Szkolenia Huawei

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Uzyskanie certyfikatu HCIA, który jest dowodem na to, że jego posiadacz wykazuje podstawową wiedzę na temat działania małych i średniej wielkości sieci komputerowych, w tym znajomość technologii sieciowych, umiejętność asystowania przy projektowaniu  sieci oraz ich wdrażaniu z wykorzystaniem przełączników i routerów firmy Huawei

Po zrealizowaniu program szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:

 • Zarządzać urządzeniami firmy Huawei działającymi na platformie VRP (Virtual Routing Platform)
 • Zwiększać wydajność sieci poprzez zastosowanie takich technologii i serwisów jak łącza zagregowane, sieci wirtualne VLAN i protokół GVRP
 • Budować efektywne rozwiązania sieciowe z wykorzystaniem przełączników i protokołów STP/RSTP
 • Rozumieć zasady routingu I konfiguracji protokołów RIP/OSPF dla budowy efektywnych rozwiązań w sieciach firmowych
 • Zarządzać i zapewniać wsparcie dla sieci rozległych WAN z wykorzystaniem łączy szeregowych i takich technologii jak HDLC, PPPoE i Frame Relay. Zapewniać bezprzewodowe rozwiązania sieci WAN w oparciu o sieci 3G/4G realizujące łącza awaryjne.
 • Opisywać rozwiązania jednolitego zarządzania sieciami firmowymi  z wykorzystaniem protokołu SNMP i oprogramowania zarządzającego Huawei eSight.

Odbiorcy docelowi:

 • Wszyscy zainteresowani rozpoczęciem kariery zawodowej związanej z technologiami sieciowymi
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu HCIA

 

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Konfiguracja urządzeń sieciowych firmy Huawei
  • Rozbudowa sieci firmowych
  • Zarządzanie z linii poleceń CLI
  • Nawigacja i zarządzanie systemem plików
  • Zarządzanie obrazem systemu VRP
 2. Obsługa i serwisowanie sieci firmowych
  • Zasady działania sieci wirtualnych VLAN
  • Protokoły GARP i GVRP
  • Protokół Spanning Tree - STP
  • Protokół Rapid Spanning Tree - RSTP
 3. Nawiązywanie komunikacji międzysieciowej
  • Routing w oparciu o stan łącza z wykorzystaniem protokołu OSPF
  • Łączenie sieci firmowych z wykorzystaniem technologii Serial WAN
  • Zasady działania technologii Frame Relay
  • Sieci DSL z wykorzystaniem protokołu PPPoE
  • Rozwiązania dla sieci firmowych z wykorzystaniem dostępu radiowego
 4. Zarządzanie sieciami firmowymi
  • Protokół Simple Network Management Protocol (SNMP)
  • Zarządzanie siecią za pomocą aplikacji eSight
 5. Obsługa sieci z wykorzystaniem protokołu IPv6
  • Wstęp do sieci IPv6
  • Technologie routingu w sieciach IPv6
  • Warstwa aplikacyjna w sieciach IPv6 – DHCPv6
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Wiedza w zakresie urządzeń sieciowych innego producenta na zbliżonym poziomie technicznym i chęć uzyskania certyfikatu firmy Hawei.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Huawei.

Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikacji HCIA Huawei Certified ICT Associate - Huawei Networking Technology and Device (egzamin H12-211). Egzaminy certyfikacyjne HCIA dostępne są we wszystkich ośrodkach certyfikacyjnych Pearson VUE. Więcej informacji na temat programu certyfikacyjnego firmy Huawei i możliwych specjalizacji dostępne jest na stronie: https://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavi?navId=_31&lang=en

Prowadzący

Huawei Certified Trainer.

Pozostałe szkolenia Huawei | Routing & Switching

Szkolenia powiązane tematycznie

Sieci komputerowe

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 8300 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Huawei

Harmonogram szkoleń Huawei