Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: DP-600

Ten kurs obejmuje metody i praktyki wdrażania oraz zarządzania rozwiązaniami analitycznymi w skali przedsiębiorstwa przy użyciu Microsoft Fabric. Studenci będą rozwijać swoje doświadczenie w dziedzinie analizy danych i nauczą się korzystać z komponentów Microsoft Fabric, takich jak lakehousesdata warehousesnotebooksdataflowsdata pipelines oraz semantic models, aby tworzyć i wdrażać zasoby analityczne. Kurs ten jest najlepiej dostosowany dla osób posiadających certyfikat PL-300 lub podobną wiedzę w zakresie korzystania z Power BI do transformacji, modelowania, wizualizacji i udostępniania danych. Ponadto, uczestnicy powinni mieć wcześniejsze doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu rozwiązań analitycznych na poziomie przedsiębiorstwa.

Profil odbiorcy: 

Główną grupą docelową tego kursu są profesjonaliści zajmujący się modelowaniem, ekstrakcją i analizą danych. DP-600 jest przeznaczony dla osób, które chcą wykorzystać Microsoft Fabric do tworzenia i wdrażania rozwiązań analitycznych w skali przedsiębiorstwa.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie do analizy danych od początku do końca przy użyciu Microsoft Fabric
  • Opisuje analizę danych od początku do końca w środowisku Microsoft Fabric.
 • Zarządzanie Microsoft Fabric
  • Omawia zadania administracyjne związane z Microsoft Fabric.
  • Pozwala na nawigację w centrum administracyjnym.
  • Umożliwia zarządzanie dostępem użytkowników.
 • Wprowadzanie danych za pomocą przepływów danych Gen2 w Microsoft Fabric
  • Opisuje możliwości przepływów danych (Gen2) w Microsoft Fabric.
  • Pozwala na tworzenie rozwiązań przepływów danych (Gen2) do wprowadzania i przekształcania danych.
  • Umożliwia uwzględnienie przepływu danych (Gen2) w potoku danych.
 • Wprowadzanie danych za pomocą Sparka i notatników Microsoft Fabric
  • Pozwala na wprowadzanie danych zewnętrznych do lakehouses Fabric za pomocą Sparka.
  • Konfiguruje uwierzytelnianie i optymalizację źródeł zewnętrznych.
  • Wczytuje dane do lakehouse jako pliki lub tabele Delta.
 • Wykorzystywanie potoków danych w Microsoft Fabric
  • Opisuje możliwości potoków danych w Microsoft Fabric.
  • Wykorzystuje aktywność kopiowania danych w potoku.
  • Tworzy potoki na podstawie predefiniowanych szablonów.
  • Uruchamia i monitoruje potoki.
 • Rozpoczęcie pracy z lakehouses w Microsoft Fabric
  • Opisuje podstawowe funkcje i możliwości lakehouses w Microsoft Fabric.
  • Pozwala na tworzenie lakehouse.
  • Wprowadza dane do plików i tabel w lakehouse.
  • Pozwala na zapytania tabel lakehouse za pomocą SQL.
 • Organizowanie lakehouse Fabric przy użyciu architektury medalionowej
  • Opisuje zasady korzystania z architektury medalionowej w zarządzaniu danymi.
  • Wdraża framework architektury medalionowej w środowisku Microsoft Fabric.
  • Analizuje dane przechowywane w lakehouse za pomocą DirectLake w Power BI.
  • Opisuje najlepsze praktyki zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania danymi przechowywanymi w architekturze medalionowej.
 • Wykorzystywanie Apache Sparka w Microsoft Fabric
  • Konfiguruje Sparka w przestrzeni roboczej Microsoft Fabric.
  • Identyfikuje odpowiednie scenariusze dla notatników Sparka i zadań Sparka.
  • Wykorzystuje ramki danych Sparka do analizy i przekształcania danych.
  • Wykorzystuje Spark SQL do zapytań danych w tabelach i widokach.
  • Wizualizuje dane w notatniku Sparka.
 • Praca z tabelami Delta Lake w Microsoft Fabric
  • Zrozumienie Delta Lake i tabel delta w Microsoft Fabric
  • Omówienie, czym jest Delta Lake oraz tabelami delta w środowisku Microsoft Fabric.
  • Tworzenie i zarządzanie tabelami delta za pomocą Sparka
  • Wykorzystanie Sparka do tworzenia i zarządzania tabelami delta.
  • Używanie Sparka do zapytań i przekształcania danych w tabelach delta
  • Wykorzystanie Sparka do wykonywania zapytań i przekształcania danych w tabelach delta.
  • Używanie tabel delta w strumieniowaniu z użyciem Sparka
  • Wykorzystanie tabel delta w strumieniowaniu danych z użyciem Sparka.
 • Rozpoczęcie pracy z magazynami danych w Microsoft Fabric
  • Opis magazynów danych w Fabric
  • Wyjaśnienie, czym są magazyny danych w środowisku Fabric.
  • Rozróżnienie magazynu danych a Lakehouse
  • Porównanie magazynu danych z Lakehouse.
  • Praca z magazynami danych w Fabric
  • Tworzenie i zarządzanie zestawami danych w obrębie magazynu danych.
 • Wprowadzanie danych do magazynu danych Microsoft Fabric
  • Różne strategie wprowadzania danych do magazynu danych w Microsoft Fabric
  • Poznanie różnych strategii wprowadzania danych do magazynu danych.
  • Budowanie potoku danych do ładowania magazynu w Microsoft Fabric
  • Tworzenie potoku danych do ładowania magazynu danych.
  • Ładowanie danych do magazynu za pomocą T-SQL
  • Wykorzystanie T-SQL do ładowania danych do magazynu.
  • Ładowanie i przekształcanie danych za pomocą przepływów danych (Gen 2)
  • Wprowadzanie i przekształcanie danych za pomocą przepływów danych (Gen 2).
 • Zapytania w magazynie danych Microsoft Fabric
  • Używanie edytora zapytań SQL do zapytań w magazynie danych
  • Wykorzystanie edytora zapytań SQL do wykonywania zapytań w magazynie danych.
  • Działanie wizualnego edytora zapytań
  • Poznanie działania wizualnego edytora zapytań.
  • Łączenie się i wykonywanie zapytań w magazynie danych za pomocą SQL Server Management Studio
  • Wykorzystanie SQL Server Management Studio do łączenia się i wykonywania zapytań w magazynie danych.
 • Monitorowanie magazynu danych Microsoft Fabric
  • Monitorowanie wykorzystania jednostek pojemności za pomocą aplikacji Microsoft Fabric Capacity Metrics
  • Monitorowanie wykorzystania jednostek pojemności w magazynie danych.
  • Monitorowanie bieżącej aktywności w magazynie danych za pomocą dynamicznych widoków zarządzania
  • Monitorowanie bieżącej aktywności w magazynie danych.
  • Monitorowanie trendów zapytań za pomocą widoków analizy zapytań
  • Monitorowanie trendów zapytań w magazynie danych.
 • Zrozumienie skalowalności w Power BI
  • Opis znaczenia budowania skalowalnych modeli danych
  • Wyjaśnienie, dlaczego budowanie skalowalnych modeli danych jest ważne.
  • Wdrażanie najlepszych praktyk modelowania danych w Power BI
  • Implementacja najlepszych praktyk modelowania danych w Power BI.
  • Używanie formatu przechowywania dużych zbiorów danych w Power BI
  • Wykorzystanie formatu przechowywania dużych zbiorów danych w Power BI.
 • Tworzenie relacji w modelu Power BI
  • Zrozumienie działania relacji modelu
  • Poznanie, jak działają relacje między tabelami w modelu Power BI.
  • Konfigurowanie relacji
  • Ustawianie relacji między tabelami.
  • Używanie funkcji relacji DAX
  • Wykorzystywanie funkcji DAX związanych z relacjami.
  • Zrozumienie oceny relacji
  • Poznanie, jak oceniane są relacje między tabelami.
 • Wykorzystywanie narzędzi do optymalizacji wydajności Power BI
  • Optymalizacja zapytań przy użyciu narzędzia analizatora wydajności.
  • Rozwiązywanie problemów z wydajnością związanych z DAX przy użyciu narzędzia DAX Studio.
  • Optymalizacja modelu danych przy użyciu narzędzia Tabular Editor.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst – lub wiedza równoważna

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Power BI

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3900 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft