Szkolenia ITIL®

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: PC-I4HVIT | wersja: 4.0

Rozwiń swoją karierę w zarządzaniu usługami IT dzięki oficjalnemu kursowi ITIL® (IT wysokich prędkości), przygotowanemu przez twórców ITIL®: kurs i voucher egzaminacyjny w pakiecie!

Przez podkreślenie różnicy między transformacją IT a transformacją cyfrową, moduł ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT) umożliwia identyfikację nowych możliwości inwestycji cyfrowych, prowadzących do znaczącego wzmocnienia biznesu

Celem kwalifikacji ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT) jest umożliwienie kandydatowi zrozumienia, jak organizacje cyfrowe i cyfrowe modele operacyjne funkcjonują w środowiskach wysokich prędkości, koncentrując się na szybkim dostarczaniu produktów i usług w celu uzyskania maksymalnej wartości. Kwalifikacja pozwoli kandydatowi zrozumieć praktyki pracy, takie jak Agile i Lean, oraz praktyki techniczne i technologie, takie jak chmura, automatyzacja i testy automatyczne.

Celem egzaminu ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT) jest ocena, czy kandydat rozumie i potrafi stosować ITIL® 4 do IT wysokich prędkości, zgodnie z opisem w sylabusie poniżej, w dostatecznym stopniu do zdobycia kwalifikacji ITIL® 4: IT wysokich prędkości. Kwalifikacja ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT) to jeden z warunków wstępnych uzyskania tytułu ITIL® 4 Managing Professional, który stanowi ocenę praktycznej i technicznej wiedzy kandydata na temat sposobów skutecznego zarządzania współczesnymi usługami, zespołami i przepływami pracy IT.

Grupa docelowa

 • Osoby kontynuujące swoją karierę w zarządzaniu usługami
 • Menedżerowie ITSM
 • Praktycy ITSM zarządzający operacjami związanymi z IT, produktami cyfrowymi i usługami
 • Posiadacze kwalifikacji ITIL®, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę i rozwijać swoją wiedzę dalej

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie
  • Odbiorcy i zakres
  • Tło i kontekst
 • Kluczowe koncepcje IT wysokich prędkości
  • IT wysokich prędkości
  • Technologia cyfrowa
  • Organizacje cyfrowe
  • Transformacja cyfrowa
  • Cele i kluczowe cechy IT wysokich prędkości
  • Przyjęcie system wartości usług ITIL w celu umożliwienia IT wysokich prędkości
 • Kultura IT wysokich prędkości
  • Kluczowe wzorce zachowań
  • Modele i koncepcje kultury HVIT
  • Podstawowe zasady ITIL
 • Techniki IT wysokich prędkości
  • Techniki wartościowych inwestycji
  • Techniki szybkiego rozwoju
  • Techniki odpornych operacji
  • Techniki współtworzenia wartości
  • Techniki zapewniające zgodność
 • Wnioski
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Ten kurs jest dedykowany dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem usługami i które uzyskały już wcześniej certyfikat ITIL® 4 Foundation.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT) otrzymuje voucher na egzamin on-line. A po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również międzynarodowej certyfikat ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT (HVIT).

Informacje o egzaminie:

 • Dozwolone materiały: brak

Na tym egzaminie nie można korzystać z materiałów pomocniczych. Z przewodnika ITIL® 4: IT wysokich prędkości i przewodników praktyk ITIL należy korzystać podczas uczenia się, ale NIE są one dozwolone na egzaminie.

 • Czas trwania egzaminu: 90 minut

W przypadku kandydatów podchodzących do egzaminu w języku innym niż ich język ojczysty lub język, którym posługują się w pracy, czas może zostać przedłużony o 25%, tj. do 113 minut łącznie.

 • Liczba punktów: 40 punktów

Egzamin składa się z 40 pytań, każde warte jest 1 punkt. Nie stosuje się punktów ujemnych.

 • Próg zdawalności: 28 punktów

Należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 28 pytań (70%), aby zdać egzamin.

 • Poziom: Poziomy Blooma 2 i 3

„Poziom Blooma” opisuje rodzaj myślenia potrzebny do odpowiedzi na pytanie. W przypadku pytań z zakresu 2. poziomu Blooma należy wykazać zrozumienie koncepcji, metod i zasad HVIT. W przypadku pytań z zakresu 3. poziomu Blooma kandydaci muszą wykazać się umiejętnością zastosowania tych koncepcji, metod i zasad HVIT oraz informacji z powiązanych praktyk.

 • Rodzaje pytań: Standardowe, przeczące i typu lista

Wszystkie pytania mają formę testu wyboru.

W pytaniach „standardowych” występuje jedno pytanie i cztery opcje odpowiedzi.

Pytania „przeczące” to pytania „standardowe”, w których główna część jest sformułowana przy użyciu przeczenia.

W pytaniach typu „lista” pojawia się lista czterech stwierdzeń, z których należy wybrać dwa prawidłowe.

Prowadzący

Autoryzowany trener PeopleCert

Informacje dodatkowe

ITIL® 4 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Pozostałe szkolenia ITIL® | Managing Professional

Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie usługami IT

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4700 PLN NETTO

 

Najbliższe szkolenia ITIL®

Harmonogram szkoleń ITIL®