podów
  • Przypisywanie Podów do Nodów
  • Przypisywanie Podów do Nodów - Koligacje węzłów
  • Plamy i tolerancje
  • Zarządzanie Podami
  • Kubernetes Lab: planowanie
 5. Dostęp do aplikacji
  • Usługi
  • Rodzaje usług
  • Praca z usługami
  • Praca z usługami
  • Ingress
  • Definicja Ingress
  • Praca z Ingress
  • Zasady sieciowe
  • Przykład zasad sieciowych
  • Kubernetes Lab: dostęp do aplikacji
 6. Trwałe przechowywanie w Kubernetes
  • Woluminy: Przykład objętości Typy woluminów
  • Trwałe woluminy
  • Przykład trwałego woluminu
  • Dynamiczne dostarczanie PVC
  • Sekrety
  • Używanie Secrets jako zmiennych środowiskowych
  • Używanie sekretów jako woluminów
  • ConfigMaps
  • Kubernetes Lab: trwałe przechowywanie
 7. Specjalne obciążenia Kubernetes
  • StatefulSets - ograniczenia
  • Przykład StatefulSet
  • Przykład StatefulSet z PVC
  • Praca, CronJobs
  • Przykład pracy
  • Przykład CronJobs
  • DaemonSets
  • Kubernetes Lab: specjalne obciążenia
 8. Rejestrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów
  • Architektura logowania
  • Monitorowanie
  • Rozwiązywanie problemów
  • Kubernetes Lab: rejestrowanie i monitorowanie
 9. Instalacja i aktualizacja Kubernetes
  • Wybór odpowiedniego rozwiązania
  • Instalacja Kubernetes z jednym Nodem
  • Uniwersalny instalator Kubernetes
  • Zainstaluj za pomocą kubeadm na CentOS
  • Aktualizacja Kubernetes
  • Sieć Kubernetes Kubernetes
  • Laboratorium: Uaktualnianie Kubernetes
  • Dodatek: kontenery aplikacji
  • Pojemniki aplikacji
  • Kontenery w systemie Linux
  • Środowisko wykonawcze kontenera

CZĘŚĆ III. Helm Package Manager

 1. Wprowadzenie do Helm
  • Co to jest Helm?
  • Koncepcje Helm
  • Składniki Helm v2 (starsze)
  • Składniki Helm v3
  • Instalowanie Helm
  • Helm Lab: instalowanie Helm
 2. Korzystanie z Helm
  • Ogólne opcje i pomoc
  • Praca z repozytoriami
  • Znajdowanie wykresów
  • Instalowanie wersji
  • Lista wydań
  • Wersje aktualizacji / wycofywania
  • Odinstalowywanie wersji
  • Helm Lab: Korzystanie z Helm
 3. Wykresy Helm
  • Wprowadzenie do wykresów
  • Struktura pliku Chart.yaml
  • Składniki wykresu
  • Zależności wykresów
  • Zależności na wykresie (cd.)
  • Zarządzanie mapami za pomocą Helm
  • Helm Lab: praca z wykresami
 4. Szablony wykresów
  • Pisanie szablonów, szablonów i wartości
  • Zależności i wartości Zależności i wartości
  • Cykl życia wykresu Funkcje i potoki
  • Kontrola przepływu
  • Zmienne
  • Nazwane szablony
  • Helm Lab: szablony do pisania
 5. Wtyczki Helm
  • Tworzenie wtyczek
  • Helm Lab: wtyczki Helm
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Znajomość interfejsu wiersza polecenia systemu Linux. Szerokie rozumienie administracji systemem Linux.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty podpisane przez Component Soft.

Prowadzący

Certyfikowany Trener Component Soft.

Pozostałe szkolenia Component Soft | Kubernetes

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

DevOps

Open Source

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 6750 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Component Soft

Harmonogram szkoleń
Component Soft