Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CCE-GL314 | wersja: A00

Kurs Linux Troubleshooting został stworzony z myślą o administratorach systemów Linux, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwiązywania typowych i nietypowych problemów. Idea tego kursu jest oparta na ćwiczeniach praktycznych, gdzie około 75% czasu szkolenia stanowią laboratoria, a jedynie 25% wykłady teoretyczne. Kurs rozpoczyna się od omówienia skutecznych technik troubleshootingu. W trakcie tygodnia szkolenia stopniowo wprowadzane są nowe narzędzia i zagadnienia. Uczestnicy zdobywają praktyczne doświadczenie, stosując poznane narzędzia i techniki w laboratoriach dostosowanych do indywidualnego tempa nauki. Do dyspozycji studentów jest ponad 120 scenariuszy uporządkowanych według tematyki i poziomu trudności. Każdy scenariusz jest niezależny od pozostałych, dzięki czemu studenci mogą wybierać je zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i doświadczeniem. Wszystkie scenariusze mają na celu poszerzenie wiedzy poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów, dodatkowo, każdy scenariusz zawiera opcjonalne wskazówki, które stopniowo naprowadzają na rozwiązanie, odzwierciedlając tym samym realny proces rozwiązywania problemów.

 

Grupa docelowa

 • Specjaliści IT
 • Programiści
 • Inżynierowie DevOps

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • TROUBLESHOOTING METHODOLOGY
  • The Troubleshooting Mindset
  • Evaluating Possible Solutions
  • Identifying and Implementing Change
  • Define and Follow Policies
  • Working with Others
  • Finding Documentation
  • Finding Help Online
 • TROUBLESHOOTING TOOLS
  • Common Troubleshooting Tools
  • RPM Queries
  • RPM Verification
  • SRPM and spec Files
  • Hardware Discovery Tools
  • Configuring New Hardware with hwinfo
  • strace and ltrace
  • lsof and fuser
  • ipcs and ipcrm
  • iostat, mpstat, vmstat, and pidstat
  • Using hdparm to Measure
  • Troubleshooting with the ip command
  • Name Resolution
  • ss/netstat and rpcinfo
  • nmap
  • Netcat
  • tcpdump and wireshark
 • RESCUE ENVIRONMENTS
  • Diagnostic/Recovery
  • Rescue Procedures
  • Recovery: mount & chroot
  • Recovery Examples
  • Recovery: Network Utilities
 • TOPIC GROUP 1
  • Linux Boot Process
  • System Boot Method Overview
  • systemd System and Service Manager
  • Modifying systemd services
  • Using systemd
  • Booting Linux on PCs
  • Troubleshooting With GRUB 2
  • The Boot Loader Specification
  • Boot Process Troubleshooting
  • Troubleshooting: Linux and Init
  • Process Management
  • Process Management Tools
  • Troubleshooting Processes: top
  • Filesystem Concepts
  • Filesystem Troubleshooting
  • Backup Concepts
  • Backup Troubleshooting
  • Backup Troubleshooting
 • TOPIC GROUP 2
  • Networking Tools
  • Linux Network Interfaces
  • Networking Commands Review
  • NetworkManager
  • Networking Troubleshooting
  • Networking Troubleshooting
  • Virtual Interfaces/IP Aliases
  • Network Teaming
  • Xinetd Concepts
  • Xinetd Troubleshooting
  • TCP Wrappers Concepts
  • TCP Wrappers Concepts
  • TCP Wrappers Troubleshooting
  • Netfilter/iptables Concepts
  • Netfilter/iptables Troubleshooting
 • TOPIC GROUP 3
  • X11 Concepts
  • X11 Server Operation
  • X11 Troubleshooting
  • System Logging
  • Rsyslog Concepts
  • systemd Journal
  • systemd Journal's journalctl
  • Secure Logging with Journal's Log Sealing
  • Syslog Troubleshooting
  • RPM Concepts
  • RPM Troubleshooting
  • Common Unix Printing System (CUPS)
  • CUPS Troubleshooting
  • CUPS Troubleshooting
  • at & cron
  • at & cron Usage
  • at & cron Troubleshooting
  • Systemd Timers
  • Systemd Timer Troubleshooting
 • TOPIC GROUP 4
  • Users and Groups
  • Users and Groups Troubleshooting
  • PAM Concepts
  • PAM Troubleshooting
  • Filesystem Quotas
  • Quotas Troubleshooting
  • File Access Control Lists
  • FACL Troubleshooting
  • SELinux Concepts
  • SELinux Troubleshooting
  • SELinux Troubleshooting Continued
 • TOPIC GROUP 5
  • Kernel Modules
  • Kernel Modules Troubleshooting
  • Logical Volume Management
  • Creating Logical Volumes
  • LVM Deployment Issues
  • VG Migration, PV Resizing & Troubleshooting
  • Software RAID Overview
  • RAID Troubleshooting
  • Multipathing Overview
  • SAN Multipathing
  • Multipath Configuration
  • Multipathing Best Practices
  • LDAP and OpenLDAP
  • Troubleshooting OpenLDAP
  • LDAP and 389 Directory Server
  • Troubleshooting 389 Directory Server
  • NIS and NIS+ (YP)
  • NIS Troubleshooting Aids
 • TOPIC GROUP 6
  • DNS Concepts
  • DNS Troubleshooting
  • DNS Troubleshooting
  • Apache Concepts
  • Apache Troubleshooting
  • Apache Troubleshooting
  • FTP Concepts
  • FTP Troubleshooting
  • Squid Concepts
  • Squid Troubleshooting
 • TOPIC GROUP 7
  • Samba Concepts
  • Samba Troubleshooting
  • Postfix Concepts
  • Postfix Troubleshooting
  • Postfix Troubleshooting
  • IMAP & POP Concepts
  • IMAP/POP Troubleshooting
  • MariaDB
  • MariaDB Troubleshooting
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników o średnio-zaawansowanej i zaawansowanej wiedzy. Uczestnicy powinni już odbyć kursy:

 • Linux Fundamentals
 • Enterprise Linux System Administration
 • Enterprise Linux Network Services

lub posiadać równorzędną wiedzę. Każdy temat zostanie pokrótce przypomniany, jednak nie będzie szczegółowo omawiany.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiony przez Compendium CE.

Prowadzący

Trener Compendium CE posiadający akredytację trenerską wiodących producentów (m.in. SUSE i The Linux Foundation)

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Linux i Open Source

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE