Szkolenia ITIL®

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: PC-I4DSV | wersja: 4.0

Rozwiń swoją karierę w zarządzaniu usługami IT dzięki oficjalnemu kursowi ITIL® (Zwiększanie wartości dla interesariuszy), przygotowanemu przez twórców ITIL®: kurs i voucher egzaminacyjny w pakiecie!

Rozwijaj swoje umiejętności, aby dostarczać wyjątkową wartość, koncentrując się na przekształcaniu zapotrzebowania w namacalne korzyści za pomocą usług z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Kwalifikacja ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) (Zwiększanie wartości dla interesariuszy) ma na celu dokładne zapoznanie kandydata ze wszystkimi formami angażowania i interakcji między dostawcą usług a jego klientami, użytkownikami, dostawcami i partnerami, w tym kluczowymi koncepcjami z zakresu doświadczeń klienta (CX), doświadczeń użytkownika (UX) i tworzenia mapy ich podróży.

Egzamin ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) ma na celu sprawdzenie, czy kandydat potrafi wykazać się dostateczną wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat ITIL 4 w aspekcie wszystkich form angażowania i interakcji między dostawcą usług a jego klientami, użytkownikami, dostawcami i partnerami. Kwalifikacja ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) to jeden z warunków wstępnych uzyskania tytułu ITIL 4 Managing Professional, który stanowi ocenę praktycznej i technicznej wiedzy kandydata na temat sposobów skutecznego zarządzania współczesnymi usługami, zespołami i przepływami pracy IT.

Grupa docelowa

 • Osoby kontynuujące swoją karierę w zarządzaniu usługami
 • Menedżerowie ITSM
 • Praktycy ITSM zarządzający operacjami związanymi z IT, produktami cyfrowymi i usługami
 • Posiadacze kwalifikacji ITIL®, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę i rozwijać swoją wiedzę dalej

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie
  • Znaczenie zaangażowania
  • Kluczowe zasady
 • Podróż klienta
  • Aspiracje interesariuszy
  • Punkty styku
  • Mapowanie podróży klienta
  • Projektowanie podroży klienta
  • Pomiar i doskonalenie podróży klienta
 • Krok 1: Eksploracja
  • Zrozumienie korzystających z usług i ich potrzeb
  • Zrozumienie dostawców usług I ich ofert
  • Zrozumienie rynków
  • Rynki docelowe
 • Krok 2: Angażowanie
  • Komunikacja i współpraca
  • Zrozumienie typów relacji usługowych
  • Tworzenie relacji usługowych
  • Zarządzanie dostawcami i partnerami
 • Krok 3: Oferta
  • Zarządzanie zapotrzebowaniem i szansami
  • Określanie wymagań klientów i zarządzanie nimi
  • Projektowanie ofert usług I doświadczeń użytkowników
  • Sprzedaż i pozyskiwanie ofert usług
 • Krok 4: Uzgodnienie
  • Uzgadnianie i planowanie współtworzenia wartości
  • Negocjowanie i uzgadnianie usługi
 • Krok 5: Wprowadzanie
  • Planowanie wprowadzenia
  • Odnoszenie się do użytkowników i pielęgnowanie relacji
  • Zapewnienie zaangażowania użytkowników i kanałów dostarczania
  • Umożliwienie użytkownikom korzystania z usług
  • Rozwijanie wspólnych umiejętności
  • Wycofywanie klientów i użytkowników
 • Krok 6: Współtworzenie
  • Promowanie nastawienia na usługi
  • Bieżące interakcje w ramach usług
  • Pielęgnowanie społeczności użytkowników
 • Krok 7: Realizacja
  • Realizacja wartości usług w różnych okolicznościach
  • Śledzenie realizacji wartości
  • Ocena i raportowanie realizacji wartości
  • Ocena realizacji wartości i doskonalenie podroży klientów
  • Realizacja wartości dla dostawców usług
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Ten kurs jest dedykowany dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem usługami i które uzyskały już wcześniej certyfikat ITIL® 4 Foundation.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) otrzymuje voucher na egzamin on-line. A po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV).

Informacje o egzaminie:

 • Dozwolone materiały: brak

Na tym egzaminie nie można korzystać z materiałów pomocniczych. Podczas uczenia się należy korzystać z publikacji ITIL® 4: Zwiększanie wartości dla interesariuszy i przewodników praktyk ITIL®, ale NIE są one dozwolone na egzaminie.

 • Czas trwania egzaminu: 90 minut

W przypadku kandydatów podchodzących do egzaminu w języku innym niż ich język ojczysty lub język, którym posługują się w pracy, czas może zostać przedłużony o 25%, tj. do 113 minut łącznie.

 • Liczba punktów: 40 punktów

Egzamin składa się z 40 pytań, każde warte jest 1 punkt. Nie stosuje się punktów ujemnych.

 • Próg zdawalności: 28 punktów

Należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 28 pytań (70%), aby zdać egzamin.

 • Poziom: Poziomy Blooma 2 i 3

„Poziom Blooma” opisuje rodzaj myślenia potrzebny do odpowiedzi na pytanie. W przypadku pytań 2. poziomu Blooma kandydaci muszą wykazać zrozumienie koncepcji, metod i zasad DSV. W przypadku pytań 3. poziomu Blooma kandydaci muszą wykazać zastosowanie tych koncepcji, metod i zasad DSV oraz informacji z powiązanych praktyk.

 • Rodzaje pytań: Standardowe, przeczące i lista

Wszystkie pytania mają formę „testu wyboru”.

W pytaniach „standardowych” występuje jedno pytanie i cztery opcje odpowiedzi.

Pytania „przeczące” to pytania „standardowe”, w których główna część jest sformułowana przy użyciu przeczenia.

W pytaniach typu „lista” pojawia się lista czterech stwierdzeń, z których należy wybrać dwa prawidłowe.

Prowadzący

Autoryzowany trener PeopleCert

Informacje dodatkowe

ITIL® 4 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Pozostałe szkolenia ITIL® | Managing Professional

Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie usługami IT

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4700 PLN NETTO

 

Najbliższe szkolenia ITIL®

Harmonogram szkoleń ITIL®