Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Celem szkolenia MS-20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016 jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i administrowania w środowisku Microsoft SharePoint 2016. Przygotowanie do wdrożenia, administrowania i rozwiązywania problemów środowiska SharePoint.
Zapewnienie wytycznych, najlepszych praktyk i uwag, pomocnych w optymalizacji wdrożenia. Szkolenie przygotowuje do egzaminu 70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do SharePoint 2016
  • kluczowe składniki wdrażania SharePoint
  • nowe funkcje w programie SharePoint 2016
  • opcje wdrożenia SharePoint 2016
 2. Projektowanie architektury informacji
  • rozpoznawanie wymagań biznesowych
  • organizowanie informacji w SharePoint 2016
  • planowanie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
 3. Projektowanie architektury logicznej
  • omówienie architektury logicznej SharePoint 2016
  • dokumentowanie architektury logicznej
  • Projektowanie architektury fizycznej
  • projektowanie składników fizycznych na potrzeby wdrożenia SharePoint
  • projektowanie składników wspierających na potrzeby wdrożenia SharePoint
  • topologie farmy SharePoint
  • mapowanie projektu architektury logicznej do projektu architektury fizycznej
 4. Instalacja i konfigurowanie SharePoint 2016
  • instalacja SharePoint 2016
  • skrypty instalacji i konfiguracji SharePoint
  • konfigurowanie ustawień farmy SharePoint 2016
 5. Tworzenie aplikacji sieci Web i zbiorów witryn
  • tworzenie aplikacji sieci Web
  • konfigurowanie aplikacji sieci Web
  • tworzenie i konfigurowanie zbiorów witryn
 6. Planowanie i konfigurowanie aplikacji usługi
  • wprowadzenie do architektury aplikacji usługi
  • tworzenie i konfigurowanie aplikacji usługi
 7. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami oraz zabezpieczanie zawartości
  • konfigurowanie autoryzacji w SharePoint 2016
  • zarządzanie dostępem do zawartości
 8. Konfigurowanie uwierzytelniania dla SharePoint 2016
  • omówienie uwierzytelniania
  • konfigurowanie uwierzytelniania federacyjnego
  • konfigurowanie uwierzytelniania między serwerami
 9. Zabezpieczanie wdrożenia SharePoint 2016
  • zabezpieczanie platformy
  • konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie farmy
 10. Zarządzanie terminami taksonomii
  • zarządzanie typami zawartości
  • omówienie metadanych zarządzanych
  • konfigurowanie usługi metadanych zarządzanych
 11. Konfigurowanie profili użytkownika
  • konfigurowanie aplikacji usługi profilu użytkownika
  • zarządzanie profilami użytkownika i odbiorców
 12. Konfigurowanie wyszukiwania przedsiębiorstwa
  • omówienie architektury aplikacji usługi wyszukiwania
  • konfigurowanie wyszukiwania przedsiębiorstwa
  • zarządzanie wyszukiwaniem przedsiębiorstwa
 13. Monitorowanie i konserwacja środowiska SharePoint 2016
  • monitorowanie środowiska SharePoint 2016
  • dostrajanie i optymalizowanie środowiska SharePoint 2016
  • planowanie i konfigurowanie buforowania
  • rozwiązywanie problemów w środowisku SharePoint 2016
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Zarządzanie oprogramowaniem w środowisku serwera systemu Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2 Enterprise.
 • Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami natywnymi, wirtualnymi i pracującymi w chmurze.
 • Administrowanie usługami IIS.
 • Konfigurowanie Active Directory w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji oraz magazynu użytkownika.
 • Zdalne zarządzanie aplikacjami za pomocą Windows PowerShell 4.0.
 • Zarządzanie bazami danych i rolami w SQL Server.
 • Łączenie aplikacji do SQL Server.
 • Wdrażanie zabezpieczeń opartych na oświadczeniach.
 • Korzystanie z maszyn wirtualnych zarządzanych przez Microsoft Hyper-V.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia MS-20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016 otrzymują autoryzowany certyfikat Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | SharePoint

Szkolenia powiązane tematycznie

Oprogramowanie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3800 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft