Szkolenia The Linux Foundation

Cel egzaminu

kod: CKA

CKA Certified Kubernetes Administrator

Egzamin CKA.

Certyfikat Certified Kubernetes Administrator (CKA) potwierdza, że CKA posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje do wykonywania obowiązków administratorów Kubernetes.

Ogólny zarys egzaminu:

Certified Kubernetes Administrator (CKA) został stworzony przez The Linux Foundation i Cloud Native Computing Foundation (CNCF) jako część wysiłków zmierzających do rozwoju ekosystemu Kubernetes jako jednego z najszybciej rozwijających się i najczęściej używanych projektów Open Source.

Nie ma wstępnych wymagań do tego egzaminu.

Dostawa egzaminu: online

Czas trwania egzaminu: 3 godziny

Certyfikacja ważna: 3 lata

Wersja oprogramowania: Kubernetes v 1.14

12 Month Exam Eligibility.

Free Exam Retake.

Obejmuje:

 •   Możliwość podejścia do egzaminu w ciągu 12 miesięcy
 •   Bezpłatny retake egzaminu
 •   Certyfikat PDF

Dziedziny & kompetencje

Certyfikat CKA koncentruje się na umiejętnościach niezbędnych dla administratora Kubernetes w obecnym czasie. Egzamin certyfikacyjny CKA obejmuje poniższe dziedziny:

Zarządzanie cyklem życia aplikacji – 8%

 • Zrozumienie wdrożeń, wykonywanie stopniowych aktualizacji i wycofywanie zmian
 • Różne sposoby konfigurowania aplikacji
 • Wiedza na temat skalowania aplikacji
 • Zrozumienie prymitywów niezbędnych do tworzenia samo-leczących się aplikacji

  Instalacja, Konfiguracja & Walidacja – 12%

 • Projektowanie klastra Kubernetes
 • Instalacja wzorców i węzłów Kubernetes
 • Konfigurowanie bezpiecznej komunikacji klastra
 • Konfigurowanie wysoce dostępnego klastra Kubernetes
 • Wiedza na temat umiejscowienia wydań Kubernetes
 • Aprowizacja podstawowej infrastruktury do wdrożenia klastra Kubernetes
 • Wybór rozwiązań sieciowych
 • Wybór konfiguracji infrastruktury Kubernetes
 • Uruchamianie testów end-to-end w klastrze
 • Analizowanie wyników testów end-to-end
 • Uruchamianie testów end-to-end węzła
 • Instalowanie i używanie kubeadm do instalowania, konfigurowania i zarządzania klastrami Kubernetes

  Podstawowe pojęcia – 19%

 • Znajomość prymitywów interfejsu API Kubernetes
 • Zrozumienie architektury klastra Kubernetes
 • Omówienie usług i innych podstawowych elementów sieci

  Networking – 11%

 • Znajomość konfiguracji sieci w węzłach klastra
 • Zrozumienie koncepcji sieci POD
 • Omówienie usługi Networking
 • Wdrażanie i Konfigurowanie usługi równoważenia obciążenia sieciowego
 • Używanie reguł Ingress
 • Konfiguracja i używanie klastra DNS
 • Zrozumienie CNI

  Harmonogram – 5%

 • Użycie selektorów etykiet, aby zaplanować PODy
 • Zrozumienie roli DaemonSets
 • Zrozumienie, jak limity zasobów mogą wpływać na planowanie pod’ów
 • Uruchamianie wielu planistów i konfiguracja pod’ów, aby z nich korzystać
 • Ręczne planowanie pod’ow bez harmonogramu
 • Wyświetlanie zdarzeń harmonogramu

Bezpieczeństwo – 12%

 • Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji
 • Zrozumienie prymitywów zabezpieczeń Kubernetes
 • Konfiguracja zasad sieciowych
 • Tworzenie certyfikatów TLS dla składników klastra i zarządzanie nimi
 • Bezpieczna praca z obrazami
 • Definiowanie kontekstów zabezpieczeń
 • Bezpieczne przechowywanie trwałych wartości kluczy

  Konserwacja klastrów – 11%

 • Zrozumienie procesu uaktualniania klastra Kubernetes
 • Ułatwienie modernizacji systemu operacyjnego
 • Implementowanie metodyki tworzenia kopii zapasowych i przywracania

  Rejestrowanie/monitoring – 5%

 • Zrozumienie sposobu monitorowania wszystkich składników klastra
 • Monitorowanie aplikacji
 • Zarządzanie dziennikami składników klastra
 • Zarządzanie dziennikami aplikacji

  Przechowywanie – 7%

 • Znajomość trwałych woluminów i wiedza na temat ich tworzenia
 • Zrozumienie trybów dostępu dla woluminów
 • Omówienie trwałych oświadczeń woluminu prymitywnego
 • Opis obiektów magazynu Kubernetes
 • Konfiguracja aplikacji z magazynem trwałym

  Rozwiązywanie problemów – 10%

 • Rozwiązywanie problemów z awarią aplikacji
 • Rozwiązywanie problemów z awarią płaszczyzny sterowania
 • Rozwiązywanie problemów z awarią węzła roboczego
 • Rozwiązywanie problemów z siecią

Szczegóły egzaminu

Egzamin to test online, który wymaga rozwiązania wielu problemów z systemu Kubernetes. Kandydaci mają 3 godziny na ukończenie zadań.

Egzamin jest oparty na Kubernetes v 1.14

Zasady działalności & Zasoby

Zapoznaj się z Candidate Handbook i wskazówkami do egzaminu poniżej.

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 1 dzień

Pozostałe szkolenia The Linux Foundation | Exam

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

DevOps

Open Source

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 395 USD NETTO

FORMA EGZAMINU ?

 
Zapisz się na egzamin
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia The Linux Foundation

Harmonogram szkoleń
The Linux Foundation