Szkolenia Mile2

Cel szkolenia dlearning

Informatyka Śledcza jest elementem śledztwa prowadzonym w celu ujawnienia danych zawartych na elektronicznych nośnikach danych lub urządzeniach współpracujacych. Te dane mogą w efekcie posłużyć jako dowody winy lub niewinności konkretnej osoby.

Program szkolenia Certified Digital Forensics Examiner został opracowany w celu szkolenia śledczych poszukujących śladów cyberprzestępczości czy oszustw popełnianych w środowisku elektronicznym. Uczestnicy kursu uczą się wyszukiwania, ujawniania i zabezpieczania dowodów elektronicznych oraz zaawansowanych technik analizy zgromadzonych danych. Kurs ten jest zbiorem niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych każdemu kto prowadząc dochodzenie ma do czynienia z dowodami elektronicznymi.

Kurs C)DFE jest przeznaczony głównie dla organizacji, osób fizycznych, urzędów i organów ścigania zainteresowanych prowadzeniem postępowań w których zbieranie dowodów winy lub działań naprawczych w oparciu o dowody cyfrowe ma kluczowe znaczenie.

Przykładem np. "działań naprawczych" byłoby wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę za karygodne naruszenie zasad korzystania z komputera firmowego, gdzie cyfrowy dowodów popełnionych naruszeń byłby niezbędny do potwierdzenia stawianego zarzutu. Śledczy musi dostarczyć niezaprzeczalne dowody naruszenia/przestępstwa zgromadzone w ramach przeprowadzonego dochodzenia i zebranych materiałów cyfrowych. Jeśli nie będą one niepodważalne to w przypadku rozprawy sądowej dowody tego typu można łatwo zdyskredytować.

Przedstawiciele agencji rządowych lub organów ścigania potrzebują odpowiedniego szkolenia gwarantującego im sukces zarówno w takich przypadkach jak powyżej oraz  we wszystkich sprawach dotyczących oszustw, nadużyć sieciowych, nielegalnej pornografii, podrabiania i innych gdzie materiał dowodowy ma postać elektroniczną.

Szkolenie Certified Digital Forensics Examiner uczy metodyki prowadzenia komputerowego dochodzenia. Uczestnicy nauczą się używać technik dochodzeniowych w celu oceny i analizy miejsca przestępstwa, ujawniania, zbierania i dokumentowania wszystkich istotnych informacji, przeprowadzania wywiadów z odpowiedzialnym personelem, utrzymania chronologii zdarzeń i ostatecznie przygotowywania końcowego raportu.

 Dla kogo jest ten kurs?

Certified Digital Forensics Examiner jest kursem dla osób, które aktualnie biorą udział lub mogą brać w przyszłości w badaniach urządzeń komputerowych w celu wyszukiwania dowodów cyfrowych (m.in. w ramach prowadzenia dochodzenia lub śledztwa) niezbędnych firmom, organom ścigania lub prawnym prowadzącym czynności na potrzeby sprawy sądowej .

 Po ukończeniu szkolenia

Szkolenie Certified Digital Forensics Examiner gwarantuje zdobycie realnej wiedzy i umiejętności z zakresu Informatyki Śledczej stosowanych w realnych sprawach, które pomogą ujawniać, zabezpieczać, gromadzić i prezentować dowody cyfrowe. Absolwenci kursu CDFE posiadają również wiedzę i umiejętności pozwalające na opracowanie wyników swoich badań oraz zaprezentowanie prac w formie raportów. Po zakończonym kursie uczestnicy będą mogli również przystąpić do certyfikacyjnego egzaminu CDFE co jest szczególnie rekomendowane lub też rozszerzyć swoja wiedzę z obszarów powiązanych np. C)NFE - Network Forensics Examiner.

Plan szkolenia Rozwiń listę

W ramach 17 modułów kursu C)DFE szybko i efektywnie opanujesz zagadnienia związane z Informatyką Śledczą

 1. Wprowadzenie
  • Cele kursu
  • Prezentacja osoby prowadzącej (Instruktor)
  • Prezentacja uczestników (Studenci)
  • Zastrzeżenie/Wskazówki
  • Notatki
  • Przebieg kursu
  • Przewodnik dla studenta
  • Wprowadzenie do Informatyki Śledczej
  • Cele kursu
  • Cele modułów/wykładów
  • System prawny
  • Przestępstwa kryminalne
  • Prawo Cywilne a incydenty
  • Nadużycia komputerowe
  • Zagrożenia wewnętrzne
  • Wyzwania śledcze
  • Wspólne podejście i referencje
  • Problematyka pojemność mediów
 2. Incydenty w Informatyce Śledczej
  • Cel modułu
  • System prawny
  • Przestępstwa kryminalne
  • Prawo cywilne a incydenty
  • Nadużycia komputerowe
  • Zagrożenia wewnętrzne
  • Wyzwania śledcze
  • Wspólne podejście i referencje
  • Problematyka pojemności mediów
 3. Procesy śledcze
  • Cel modułu
  • Dochodzenie w sprawach przestępstw komputerowych
  • Przed dochodzenie
  • Stacja robocza do celów analizy śledczej
  • Budowanie zespołu śledczych
  • Kto jest zaangażowany
  • Informatyka śledcza?
  • Osoby podejmujące decyzję I autoryzujące
  • Ocena ryzyka
  • Narzędzia Informatyki Śledczej
  • Metodologie śledcze
  • Przygotowanie do śledztwa
  • Nakaz przeszukania
  • Fotografia kryminalistyczna
  • Podstawowe informacje
  • Pierwszy na miejscu zdarzenia
  • Gromadzenie fizycznych dowodów
  • Gromadzenie elektronicznych dowodów
  • Przewodnik do pozyskiwania elektronicznych dowodów
  • Zabezpieczenie dowodów
  • Zarządzanie dowodami
  • Łańcuch dowodowy
  • Powielanie danych
  • Weryfikacja integralności obrazu danych
  • Odzyskiwanie danych
  • Analiza danych
  • Narzędzia do analizy danych
  • Ocena dowodów
  • Ocena sprawy
  • Ocena miejsca
  • Najlepsze praktyki
  • Dokumentowanie
  • Gromadzenie i organizowanie informacji
  • Sporządzanie raportu
  • Ekspert świadkiem
  • Zamkniecie sprawy
 4. OS Koncepcja zarządzania plikami
  • Cel modułu
  • Podstawy systemów operacyjnych
  • OS / Koncepcja przetwarzania plików
  • Koncepcja zarządzania dyskami
  • Cel modułu
  • Pozyskiwanie cyfrowe
  • Procedury pozyskiwania cyfrowego
  • Narzędzia do analizy cyfrowej
 5. Pozyskiwanie i analiza cyfrowa
  • Cel modułu
  • Pozyskanie cyfrowe
  • Procedury pozyskiwania cyfrowego
  • Narzędzia co analizy cyfrowej
 6. Protokoły analizy kryminalistycznej
  • Cel modułu
  • Protokoły analizy kryminalistycznej
  • Analiza kryminalistyczna
 7. Protokoły dowodów cyfrowych
  • Cel modułu
  • Koncepcja dowodów cyfrowych
  • Kategorie dowodów cyfrowych
  • Dowody cyfrowe a wpływ na nie
  • Cel modułu
  • Teoria śledztwa w Informatyce Śledczej
  • Cel modułu
  • Prezentacja dowodów cyfrowych
  • Dowody cyfrowe
  • Dowody cyfrowe - wtórne
  • Dowody cyfrowe podsumowanie
 8. CFI Teoria
  • Cel modułu
  • Teoria śledztwa w Informatyce Śledczej
 9. Prezentacja dowodów cyfrowych
  • Cel modułu
  • Prezentacja dowodów cyfrowych
  • Dowody cyfrowe
  • Dowody cyfrowe - wtórne
  • Dowody cyfrowe podsumowanie
 10. Laboratorium Informatyki Śledczej
  • Cel modułu
  • Wprowadzenie
  • Zapewnienie jakości
  • Standardowe procedury operacyjne
  • Raporty
  • Regularny przegląd
  • Kto dokonuje przeglądów?
  • Regularny przegląd
  • Spójność
  • Dokładność
  • Badania
  • Ocena
  • Trafność
  • Regularny przegląd
  • Ocena roczna
  • niezgodności
  • Przegląd laboratorium
  • Śledzenie
  • Przechowywanie
  • Ujawnianie
 11. CF techniki przetwarzania
  • Cel modułu
  • CF techniki przetwarzania
 12. Informatyka śledcza raporty
  • Cel modułu
  • Analiza raportu
  • Definicje
  • Informatyka
  • 10 prawd o pisaniu dobrych raportów
  • Strona tytułowa
  • Zawartość
  • Raport czynności
  • Podstawa
  • Wniosek
  • Podsumowanie wyników
  • Analiza kryminalistyczna
  • Narzędzia
  • dowody
  • Przegląd dowodów
  • Analiza
  • Ujawnienia
  • Konkluzje
  • Prezentacja
  • Podpisy
 13. Ujawnianie i odzyskiwanie artefaktów
  • Cel modułu
  • Stany systemu
  • Cel modułu
  • Wprowadzenie
  • Podstawy
  • Stany systemu
  • Daty systemowe w Windows
  • Oznaczenia plików
  • Baza danych plików systemowych
  • System Windows
  • Rejestr Windows
  • Alternate Data Streams
  • Windows unikalne systemy oznaczeń
  • Dekodowanie GUID's
  • Historia Plików
  • Kosz w Windows
  • Kopiowanie INFO2 dla celów analizy
  • Poczta e-mail
 14. eDiscovery i ESI
  • Cel modułu
  • eDiscovery
  • Możliwe do uzyskania materiały ESI
  • Zgłoszenie dotyczące eDiscovery
  • Ujawnianie
  • eDiscovery konferencja
  • Zabezpieczanie informacji
  • eDiscovery współpraca
  • eDiscovery produkty
  • Metadane
  • Czym są Metadane?
  • Architektura retencji danych
  • “Safe Harbor” przepis 37(f)
  • eDiscovery przejęcie
  • Narzędzia dla eDiscovery
 15. Badanie telefonów komórkowych
  • Cel modułu
  • Telefony komórkowe
  • Typy telefonów komórkowych
  • Co przestępca może zrobić z telefonem komórkowym?
  • Badanie telefonów komórkowych
  • Informacje w telefonach komórkowych
  • Identyfikacja użytkownika < Mouł (SIM)
  • Integrated Circuit Card Identification (ICCID)
  • International Mobile Equipment Identifier (IMEI)
  • Electronic Seal Number (ESN)
  • Pomocne podpowiedzi dla badania kryminalistycznego
  • Rzeczy które należy zapamiętać
  • Pozyskiwanie informacji z karty SIM
  • Karta SIM
  • Pamięć telefonu komórkowego
  • Analiza informacji
  • Analiza
  • Narzędzia Informatyki Śledczej dedykowane do telefonów
  • Zatrzymanie urządzeń i kart SIM
  • Analizer telefonów komórkowych
  • Narzędzia
  • Urządzenie do odczytu kart
  • Narzędzia do analizy kart SIM
  • Wyzwania dla kryminalistyki
  • Paraben Informatyka Śledcza dla sprzętu
  • Paraben Informatyka Śledcza dla sprzętu
  • Paraben: Zewnętrzny system zasilania
  • Paraben: Urządzenia do przechowywani
  • Paraben: Pojemnik na urządzenia WIFI
  • Paraben: Pojemniki do przechowywania
  • Paraben: Projekt telefon
  • Paraben: Projekt telefon
  • Paraben: adapter SATA
  • Paraben: blokada
  • Paraben: czytnik kart SIM
  • Paraben: urządzenia CSI
  • Paraben: adapter USB Serial DB9
  • Paraben: P2 Commander
 16. Informatyka śledcza USB
  • Cel modułu
  • Komponenty USB
  • Informatyka Śledcza USB
  • Śledztwo z wykorzystaniem USB
  • Ocena urządzeń aktywnych
  • Narzędzia do kopiowania danych z USB
 17. Postępowanie z Incydentem
  • Cel modułu
  • Postępowanie z Incydentem definicje
  • Czym jest wydarzenie bezpieczeństwa?
  • Najczęstsze wydarzenia bezpieczeństwa
  • Czym jest incydent bezpieczeństwa?
  • Jaki jest plan odpowiedzi na incydent?
  • Kiedy należy uruchomić plan?
  • Cele zarzadzania incydentami bezpieczeństwa
  • Postępowanie w przypadku incydentu
  • Cel
  • Bądź przygotowany
  • Plan odpowiedzi na incydent
  • Postepowanie z incydentem
  • Plan odpowiedzi na incydent
  • Rola zespołu reagowania na incydent
  • Powstanie zespołu reagowania
  • Wzywania związane z budowaniem zespołu
  • Szkolenie i trening zespołu
  • Zestaw podręczny
  • Przygotowanie systemów I miejsc
  • Cel
  • Identyfikacja incydentu
  • Podstawowe czynności w przypadku incydentu
  • Właściwe postepowanie z dowodami
  • Cel
  • Ograniczenia
  • Odpowiedź na miejscu
  • Zabezpieczenie miejsca
  • Przeprowadzenie rozpoznania
  • Przedstawienie rekomendacji
  • Ustanowienie przedziałów
  • Zebranie dowodów
  • Zmiana haseł
  • Cel
  • Ocena sprawy
  • Ochrona przed dalszymi atakami
  • Zwiększona ochrona
  • Analiza podatności i zagrożeń
  • Przywrócenie system do działania
  • Cel
  • Raport o incydencie
  • Odtworzenie systemu
  • Weryfikacja
  • Decyzja
  • Monitorowanie systemu
  • Cel
  • Raport następczy
 18. A1: Informatyka Śledcza I PDA
   Cel modułu
  • Personal Digital Assistants
  • Charakterystyka
  • Palm OS
  • Architektura Palm OS
  • Mobilne PC
  • Architektura mobilnego Windowsa
  • Urządzenia bazujące na Linuxie
  • Architektura system dla Linux PDAs
  • Typowe stany PDA
  • Wyzwania bezpieczeństwa
  • ActiveSync i HotSync
  • PDA postępowanie
  • Podpowiedzi dla przeprowadzenia działań
  • PDA narzędzia do informatyki śledczej
  • Przeciwdziałanie
 19. A2: Dochodzenie w sprawie czynności molestowania
  • Cel modułu
  • Przegląd problematyki moletowania seksualnego
  • Przykłady
  • Co nie jest?
  • Podejście do działań
  • Przeprowadzenie śledztwa
  • Działania prewencyjne
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Udział w szkoleniach

 • C)SS - Security Sentinel
 • C)ISSO - Information Systems Security Officer

lub posiadanie adekwatnej wiedzy i umiejętności

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony imiennie oraz na firmę sygnowany przez firmę Mile2.

Ponadto kurs ten przygotowuje uczestników do certyfikowanego praktycznego egzaminu Certified Digital Forensics Examiner , który jest realizowany za pośrednictwem systemu egzaminacyjnego Mile2’s Assessment and Certification System, dostępnego z poziomu konta użytkownika pod adresem www.mile2.com.

Maksymalny czas trwania egzaminu to 2 godziny i składa się on ze 100 pytań wielokrotnego wyboru.

Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia C)DFE - Certified Digital Forensics Examiner otrzymuje darmowy voucher egzaminacyjny.

Prowadzący

Autoryzowany instruktor Mile2 (Certified Mile2 Instructor).

Informacje dodatkowe

Uczestnikom tego szkolenia w szczególności polecamy również szkolenia i dalszą certyfikację z zakresu:

 • C)NFE - Network Forensics Examiner

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.5500 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia