Szkolenia PRINCE2 Agile®

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: PC-P2AF | wersja: 5.0

PRINCE2 Agile® jest najbardziej kompletną metodyką zwinnego zarządzania projektami, łączącym cechy zwinnych metodyk taki jak elastyczność i szybkość reakcji z jasno określonymi ramami PRINCE2®. PRINCE2 Agile® jest rozszerzeniem standardowej metodyki PRINCE2® umożliwiającym dostosowanie jej w kontekście zwinnego zarządzania projektami.

Celem kursu PRINCE2 Agile® Foundation jest przygotowanie uczestników do certyfikowanego egzaminu, weryfikując czy uczestnicy potrafią wykazać się wystarczającą znajomością i zrozumieniem metody zarządzania projektami PRINCE2 Agile®.

Posiadanie certyfikacji PRINCE2 Agile® Foundation jest także warunkiem wstępnym przed przystąpieniem do egzaminu PRINCE2® Agile Practitioner, który ocenia już umiejętność stosowania poznanych metod zarządzania projektami PRINCE2 Agile® w praktyce.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik powinien rozumieć strukturę i kluczową terminologie metody. W szczególności uczestnik kursu powinien rozumieć:

 • Kluczowe koncepcje związane z realizacją projektów i metodą PRINCE2®
 • Kluczowe koncepcje związane z realizacją projektów i metodą PRINCE2 Agile®
 • Jak zasady, tematy, procesy i produkty zarządzania PRINCE2® pasują i/lub są stosowane w kontekście Agile.
 • Podejście Agile w stosunku do pracy, kluczowe pojęcia i techniki.
 • Zwinne obszary, na których się skupiamy w kontekście Agile

Grupa docelowa

 • Specjaliści ds. Agile, menagerowie projektów i aspirujący menagerowie projektów, którzy chcą połączyć metodę PRINCE2® i Agile w jak najbardziej efektywny sposób używając PRINCE2®, zwinne zachowania, zwinne koncepcje, zwinne frameworki i techniki.
 • Inni kluczowi pracownicy zespołów projektowych w tym: właściciele produktów, Scrum Masters i programiści.
 • Specjaliści biznesowi, którzy interesują się inkrementacyjnym i interaktywnym sposobem realizacji projektów poprzez współpracę grupową.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
 2. Przegląd podejścia zwinnego
 3. Uzasadnienie połączenia metody PRINCE2 i podejścia zwinnego
 4. Zastosowanie PRINCE2 w projektach realizowanych z użyciem podejścia zwinnego
 5. Przegląd metody PRINCE2
 6. Co ustalić, a co uelastycznić?
 7. Podejście zwinne i pryncypia PRINCE2
 8. Podejście zwinne i tematy PRINCE2
 9. Temat uzasadnienie biznesowe
 10. Temat organizacja
 11. Temat jakość
 12. Temat plany
 13. Temat ryzyko
 14. Temat zmiana
 15. Temat postępy
 16. Podejście zwinne i procesy PRINCE2
 17. Przygotowanie projektu; inicjowanie projektu
 18. Zarządzanie strategiczne projektem
 19. Sterowanie etapem
 20. Zarządzanie dostarczaniem produktów
 21. Zarządzanie końcem etapu
 22. Zamykanie projektu
 23. Podsumowanie wytycznych dotyczących dostosowania produktów PRINCE2
 24. Agilometer
 25. Wymagania
 26. Bogata komunikacja
 27. Częste wydania
 28. Opracowywanie umów w projektach z zastosowaniem podejścia zwinnego
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych formalnych wymagań wstępnych przed kursem PRINCE2 Agile® Foundation.

Jednak zakłada się, że uczestnicy kursu posiadają już podstawową wiedzę z zakresu metod prowadzenia projektów lub mają już pewne doświadczenie praktyczne z pracą w środowisku projektowym. Tego typu doświadczenie pozyskane przed szkoleniem zapewnia, że jego intensywny charakter nie będzie powodował przemęczenia uczestników.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia PRINCE2 Agile® Foundation otrzymuje voucher na egzamin on-line. A po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również międzynarodowej certyfikat PRINCE2 Agile® Foundation.

Informacje o egzaminie:

 • Dozwolone materiały: brak

Jest to egzamin, podczas którego nie można korzystać z książek. Należy przygotować się, korzystając z oficjalnego podręcznika PRINCE2 Agile®. Korzystanie z niego w trakcie egzaminu NIE jest dozwolone.

 • Czas trwania egzaminu: 60 minut

W przypadku kandydatów podchodzących do egzaminu w języku innym niż ich język ojczysty lub język, którym posługują się w pracy, czas może zostać przedłużony o 25%, tj. do 75 minut łącznie.

 • Liczba punktów: 50 punktów

Egzamin składa się z 50 pytań, każde warte jest 1 punkt. Nie stosuje się punktów ujemnych.

 • Próg zdawalności: 28 punktów

Należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 28 pytań (55%), aby zdać egzamin.

 • Poziom: Poziomy Blooma 1 i 2

Poziomy Blooma określają sposób rozumowania konieczny, aby odpowiedzieć na pytania. W przypadku pytań z poziomu Blooma 1 należy przypomnieć sobie informacje dotyczące metodyki PRINCE2. W przypadku pytań z poziomu Blooma 2 należy wykazać zrozumienie tych koncepcji.

 • Rodzaje pytań: Standardowe, brakujące słowo, lista i przeczące

Wszystkie pytania są wielokrotnego wyboru.

Pytania „standardowe” mają cztery możliwe odpowiedzi.

Pytania „przeczące” to pytania „standardowe”, w których treść jest sformułowana w sposób negatywny.

W przypadku pytań z „brakującym słowem” podane jest zdanie z brakującym słowem, które należy wybrać spośród czterech opcji.

Pytania z „listą” zawierają listę czterech stwierdzeń, spośród których należy wybrać dwa poprawne.

Prowadzący

Autoryzowany trener PeopleCert

Informacje dodatkowe

PRINCE2 Agile® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Wszystkie szkolenia PRINCE2 Agile®
Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Scrum i Agile

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3200 PLN NETTO

 

Najbliższe szkolenia PRINCE2 Agile®

Harmonogram szkoleń
PRINCE2 Agile®