Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CCE-GL250 | wersja: R9-B01

Ten złożony kurs ma na celu wyposażenie uczestników w dogłębną wiedzę na temat administracji systemem Linux. Kurs rozpoczyna się od podstawowych pojęć, takich jak jądro Linux, zarządzanie urządzeniami i systemd, przygotowując do głębszego poznania procesów uruchamiania systemu, w tym GRUB2 i systemd boot. Każda sekcja omawia szczegółowe tematy, takie jak wykrywanie sprzętu, konfiguracja modułów jądra i zarządzanie usługami systemd, zapewniając uczestnikom solidne podstawy do zarządzania i konfigurowania najważniejszych elementów systemu Linux.

Wraz z rozwojem kursu, zagłębia się on w zaawansowane obszary, takie jak utrzymanie oprogramowania, administracja pamięcią masową lokalną i zdalną, zarządzanie użytkownikami i grupami oraz kluczowe aspekty bezpieczeństwa poprzez moduły uwierzytelniania PAM (Pluggable Authentication Modules) i moduły kompleksowej administracji bezpieczeństwem. Sekcje te zostały opracowane tak, aby obejmować podstawy zarządzania oprogramowaniem za pomocą RPM i DNF, zagadnienia LVM i RAID w zakresie pamięci masowej oraz znaczenie bezpieczeństwa w administracji systemem, w tym zarządzanie SELinux i firewallem. Praktyczne zastosowanie tych koncepcji jest wzmacniane poprzez dedykowane ćwiczenia laboratoryjne, w których uczestnicy stosują wiedzę do rzeczywistych scenariuszy, rozwijając swoje umiejętności rozwiązywania problemów i zarządzania systemem.

Kurs uwzględnia również zagadnienia z zakresu sieci i utrzymania systemu, zawierając rozdziały poświęcone podstawowym i zaawansowanym koncepcjom sieciowym, administracji plikami logów oraz kluczowym aspektom monitorowania i rozwiązywania problemów. Sekcje te są niezbędne do zrozumienia, w jaki sposób systemy Linux współpracują w środowiskach sieciowych oraz w jaki sposób administratorzy mogą skutecznie monitorować, diagnozować i rozwiązywać problemy systemowe. Ten kurs został zaprojektowany nie tylko po to, aby przekazać wiedzę teoretyczną, ale także aby rozwinąć praktyczne umiejętności i myślenie krytyczne, przygotowując uczestników do wyzwań związanych z administracją systemem Linux w rzeczywistych środowiskach.

 

Grupa docelowa

 • Osoby aspirujące do stanowiska Administratora Systemów: Osoby pragnące rozpocząć karierę w administracji systemami i poszukujące solidnych podstaw Linuksa, jednego z najpopularniejszych i najczęściej używanych systemów operacyjnych w środowiskach serwerowych.
 • Specjaliści IT: Osoby już pracujące w dziedzinach IT, takich jak administracja siecią, wsparcie techniczne czy zarządzanie bazami danych, które chcą rozszerzyć swoje umiejętności o administrację systemem Linux w celu poprawienia swoich perspektyw zawodowych i wydajności pracy.
 • Programiści: Twórcy oprogramowania, którzy chcą lepiej zrozumieć środowisko Linux, co może pomóc w optymalizacji aplikacji, zarządzaniu środowiskami developerskimi lub bardziej efektywnej pracy z praktykami DevOps.
 • Inżynierowie DevOps: Profesjonaliści z obszaru DevOps, którzy potrzebują dogłębnej znajomości systemów Linux, aby poprawić współpracę między działem rozwoju a operacjami, automatyzować procesy i zapewnić niezawodność i skalowalność usług.
 • Entuzjaści technologii: Pasjonaci technologii lub hobbyści zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat wewnętrznej budowy Linuksa, zarządzania systemami i administracją w celu zarządzania osobistymi projektami, wkładu w oprogramowanie open source lub po prostu zaspokojenia swojej ciekawości intelektualnej.
 • Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa: Analitycy bezpieczeństwa i profesjonaliści, którzy potrzebują zrozumienia administracji systemami, szczególnie w środowisku Linux, aby lepiej zabezpieczać i zarządzać infrastrukturą IT swojej organizacji.

 

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • LINUX KERNEL & DEVICES
  • Hardware Discovery Tools
  • Kernel Hardware Info - /sys/
  • /sys/ Structure
  • udev
  • Managing Linux Device Files
  • List Block Devices
  • SCSI Devices
  • USB Devices
  • USB Architecture
  • Kernel Modules
  • Configuring Kernel Components and Modules
  • Handling Module Dependencies
  • Configuring the Kernel via /proc/
  • Console
  • Virtual Terminals
  • Keyboard & locale configuration
  • Serial Ports
  • Random Numbers and /dev/random
 • SYSTEMD OVERVIEW
  • System Boot Method Overview
  • systemd System and Service Manager
  • Modifying systemd services
  • Systemd Service Sandboxing Features
  • systemd Targets
  • Using systemd
  • Linux Runlevels Aliases
  • Legacy Support for SysV init
 • GRUB2/SYSTEMD BOOT PROCESS
  • Booting Linux on PCs
  • GRUB 2
  • GRUB 2 Configuration
  • The Boot Loader Specification
  • GRUB 2 Security
  • Boot Parameters
  • Initial RAM Filesystem
  • init
  • Systemd local-fs.target and sysinit.target
  • Systemd basic.target and multi-user.target
  • Legacy local bootup script support
  • System Configuration Files
  • RHEL9 Configuration Utilities
  • Shutdown and Reboot
 • SOFTWARE MAINTENANCE
  • Managing Software
  • RPM Features
  • RPM Architecture
  • RPM Package Files
  • Working With RPMs
  • Querying and Verifying with RPM
  • Updating the Kernel RPM
  • Dealing With RPM Yum Digest Changes
  • DNF Plugins & RHSM Subscription Manager
  • DNF Version Lock Plugin
  • DNF Repositories
  • DNF Repository Groups
  • Compiling/Installing from Source
  • Manually Installed Shared Libraries
  • Rebuilding Source RPM Packages
 • LOCAL STORAGE ADMINISTRATION
  • Partitioning Disks with fdisk & gdisk
  • Resizing a GPT Partition with gdisk
  • Partitioning Disks with parted
  • Non-Interactive Disk Partitioning with sfdisk
  • Filesystem Creation
  • Persistent Block Devices
  • Mounting Filesystems
  • Resizing Filesystems
  • Filesystem Maintenance
  • Managing an XFS Filesystem
  • Swap
  • Filesystem Structures
  • Determining Disk Usage With df and du
  • Configuring Disk Quotas
  • Setting Quotas
  • Viewing and Monitoring Quotas
  • XFS Project quotas
  • Filesystem Attributes
 • LVM & RAID
  • Logical Volume Management
  • Implementing LVM
  • Creating Logical Volumes
  • Activating LVM VGs
  • Exporting and Importing a VG
  • Examining LVM Components
  • Changing LVM Components
  • Advanced LVM Overview
  • Advanced LVM: Components & Object Tags
  • Advanced LVM: Automated Storage Tiering
  • Advanced LVM: Thin Provisioning
  • Advanced LVM: Striping & Mirroring
  • Advanced LVM: RAID Volumes
  • RAID Concepts
  • Array Creation with mdadm
  • Software RAID Monitoring
  • Software RAID Control and Display
 • REMOTE STORAGE ADMINISTRATION
  • Remote Storage Overview
  • Remote Filesystem Protocols
  • Remote Block Device Protocols
  • File Sharing via NFS
  • NFSv4+
  • NFS Clients
  • NFS Server Configuration
  • Implementing NFSv4
  • AutoFS
  • AutoFS Configuration
  • Accessing Windows/Samba Shares from Linux
  • SAN Multipathing
  • Multipath Configuration
  • Multipathing Best Practices
  • iSCSI Architecture
  • Open-iSCSI Initiator Implementation
  • iSCSI Initiator Discovery
  • iSCSI Initiator Node Administration
  • Mounting iSCSI Targets at Boot
  • iSCSI Multipathing Considerations
 • USER/GROUP ADMINISTRATION
  • Approaches to Storing User Accounts
  • User and Group Concepts
  • User Administration
  • Modifying Accounts
  • Group Administration
  • Password Aging
  • Default User Files
  • Controlling Login Sessions
  • RHEL DS Client Configuration
  • System Security Services Daemon (SSSD)
 • PLUGGABLE AUTHENTICATION MODULES (PAM)
  • PAM Overview
  • PAM Module Types
  • PAM Order of Processing
  • PAM Control Statements
  • PAM Modules
  • pam_unix
  • pam_nologin.so
  • pam_limits.so
  • pam_wheel.so
  • pam_xauth.so
 • SECURITY ADMINISTRATION
  • Security Concepts
  • Tightening Default Security
  • Security Advisories
  • Fine Grained Authorizations with Polkit
  • File Access Control Lists
  • Manipulating FACLs
  • Viewing FACLs
  • Backing Up FACLs
  • File Creation Permissions with umask
  • User Private Group Scheme
  • Alternatives to UPG
  • SELinux Security Framework
  • SELinux Modes
  • SELinux Commands
  • Choosing an SELinux Policy
  • SELinux Booleans
  • Permissive Domains
  • SELinux Policy Tools
  • FirewallD
 • BASIC NETWORKING
  • IPv4 Fundamentals
  • TCP/UDP Fundamentals
  • Linux Network Interfaces
  • Ethernet Hardware Tools
  • Network Configuration with ip Command
  • Configuring Routing Tables
  • IP to MAC Address Mapping with ARP
  • Starting and Stopping Interfaces
  • NetworkManager
  • DNS Clients
  • DHCP Clients
  • Network Diagnostics
  • Information from ss and netstat
  • Hardware and System Clock
  • Continual Time Sync with NTP
  • Time Synchronization with Chronyd
 • ADVANCED NETWORKING
  • Multiple IP Addresses
  • Configuring a DHCP server
  • IPv6
  • Interface Aggregation
  • Interface Bonding
  • Network Teaming
  • Interface Bridging
  • 802.1q VLANS
  • Tuning Kernel Network Settings
  • TCP Congestion Control
 • LOG FILE ADMINISTRATION
  • System Logging
  • systemd Journal
  • systemd Journal's journalctl
  • Secure Logging with Journal's Log Sealing
  • Cockpit - Logs
  • Rsyslog
  • /etc/rsyslog.conf
  • Log Management
  • Log Anomaly Detector
  • Sending logs from the shell
 • MONITORING & TROUBLESHOOTING
  • System Status - Memory
  • System Status - I/O
  • System Status - CPU
  • Performance Trending with sar
  • Determining Service to Process Mapping
  • Real-time Monitoring of Resources - Cgroups
  • Troubleshooting Basics: The Process
  • Troubleshooting Basics: The Tools
  • strace and ltrace
  • Common Problems
  • Troubleshooting Incorrect File Permissions
  • Inability to Boot
  • Typos in Configuration Files
  • Corrupt Filesystems
  • RHEL9 Rescue Environment
 • PRE-INSTALLATION CONSIDERATIONS
  • Pre-Installation Considerations
  • Hardware Compatibility
  • Multi-OS Booting
  • Partition Considerations
  • Filesystem Planning
  • Selecting a Filesystem
 • INSTALLING RHEL9
  • Anaconda: An Overview
  • Anaconda: Booting the System
  • Anaconda: Common Boot Options
  • Anaconda: Loading Anaconda and Packages
  • Anaconda: Storage Options
  • Anaconda: Troubleshooting
  • FirstBoot
  • Kickstart
  • Network Booting with PXE
  • A Typical Install
 • MANAGE VIRTUAL MACHINES
  • Virtualization: What and Why?
  • Introducing libvirt
  • libvirt: Basic Concepts
  • libvirt: Storage Architecture
  • libvirt: Network Architecture
  • libvirt: Graphical Tools
  • libvirt: Command Line Tools
  • virsh: Basics
  • virsh: Common Tasks
  • virt-install
  • Virtual Machine Guest Tools & Drivers
  • libguestfs and guestfish
 • BACKUPS
  • Backup Software
  • Managing Optical Media
  • SCSI Tape Drives & Libraries
  • Backup Examples
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest swobodna praca w środowisku Linux lub Unix. Podstawy, takie jak system plików Linux, zarządzanie procesami i edycja plików, nie będą omawiane na zajęciach. Pomocna jest znajomość koncepcji sieciowych i protokołu TCP/IP. Te umiejętności są nauczane na kursie Linux Fundamentals.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiony przez Compendium CE.

Prowadzący

Trener Compendium CE posiadający akredytację trenerską wiodących producentów (m.in. SUSE i The Linux Foundation)

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Linux i Open Source

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE