Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Celem szkolenia MS-20483 Programming in C# jest zapoznanie z zagadnieniami pozwalającymi na zdobycie umiejętności programowania w języku C#. Nauczenie struktury C#, składni języka oraz implementacji rozwiązań potrzebnych do programowania z wykorzystaniem .NET Framework 4.5.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Składnia C#
  • wprowadzenie do tworzenia aplikacji w C#
  • rodzaje danych, operatory i wyrażenia
  • konstrukcja języka C#
 2. Tworzenie metod, obsługa wyjątków oraz monitorowanie aplikacji
  • tworzenie i wywoływanie metod
  • tworzenie metod przeładowanych za pomocą parametrów opcjonalnych i wyjściowych
  • obsługa wyjątków
  • monitorowanie aplikacji
 3. Tworzenie kodu dla aplikacji graficznych
  • implementacja struktur i typów wyliczeniowych
  • ogranizacja danych w kolekcje
  • obsługa zdarzeń
 4. Tworzenie klas i implementacja bezpiecznych kolekcji
  • tworzenie klas
  • definiowanie i implementacja interejsów
  • implementacja bezpiecznych kolekcji
 5. Tworzenie hierarchi klas za pomocą dziedziczenia
  • tworzeine hierarchi klas
  • rozszerzanie klas .NET Framework
  • tworzenie typów rodzajowych
 6. Czytanie i zapisywanie danych lokalnie
  • czytanie i zapisywanie plików
  • szeregowanie i deszeregowanie danych
  • przygotowywanie strumieni I/O
 7. Dostęp do baz danych
  • tworzenie i wykorzystanie modeli Entity Data
  • odpytywanie danych za pomocą LINQ
  • aktualizowanie danych za pomocą LINQ
 8. Dostęp zdalny do danych
  • dostęp do danych poprzez Web
  • dostęp do danych w chmurze
 9. Projektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji graficznych
  • wykorzystanie XAML do projektowania interfejsu użytkownika
  • dowiązywanie kontrolek do danych
  • stylowanie interfejsu użytkownika
 10. Udoskonalanie wydajności aplikacji i odpowiedzi
  • implementacja wielowątkowości za pomocą wyrażeń Lambda i zadań
  • przygotowywanie operacji asynchronicznych
  • synchronizacja współbieżności dostępu do danych
 11. Integracja z kodem niezarządzalnym
  • tworzenie i wykorzystanie obiektów dynamicznych
  • zarządzanie czasem życia obiektów i kontrola zasobów niezarządzalnych
 12. Tworzenie typów wielokrotnych i zestawów
  • badanie obiektów metadanych
  • tworzenie i wykorzystanie atrybutów niestandardowych
  • generowanie kodu zarządzalnego
  • wersjonowanie, podpisywania i wdrażanie zestawów
 13. Szyfrowanie i deszyfrowanie danych
  • implementacja szyfrowania symetrycznego
  • implementacja szyfrowaine asymetrycznego
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • doświadczenie w zakresie podstaw programowania w C#
 • znajomość operatorów arytmetycznych, relacyjnych oraz logicznych
 • umiejętność tworzenia struktur za pomocą instrukcji warunkowej IF oraz FOR
 • umiejętność wykorzystania Visual Studio IDE do określania błędów logicznych
 • umiejętność posługiwania sie funkcjami
 • znajomość metod dołączania się do bazy SQL Server
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia MS-20483 Programming in C# otrzymują zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Visual Studio

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3800 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft