Szkolenia Component Soft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: KBS-105

Kontenery Linux zmieniają sposób myślenia firm o opracowywaniu i wdrażaniu usług. Kontenery odgrywają istotną rolę w nowoczesnym centrum danych, a Docker jest liderem. Kubernetes to wiodący system Open Source do automatyzacji wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi.

Uczestnicy najpierw zdobędą podstawową wiedzę na temat kontenerów Linux i przejdą do nauki najważniejszych funkcji Docker Community Edition (CE), a także ich instalacji, wstępnej konfiguracji i codziennej administracji.

Druga część kursu wprowadza uczestników w podstawowe koncepcje i architekturę Kubernetes, jego początkową instalację, konfigurację i kontrolę dostępu, Kubernetes Pods oraz Workloads, Scheduling oraz Node Management, Accessing the applications, Persistent storage w Kubernetes i wreszcie jego Logging, Monitoring i możliwości rozwiązywania problemów.

Trzecia część dotyczy Helma, menedżera pakietów Kubernetes.

Ten kurs nie tylko przygotowuje delegatów do codziennej administracji systemami Docker & Kubernetes, ale także do oficjalnych egzaminów Certified Kubernetes Administrator (CKA) i Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Podział tematów: 1 dzień Docker + 3 dni Kubernetes + 1 dzień Helm

Struktura: 50% teorii 50% ćwiczeń laboratoryjnych

Grupa docelowa:

Administratorzy systemów, programiści i DevOps, którzy chcą zrozumieć i używać Dockera i Kubernetes w środowiskach korporacyjnych i chmurowych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

CZĘŚĆ I. DCK-101 Wprowadzenie do Dockera

 1. PRZEGLĄD TECHNOLOGII KONTENERÓW
  • Krajobraz zarządzania aplikacjami
  • Izolacja aplikacji
  • Pomiar i kontrola zasobów
  • Bezpieczeństwo kontenerów
  • Bezpieczeństwo kontenerów
  • Inicjatywa Open Container
  • Ekosystem Dockera
  • Ekosystem Dockera (cd.)
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Koncepcje kontenerów runC
   • System koncepcji kontenerów
 2. INSTALACJA DOCKERA
  • Instalowanie Dockera
  • Architektura Dockera
  • Uruchamianie demona platformy Docker
  • Konfiguracja demona platformy Docker
  • Gniazdo sterowania Dockera
  • Włączanie protokołu TLS dla platformy Docker
  • Sprawdzanie poprawności instalacji platformy Docker
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Podstawy platformy Docker
   • Zainstaluj platformę Docker za pośrednictwem platformy Docker Machine
   • Skonfiguruj kontener Dockera, aby był uruchamiany podczas rozruchu.
 3. ZARZĄDZANIE KONTENERAMI
  • Tworzenie nowego kontenera
  • Listowanie kontenerów
  • Przeglądanie szczegółów operacyjnych kontenera
  • Uruchamianie poleceń w istniejącym kontenerze
  • Interakcja z uruchomionym kontenerem
  • Zatrzymywanie, uruchamianie i usuwanie kontenerów
  • Kopiowanie plików do i z kontenerów
  • Sprawdzanie i aktualizowanie kontenerów
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Obrazy platformy Docker
   • Obrazy platformy Docker
 4. ZARZĄDZANIE OBRAZAMI
  • Obrazy platformy Docker
  • Wyświetlanie i usuwanie zdjęć
  • Wyszukiwanie obrazów
  • Pobieranie obrazów
  • Zatwierdzanie zmian
  • Przesyłanie zdjęć
  • Eksport / Import obrazów
  • Zapisywanie / ładowanie obrazów
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Obrazy platformy Docker
   • Obrazy platformy Docker
 5. TWORZENIE OBRAZÓW ZA POMOCĄ DOCKERFILE
  • Dockerfile
  • Buforowanie
  • Budowanie obrazu dockera
  • Instrukcje Dockerfile
  • ENV i WORKDIR
  • Uruchamianie poleceń
  • Pobieranie plików do obrazu
  • Definiowanie pliku wykonywalnego kontenera
  • Najlepsze praktyki
  • Zadania Laboratoryjne:
   • Podstawy Dockerfile

CZĘŚĆ II. KBS-103 Kubernetes Admin z CKA i CKAD exam.prep.

 1. Wprowadzenie do Kubernetes
  • Ogólne przetwarzanie w chmurze
  • Rodzaje chmur
  • Natywne przetwarzanie w chmurze
  • Orkiestracja kontenerów
  • Kubernetes
  • Koncepcje Kubernetes
  • Kategorie obiektów Kubernetes
  • Niestandardowe definicje zasobów
  • Architektura Kubernetes
  • Kubernetes master
  • Kubernetes node
  • Kubernetes Lab: kontrola stanu
 2. Dostęp do Kubernetes
  • Dostęp do klastra Kubernetes
  • Kontrolowanie dostępu do API
  • Autoryzacja
  • Kontrola dostępu oparta na rolach
  • Role i role klastrów
  • Powiązania ról
  • Kontrola dostępu
  • Kubernetes Lab: dostęp do interfejsu API
 3. Obciążenia Kubernetes
  • Pod
  • Pierwszy Pod
  • Operacje na Podach
  • Stan i cykl życia Podów
  • Przykłady Podów
  • Przykłady RestartPolicy
  • Zarządzanie zasobami InitContainers Pod
  • Kontekst zabezpieczeń Poda
  • Wzory dla kontenerów
  • ReplicationController i ReplicaSet
  • Praca z ReplicationController, ReplicaSet
  • Wdrożenia
  • Praca z wdrożeniami
  • Kubernetes Lab: obciążenia
 4. Harmonogramowanie i zarządzanie Nodami
  • Harmonogram Kubernetes
  • Priorytety i wywłaszczanie Podów
  • Przypisywanie Podów do Nodów
  • Przypisywanie Podów do Nodów - Koligacje węzłów
  • Plamy i tolerancje
  • Zarządzanie Podami
  • Kubernetes Lab: planowanie
 5. Dostęp do aplikacji
  • Usługi
  • Rodzaje usług
  • Praca z usługami
  • Praca z usługami
  • Ingress
  • Definicja Ingress
  • Praca z Ingress
  • Zasady sieciowe
  • Przykład zasad sieciowych
  • Kubernetes Lab: dostęp do aplikacji
 6. Trwałe przechowywanie w Kubernetes
  • Woluminy: Przykład objętości Typy woluminów
  • Trwałe woluminy
  • Przykład trwałego woluminu
  • Dynamiczne dostarczanie PVC
  • Sekrety
  • Używanie Secrets jako zmiennych środowiskowych
  • Używanie sekretów jako woluminów
  • ConfigMaps
  • Kubernetes Lab: trwałe przechowywanie
 7. Specjalne obciążenia Kubernetes
  • StatefulSets - ograniczenia
  • Przykład StatefulSet
  • Przykład StatefulSet z PVC
  • Praca, CronJobs
  • Przykład pracy
  • Przykład CronJobs
  • DaemonSets
  • Kubernetes Lab: specjalne obciążenia
 8. Rejestrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów
  • Architektura logowania
  • Monitorowanie
  • Rozwiązywanie problemów
  • Kubernetes Lab: rejestrowanie i monitorowanie
 9. Instalacja i aktualizacja Kubernetes
  • Wybór odpowiedniego rozwiązania
  • Instalacja Kubernetes z jednym Nodem
  • Uniwersalny instalator Kubernetes
  • Zainstaluj za pomocą kubeadm na CentOS
  • Aktualizacja Kubernetes
  • Sieć Kubernetes Kubernetes
  • Laboratorium: Uaktualnianie Kubernetes
  • Dodatek: kontenery aplikacji
  • Pojemniki aplikacji
  • Kontenery w systemie Linux
  • Środowisko wykonawcze kontenera

CZĘŚĆ III. Helm Package Manager

 1. Wprowadzenie do Helm
  • Co to jest Helm?
  • Koncepcje Helm
  • Składniki Helm v2 (starsze)
  • Składniki Helm v3
  • Instalowanie Helm
  • Helm Lab: instalowanie Helm
 2. Korzystanie z Helm
  • Ogólne opcje i pomoc
  • Praca z repozytoriami
  • Znajdowanie wykresów
  • Instalowanie wersji
  • Lista wydań
  • Wersje aktualizacji / wycofywania
  • Odinstalowywanie wersji
  • Helm Lab: Korzystanie z Helm
 3. Wykresy Helm
  • Wprowadzenie do wykresów
  • Struktura pliku Chart.yaml
  • Składniki wykresu
  • Zależności wykresów
  • Zależności na wykresie (cd.)
  • Zarządzanie mapami za pomocą Helm
  • Helm Lab: praca z wykresami
 4. Szablony wykresów
  • Pisanie szablonów, szablonów i wartości
  • Zależności i wartości Zależności i wartości
  • Cykl życia wykresu Funkcje i potoki
  • Kontrola przepływu
  • Zmienne
  • Nazwane szablony
  • Helm Lab: szablony do pisania
 5. Wtyczki Helm
  • Tworzenie wtyczek
  • Helm Lab: wtyczki Helm
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Znajomość interfejsu wiersza polecenia systemu Linux. Szerokie rozumienie administracji systemem Linux.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty podpisane przez Component Soft.

Prowadzący

Certyfikowany Trener Component Soft.

Pozostałe szkolenia Component Soft | Kubernetes

Szkolenia powiązane tematycznie

Linux

Open Source

Containers

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 6750 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.