Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CCE-GL120 | wersja: B01

Kurs „Linux Fundamentals” skierowany jest do pracowników IT pragnących rozwinąć swoje umiejętności związane z Linuksem, a w szczególności z zadaniami związanymi z administracją systemem i automatyzacją powtarzalnych operacji. Ten szczegółowy program obejmuje szerokie spektrum funkcjonalności Linuksa, od podstawowych operacji wiersza poleceń i zarządzania systemem plików, po tworzenie i utrzymanie bezpiecznych środowisk. Kurs zapewnia dogłębne zrozumienie ekosystemu Linuksa, wyposażając personel IT w niezbędne narzędzia do zarządzania i optymalizacji systemów opartych na Linuksie.

W bardziej zaawansowanych częściach kurs omawia skrypty powłoki i zarządzanie procesami, które są kluczowe dla tworzenia skryptów automatyzujących zadania, zarządzania procesami oprogramowania i planowania zadań z cronem. Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie w pisaniu skutecznych skryptów do różnych zadań administracyjnych, w tym monitorowania systemu i przetwarzania wsadowego. Szkolenie obejmuje również dogłębnie zarządzanie procesami, w tym planowanie zadań, ustalanie priorytetów procesów i ich obsługę, co jest niezbędne do zapewnienia optymalnej wydajności i stabilności systemów Linux.

Dodatkowo kurs wprowadza uczestników do zaawansowanych technik manipulacji tekstem i narzędzi takich jak sed, awk i Vim. Narzędzia te są fundamentalne dla efektywnego zarządzania plikami logów, programowej konfiguracji ustawień systemowych oraz wykonywania zadań związanych z analizą danych. Do końca kursu specjaliści IT zdobędą solidne podstawy w zakresie zarządzania środowiskami Linux, a także praktyczne umiejętności wykorzystania Linuksa do administracji systemem, automatyzacji i rozwiązywania problemów technicznych w profesjonalnym środowisku IT.

 

Grupa docelowa

 • Osoby aspirujące do stanowiska Administratora Systemów: Osoby pragnące rozpocząć karierę w administracji systemami i poszukujące solidnych podstaw Linuksa, jednego z najpopularniejszych i najczęściej używanych systemów operacyjnych w środowiskach serwerowych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • WHAT IS LINUX?
  • Unix and its Design Principles
  • FSF and GNU
  • GPL - General Public License
  • The Linux Kernel
  • Linux Kernel and Versioning
  • Components of a Distribution
  • Slackware
  • SUSE Linux Products
  • Debian
  • Ubuntu
  • Red Hat Linux Products
  • Oracle Linux
 • LOGIN AND EXPLORATION
  • Logging In
  • Running Programs
  • Interacting with Command Line
  • Desktop Environments
  • GNOME
  • Starting X
  • Gathering Login Session Info
  • Gathering System Info
  • uptime & w
  • got root?
  • Switching User Contexts
  • sudo
  • Help from Commands and Documentation
  • whereis
  • Getting Help Within the Graphical Desktop
  • Getting Help with man & info
  • $MANPATH, whatis and apropos
 • THE LINUX FILESYSTEM
  • Filesystem Support
  • Unix/Linux Filesystem Features
  • Filesystem Hierarchy Standard
  • Navigating the Filesystem
  • Displaying Directory Contents
  • Filesystem Structures
  • Determining Disk Usage With df and du
  • Determining Disk Usage (GUI)
  • Disk Usage with Quotas
  • File Ownership
  • Default Group Ownership
  • File and Directory Permissions
  • File Creation Permissions with umask
  • SUID and SGID on files
  • SGID and Sticky Bit on Directories
  • Changing File Permissions
  • User Private Group Scheme
 • MANIPULATING FILES
  • Directory Manipulation
  • File Manipulation
  • Deleting and Creating Files
  • Managing Files Graphically
  • Drag and drop with Nautilus
  • Physical Unix File Structure
  • Filesystem Links
  • File Extensions and Content
  • Displaying Files
  • Previewing Files
  • Producing File Statistics
  • Displaying Binary Files
  • Searching the Filesystem
  • Alternate Search Method
 • SHELL BASICS
  • Role of Command Shell
  • Communication Channels
  • File Redirection
  • Piping Commands Together
  • Filename Matching
  • File Globbing and Wildcard Patterns
  • Brace Expansion
  • Shell and Environment Variables
  • Key Environment Variables
  • Which and Type
  • General Quoting Rules
  • Nesting Commands
 • ARCHIVING AND COMPRESSION
  • Archives with tar
  • Archives with cpio
  • The gzip Compression Utility
  • The bzip2 Compression Utility
  • The XZ Compression Utility
  • The PKZIP Archiving/Compression format
  • GNOME File Roller
 • TEXT PROCESSING
  • Searching Inside Files
  • The Streaming Editor
  • Text Processing with Awk
  • Replacing Text Characters
  • Text Sorting
  • Duplicate Removal Utility
  • Extracting Columns of Text
  • Combining Files and Merging Text
  • Comparing File Changes
 • REGULAR EXPRESSIONS
  • Regular Expression Overview
  • Regular Expression Implementations
  • Regular Expressions
  • RE Character Classes
  • Regex Quantifiers
  • RE Parenthesis
 • TEXT EDITING
  • Text Editing
  • Pico/GNU Nano
  • Pico/Nano Interface
  • Nano configuration
  • Pico/Nano Shortcuts
  • vi and Vim
  • Learning Vim
  • Basic vi
  • Intermediate vi
 • MESSAGING
  • System Messaging Commands
  • Controlling System Messaging
  • Internet Relay Chat
  • Instant Messenger Clients
  • Electronic Mail
  • Sending Email with sendmail
  • Sending and Receiving Email with mailx
  • Sending and Receiving Email with mutt
  • Sending Email with Pine
  • Evolution
 • COMMAND SHELLS
  • Shells
  • Identifying the Shell
  • Changing the Shell
  • Shell Configuration Files
  • Script Execution
  • Bourne Shell: Shell Prompts
  • Bash: Bourne-Again Shell
  • Bash: Configuration Files
  • Bash: Command Line History
  • Bash: Command Editing
  • Bash: Command Completion
  • Bash: "shortcuts"
  • Bash: prompt
  • Setting Resource Limits via ulimit
 • INTRODUCTION TO SHELL SCRIPTING
  • Shell Script Strengths and Weaknesses
  • Example Shell Script
  • Positional Parameters
  • Input & Output
  • Doing Math
  • Exit Status
  • Comparisons with test
  • Conditional Statements
  • Flow Control: case
  • The borne for-Loop
  • The while and until Loops
 • PROCESS MANAGEMENT AND JOB CONTROL
  • What is a Process?
  • Process Lifecycle
  • Process States
  • Viewing Processes
  • Signals
  • Tools to Send Signals
  • nohup and disown
  • Managing Processes
  • Tuning Process Scheduling
  • Job Control Overview
  • Job Control Commands
  • Persistent Shell Sessions with tmux
  • Persistent Shell Sessions with Screen
  • Using screen
  • Advanced Screen
 • AT AND CRON
  • Automating Tasks
  • at/batch
  • cron
  • The crontab Command
  • crontab Format
  • /etc/cron.*/ Directories
  • Anacron
  • Systemd Timers
 • MANAGING SOFTWARE
  • Downloading with FTP
  • FTP
  • lftp
  • Command Line Internet - Non-interactive
  • Command Line Internet - Interactive
  • Managing Software Dependencies
  • Using the Yum & DNF commands
  • Using Yum history
  • Yum package groups
  • Configuring Yum
  • dnf download & yumdownloader (deprecated)
  • Popular Yum Repositories
  • Using the Zypper command
  • Zypper Services and Catalogs
  • The dselect & APT Frontends to dpkg
  • Aptitude
  • Configuring APT
 • THE SECURE SHELL (SSH)
  • Secure Shell
  • OpenSSH Client & Server Configuration
  • Accessing Remote Shells
  • Transferring Files
  • Alternative sftp Clients
  • SSH Key Management
  • ssh-agent
 • MOUNTING FILESYSTEMS & MANAGING REMOVABLE MEDIA
  • Filesystems Concept Review
  • Mounting Filesystems
  • NFS
  • SMB
  • Filesystem Table (/etc/fstab)
  • AutoFS
  • Removable Media
 • PRINTING
  • Legacy Print Systems
  • Common UNIX Printing System
  • Defining a Printer
  • Standard Print Commands
  • Format Conversion Utilities
  • enscript and mpage
 • THE X WINDOW SYSTEM
  • The X Window System
  • X Modularity
  • Org Drivers
  • Configuring X Manually
  • Automatic X Configuration
  • Xorg and Fonts
  • Installing Fonts for Modern Applications
  • Installing Fonts for Legacy Applications
  • The X11 Protocol and Display Names
  • Display Managers and Graphical Login
  • Starting X Apps Automatically
  • X Access Control
  • Remote X Access (historical/insecure)
  • Remote X Access (modern/secure)
  • XDMCP
  • Remote Graphical Access With VNC and RDP
  • Specialized X Servers
 • EMACS
  • Emacs
  • The Emacs Interface
  • Basic Emacs
  • More Emacs Commands
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Uczestnicy powinni czuć się komfortowo pracując przy komputerze. Nie ma konieczności posiadania wiedzy o systemie Linux.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiony przez Compendium CE.

Prowadzący

Trener Compendium CE posiadający akredytację trenerską wiodących producentów (m.in. SUSE i The Linux Foundation)

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Linux i Open Source

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE