Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia dlearning

Dwudniowe szkolenie budujące kompetencje w zakresie identyfikacji, analizy i szacowania ryzyka w organizacji IT. Przybliża najważniejsze i najczęściej stosowane metody oceny ryzyka. Szkolenie obejmuje zarówno wykłady teoretyczne, wzbogacone licznymi przykładami, jak i praktyczne ćwiczenia oparte na studiach przypadków.

Program kursu opracowany został na podstawie obecnie obowiązujących norm dot. obszaru ryzyka: ISO/IEC 31010:2009 (Risk Management - Risk Assessment Techniques) i ISO 31000:2009 (Principles and Guidelines on Im-plementation),

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie znaczenia oceny ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem
 • Poznanie najważniejszych i najczęściej stosowanych metod oceny ryzyka opisanych w standardzie ISO 31010
 • Praktyczne ćwiczenie zaprezentowanych technik, ułatwiające zastosowanie wiedzy w codziennej działalności uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w organizacji IT w tym za szacowanie ryzyka
 • Kierownicy projektów, programów właściciele procesów biznesowych włączeni w realizację procesu zarządzania ryzykiem w tym w ocenę ryzyka
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Pracownicy działów audytu wewnętrznego zajmujący się oceną skuteczności organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Inne osoby wykorzystujące metody zarządzania ryzykiem i zainteresowane tematyką oceny ryzyka

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do rożnych koncepcji szacowania ryzyka
  • Ocena ryzyka a struktura zarządzania ryzykiem
  • Miejsce oceny ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem
   • Komunikacja i konsultacje
   • Ustanowienie kontekstu zarządzania ryzykiem
   • Ocena ryzyka
   • Postępowanie z ryzykiem
   • Monitoring i przeglądy ryzyka
 2. Proces oceny ryzyka
  • Identyfikacja ryzyka
  • Analiza ryzyka
   • Ocena środków kontroli
   • Analiza konsekwencji
   • Analiza prawdopodobieństwa
   • Wstępna analiza (wybór ryzyk podlegających dalszej analizie)
   • Wpływ niepewności i wrażliwości danych na wyniki analizy ryzyka
  • Szacowanie ryzyka
  • Dokumentacja oceny ryzyka
  • Monitorowanie i przeglądy procesu i wyników oceny ryzyka
 3. Wybór właściwej metody oceny ryzyka
  • Czynniki wpływające na wybór metody
   • Dostępność zasobów
   • Natura i stopień niepewności
   • Poziom skomplikowania
   • Omówienie katalogu metod oceny ryzyka
 4. Szczegółowe omówienie wybranych metod identyfikacji ryzyka – część 1
  • Warsztaty z analizy ryzyka
  • Listy kontrolne
  • Preliminary hazard analysis
  • SWIFT
 5. Ćwiczenia
 6. Szczegółowe omówienie wybranych metod oceny ryzyka – część 2
  • Analizy scenariuszy
   • Analiza pojedynczej straty („Root cause analysis”)
   • Analiza drzewa błędów („Fault tree analysis”)
   • Analiza drzewa zdarzeń („Event tree analysis”)
  • Analiza „bow-tie”
  • Reliability centred maintenance
  • Consequence/probability matrix
 7. Ćwiczenia
 8. Podsumowanie szkolenia
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Szkolenie adresowane zarówno do uczestników zaznajomionych z metodykami oceny ryzyka jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę w tym obszarze.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkolenia „ISO 31010 – Praktyczne metody oceny ryzyka” otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające informacje i przykłady praktyczne.

Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

2500 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

2 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin