Szkolenia The Linux Foundation

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: LFD401

Ten czterodniowy kurs ma na celu pomóc doświadczonym programistom w szybkim przygotowaniu aplikacji w środowisku Linux. Podczas tego kursu zdobędziesz praktyczne doświadczenie z niezbędnymi narzędziami i metodami tworzenia aplikacji dla systemu Linux oraz poznasz funkcje i techniki unikalne dla systemu Linux.

Podczas tego kursu:

 • Poznasz narzędzia i metody tworzenia programów w C i programowania systemów pod Linuxa.
 • Nauczysz się techniki debugowania i zarządzania procesami.
 • Poznasz wywołania systemowe specyficzne dla systemu Linux.
 • I więcej.

Informacje zawarte w tym kursie będą kompatybilne z każdą główną dystrybucją Linux.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
  • Cele
  • Kim jesteś
  • Linux Foundation
  • Linux Foundation Training
  • Dystrybucje Linux
  • Platformy
  • Przygotowanie system
  • Pobieranie i używanie maszyny wirtualnej
  • Rzeczy zmieniają się w Linux
  • Rejestracja kursu
 2. Czynności wstępne
  • Procedury
  • Standardy i LSB
 3. Jak pracować w projektach OSS **
  • Omówienie wniesienia prawidłowego udziału
  • Pozostań blisko głównej linii bezpieczeństwa i jakości
  • Badanie i zrozumienie DNA projektu
  • Określ czym chcesz się zająć
  • Zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych, ich przepływu pracy i metod
  • Uzyskaj wczesne wejście i pracę w otwartym środowisku
  • Przekazuj przyrostowe bity, zamiast dużych fragmentów kodu
  • Zostaw swoje ego przed drzwiami: nie bądź wrażliwy
  • Bądź cierpliwy, rozwijaj relacje długoterminowe, bądź pomocny
 4. Kompilatory
  • GCC
  • Inne kompilatory
  • Główne opcje GCC
  • Preprocesor
  • Zintegrowane środowiska programistyczne (IDE)
  • Laboratorium
 5. Biblioteki
  • Biblioteki statyczne
  • Wspólne biblioteki
  • Łączenie z bibliotekami
  • Dynamiczny program ładujący
  • Laboratorium
 6. Make
  • Używanie Make i Makefile
  • Budowanie dużych projektów
  • Bardziej skomplikowane zasady
  • Wbudowane reguły
  • Laboratorium
 7. Kontrola źródła
  • Kontrola źródła
  • RCS i CVS
  • Subversion
  • Git
  • Laboratorium
 8. Debugowanie i Core Dumps
  • Gdb
  • Co to jest Core Dump Files?
  • Produkcja Core Dumps
  • Badanie Core Dumps
  • Laboratorium
 9. Narzędzia debugowania
  • Electric Fence
  • Zdobywanie czasu
  • Profilowanie i wydajność
  • Valgrind
  • Laboratorium
 10. Wywołania systemowe
  • Wywołania systemowe, a funkcje biblioteki
  • Jak wykonywane są wywołania systemowe
  • Wartości zwrotne i numery błędów
  • Laboratorium
 11. Zarządzanie pamięcią i alokacją
  • Zarządzanie pamięcią
  • Dynamiczna alokacja
  • Tuning malloc()
  • Blokowanie stron
  • Laboratorium
 12. Pliki i systemy plików w Linux **
  • Pliki, katalogi i urządzenia
  • Wirtualny system plików
  • System plików ext2/ext3
  • Systemy plików dziennika
  • System plików ext4/
  • Laboratorium
 13. File I/O
  • UNIX File I/O
  • Otwieranie i zamykanie
  • Czytanie, pisanie i szukanie
  • Pozycyjne i wektorowe I/O
  • Standardowa biblioteka I/O
  • Obsługa dużych plików (LFS)
  • Laboratorium
 14. Zaawansowane operacje na plikach
  • Funkcje statystyczne
  • Funkcje katalogu
  • Inotify
  • Mapowanie pamięci
  • Flock() i fcntl()
  • Tworzenie plików tymczasowych
  • Inne wywołania systemowe
  • Laboratorium
 15. Procesy – I
  • Co to jest proces?
  • Limity procesowe
  • Grupy procesowe
  • System plików proc
  • Metody komunikacji między procesami
  • Laboratorium
 16. Procesy – II
  • Używanie system() do tworzenia procesu
  • Używanie fork() do tworzenia procesu
  • Używanie exec() do utworzenia procesu
  • Korzystanie z polecenia clone()
  • Wyjście
  • Konstruktorzy i destruktory
  • Oczekiwanie
  • Procesy demon
  • Laboratorium
 17. Pipes i Fifos
  • Pipes i komunikacja między procesami
  • Popen() i pclose()
  • Pipe()
  • Nazwane powłoki (FIFO)
  • Splice(), vmsplice() i tee()
  • Laboratorium
 18. Asynchroniczne I/O **
  • Co to jest Asynchroniczne I/O?
  • API Asynchronicznego I/O POSIX
  • Implementacja Linux
  • Laboratorium
 19. Sygnały – I
  • Co to są sygnały?
  • Dostępne sygnały
  • Wysyłanie sygnałów
  • Alarmy, pauzy i uśpienie
  • Konfiguracja Signal Handler
  • Zestawy sygnałów
  • Sigaction()
  • Laboratorium
 20. Sygnały – II
  • Reentrancy i Signal Handler
  • Skoki i zwroty nielokalne
  • Siginfo i sigqueue()
  • Sygnały w czasie rzeczywistym
  • Laboratorium
 21. Wątki POSIX – I
  • Wielowątkowość w Linux
  • Podstawowa struktura programu
  • Tworzenie i niszczenie wątków
  • Sygnały i wątki
  • Forking a Threading
  • Laboratorium
 22. Wątki POSIX – II
  • Deadlocks i Race Conditions
  • Operacje Mutex
  • Semafory
  • Futexy
  • Operacje warunkowe
  • Laboratorium
 23. Sieci i gniazda
  • Warstwy sieciowe
  • Co to są gniazda?
  • Gniazda strumieniowe
  • Gniazda datagramowe
  • Surowe gniazda
  • Kolejność bajtów
  • Laboratorium
 24. Gniazda – adresy i hosty
  • Struktura adresów gniazd
  • Konwersja adresów IP
  • Informacje o gospodarzu
  • Laboratorium
 25. Gniazda – porty i protokoły
  • Informacje o porcie usług
  • Informacje o protokole
  • Laboratorium
 26. Gniazda – klienci
  • Podstawowa sekwencja klientów
  • Socket()
  • Connect()
  • Close() i shutdown()
  • Klient UNIX
  • Klient internetowy
  • Laboratorium
 27. Gniazda – serwery
  • Podstawowa sekwencja serwerów
  • Bind()
  • Listen()
  • Accept()
  • Serwer UNIX
  • Serwer internetowy
  • Laboratorium
 28. Gniazda – operacje wejścia/wyjścia
  • Write(), read()
  • Send(), recv()
  • Sendto(), recvfrom()
  • Sendmsg(), recvmsg()
  • Sendfile()
  • Socketpair()
  • Laboratorium
 29. Gniazda – opcje
  • Pobieranie i ustawianie opcji gniazd
  • Fcntl()
  • Loctl()
  • Getsockopt() i setsockopt()
  • Laboratorium
 30. Gniazda Netlink **
  • Co to są gniazda Netlink?
  • Otwieranie gniazd Netlink
  • Wiadomości Netlink
  • Laboratorium
 31. Gniazda – multipleksowanie i serwery współbieżne
  • Gniazda multipleksowe i asynhroniczne I/O
  • Select()
  • Poll()
  • Pselect() i ppoll()
  • Epoll
  • Sygnałowe I asynchroniczne I/O
  • Serwery współbieżne
  • Laboratorium
 32. Komunikacja między procesami
  • Metody IPC
  • POSIX IPC
  • System V IPC **
  • Laboratorium
 33. Pamięć współdzielona
  • Co to jest pamięć współdzielona?
  • Pamięć współdzielona POSIX
  • Pamięć współdzielona System V **
  • Laboratorium
 34. Semafory
  • Co to jest semafor?
  • Semafory POSIX
  • Semafory systemowe V **
  • Laboratorium
 35. Kolejki komunikatów
  • Czym są kolejki komunikatów?
  • Kolejki komunikatów POSIX
  • Kolejki komunikatów systemu V **
  • Laboratorium
 36. Ankieta zamknięcia i oceny

** Te sekcje mogą być uznane za częściowo lub w całości opcjonalne. Zawierają materiały źródłowe, tematy specjalistyczne lub przedmioty zaawansowane. Instruktor może zdecydować się na ich omówienie lub nie, w zależności od doświadczenia grupy i ograniczeń czasowych.

Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Ten kurs przeznaczony jest dla doświadczonych programistów. Uczestnicy powinni być biegli w programowaniu w języku C i zaznajomieni z podstawowymi narzędziami Linux oraz edytorami tekstu.

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymają certyfikaty podpisane przez The Linux Foundation.

Prowadzący

Certyfikowany trener The Linux Foundation.

Pozostałe szkolenia The Linux Foundation | Linux

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Linux

Open Source

Systemy operacyjne

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 8000 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia The Linux Foundation

Harmonogram szkoleń
The Linux Foundation