Szkolenia The Linux Foundation

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: LFD420

Ten czterodniowy kurs ma na celu zapewnienie doświadczonym programistom solidnego zrozumienia jądra Linuxa. Oprócz szczegółowego spojrzenia na teorię i filozofię jądra Linuxa, będziesz także uczestniczył w rozległych ćwiczeniach praktycznych i demonstracjach zaprojektowanych w celu dostarczenia niezbędnych narzędzi do rozwijania i debugowania kodu jądra Linuxa.

Na tym kursie dowiesz się między innymi:

 • Jak zaprojektowano Linuxa
 • Jak działają algorytmy jądra
 • Jak zarządzać sprzętem i pamięcią
 • O technikach modularyzacji i debugowania
 • Jak działa społeczność programistów jądra i jak skutecznie z nią pracować

Informacje zawarte w tym kursie będą działać z każdą główną dystrybucją Linuxa.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
  • Cele
  • Przedstawienie uczestników
  • The Linux Foundation
  • Linux Foundation Training
  • Dystrybucje Linux
  • Platformy
  • Przygotowanie twojego systemu
  • Pobranie i używanie wirtualnej maszyny
  • Rzeczy zmieniające się w Linux
  • Dokumentacja i linki
  • Rejestracja kursu
 2. Czynności wstępne<
  • Procedury
  • Wersje jądra
  • Zródła jądra i zasotosowanie git
 3. Jak pracować w projekcie Open Source **
  • Omówienie jak prawidłowo współpracować w takim projekcie
  • Skup się na bezpieczeństwie i jakości
  • Badanie i zrozumienie DNA projektu
  • Dowiedz się nad czym chcesz pracować
  • Identyfikacja opiekunów i ich przepływy pracy i metody
  • Uzyskanie wczesnego wejście i pracy w otwartym środowisku
  • Przekazuj przyrostowe bity, a nie duże zrzuty kodu
  • Zostaw swoje ego za drzwiami
  • Bądź cierpliwy, rozwijaj relacje długoterminowe, bądź pomocny
 4. Architektura jądra I
  • UNIX i Linux **
  • Monolityczne i mikro jądra
  • Metody obiektowe
  • Główne zadania jądra
  • Przestrzeń użytkownika i przestrzeń jądra
  • Linux w trybie jądra
 5. Ogólny zarys programowania jądra
  • Numery błędów i pobieranie wyjścia jądra
  • Struktura zadań
  • Przydziały pamięci
  • Przesyłanie danych między użytkownikiem a przestrzeniami jądra
  • Połączone listy
  • Konwersja String’ów na liczby
  • Jiffies
  • Laboratoria
 6. Moduły
  • Czym są moduły?
  • Trywialny przykład
  • Kompilacja modułów
  • Moduły vs Built-in
  • Narzędzia do obsługi modułów
  • Automatyczne ładowanie / rozładowywanie modułów
  • Licznik użycia modułu
  • Struktura modułu
  • Licencjonowanie modułu
  • Eksportowanie symboli
 7. Rozwiązywanie symboli **
  • Laboratoria
 8. Architektura jądra II
  • Procesy, wątki i zadania
  • Kontekst proces
  • Łatka na jądro w czasie rzeczywistym
  • Dynamiczne łatanie jądra
  • Alternatywy wdrażania**
  • Migracja do nowej platformy **
  • Laboratoria
 9. Inicjalizacja jądra
  • Ogólny zarys inicjalizacji jądra
  • Rozruch systemu
  • Das U-Boot dla systemów wbudowanych**
 10. Konfiguracja i kompilacja jądra
  • Instalacja i układ źródła jądra
  • Przeglądarki jądra
  • Pliki konfiguracyjne jądra
  • Budowanie jądra i pliki Makefile
  • Initrd i initramfs
  • Laboratoria
 11. Połączenia systemowe
  • Czym są połączenia systemowe?
  • Dostępne połączenia systemowe
  • W jaki sposób realizowane są wywołania systemowe
  • Dodanie nowego wywołania systemowego
  • Laboratoria
 12. Styl jądra i uwagi ogólne
  • Styl kodowania
  • kernel-doc **
  • Używanie ogólnych procedur i metod jądra
  • Tworzenie poprawki jądra
  • sparse
  • Używanie likely() i unlikely()
  • Pisanie przenośnego kodu, CPU, 32/64-bit, Kolejność bajtów
  • Pisanie dla SMP (Symetric Multiprocessing)
  • Pisanie dla HMS (High Memory Systems)
  • Zarządzanie zasilaniem
  • Dbanie o bezpieczeństwo
  • Mieszanie nagłówków przestrzeni użytkownika i jądra**
  • Laboratoria
 13. Metody synchronizacji
  • Współbieżność i metody synchronizacji
  • Operacje atomowe
  • Operacje bitowe
  • Spinlocks
  • Seqlocks
  • Wyłączenie przywłaszczenia
  • Muteksy
  • Semafory
  • Funkcje zakończenia
  • Read-Copy-Update (RCU)
  • Liczniki referencyjne
  • Laboratoria
 14. SMP i wątki
  • Jądra i moduły SMP
  • Koligacja procesora
  • CPUSETS
  • Algorytmy SMP - planowanie, blokowanie itp.
  • Zmienne na procesor **
  • Laboratoria
 15. Procesy
  • Czym są procesy?
  • task_struct
  • Tworzenie procesów użytkownika i wątków
  • Tworzenie wątków jądra
  • Niszczenie procesów i wątków
  • Wykonywanie procesów przestrzeni użytkownika z jądra
  • Laboratoria
 16. Ograniczenia i możliwości procesu **
  • Limity procesowe
  • Możliwości
  • Laboratoria
 17. Monitorowanie i debugowanie
  • Pakiety Debuginfo
  • Śledzenie i profilowanie
  • sysctl
  • Klucz SysRq
  • Wiadomości oops
  • Debugery jądra
  • debugfs
  • Laboratoria
 18. Planowanie
  • Główne zadania planowania
  • SMP
  • Priorytety planowania
  • Planowanie połączeń systemowych
  • Funkcja 2.4 schedule ()
  • Harmonogram O(1)
  • Odstępy czasu i priorytety
  • Równoważenie obciążenia
  • Priorytetowa inwersja i dziedziczenie priorytetowe **
  • Harmonogram CFS
  • Obliczanie priorytetów i sprawiedliwych czasów
  • Planowanie zajęć
  • Szczegóły harmonogramu CFS
  • Laboratoria
 19. Adresowanie pamięci
  • Zarządzanie pamięcią wirtualną
  • Systemy z i bez MMU i TLB
  • Adresy pamięci
  • Wysoka i niska pamięć
  • Strefy pamięci
  • Specjalne węzły urządzeń
  • NUMA
  • Stronicowanie
  • Tabele stron
  • struktura strony
  • Kernel Samepage Merging (KSM) **
  • Laboratoria
 20. Ogromne strony
  • Obsługa ogromnych stron
  • libhugetlbfs
  • Przezroczyste ogromne strony
  • Laboratoria
 21. Przydział pamięci
  • Żądanie i zwalnianie stron
  • Buddy System
  • Płyty i alokacje pamięci podręcznej
  • Pule pamięci
  • kmalloc()
  • vmalloc()
  • Wczesne alokacje i bootmem()
  • Defragmentacja pamięci
  • Laboratoria
 22. Przetwarzanie przestrzeni adresowej
  • Przydzielanie pamięci użytkownika i przestrzeni adresowej
  • Blokowanie stron
  • Deskryptory pamięci i regiony
  • Prawa dostępu
  • Przydzielanie i zwalnianie regionów pamięci
  • Błędy stron
  • Lab
 23. Cache dyskowy i swapping
  • Czym jest cache?
  • Podstawy cache’a stron
  • Czym jest Swapping?
  • Obszary wymiany
  • Zamiana stron na zewnątrz i na zewnątrz
  • Kontrolowanie Swappiness
  • Pamięć podręczna wymiany
  • Odwrotne mapowanie **
  • OOM Killer
  • Laboratoria
 24. Sterowniki urządzeń**
  • Typy urządzeń
  • Węzły urządzeń
  • Sterowniki znaków
  • Przykład
  • Laboratoria
 25. Sygnały
  • Czym są sygnały?
  • Dostępne sygnały
  • Wywołania systemowe dla sygnałów
  • Sigaction
  • Sygnały i wątki
  • W jaki sposób jądro obsługuje sygnały
  • Jak jądro wysyła sygnały
  • Jak jądro wywołuje procedury obsługi sygnałów
  • Sygnały w czasie rzeczywistym
  • Laboratoria
 26. Zakończenie i ankieta oceniająca

** Te sekcje mogą być uznane za częściowe lub w całości jako opcjonalne. Zawierają materiały źródłowe, tematy specjalistyczne lub przedmioty zaawansowane. Instruktor może zdecydować się na ich realizację lub nie, w zależności od doświadczenia w grupie i ograniczeń czasowych.

Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Uczniowie powinni biegle posługiwać się językiem programowania C, podstawowymi narzędziami Linux (UNIX), takimi jak ls, grep i tar, i czuć się swobodnie z dowolnym dostępnym edytorem tekstu (np. Emacs, vi itp.). Doświadczenie z jakąkolwiek dystrybucją Linuxa jest pomocne, ale nie jest wymagane.

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymają certyfikaty podpisane przez The Linux Foundation.

Prowadzący

Certyfikowany trener The Linux Foundation.

Pozostałe szkolenia The Linux Foundation | Linux

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Linux

Open Source

Systemy operacyjne

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 8000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia The Linux Foundation

Harmonogram szkoleń
The Linux Foundation