Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z oprogramowaniem MS Project. Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania tego popularnego programu w czasie realizacji rzeczywistych projektów – szczególnie w fazie procesu planowania oraz zarządzania przebiegiem projektu.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pracujących w zespołach realizujących projekty oraz wdrażających różne przedsięwzięcia z wykorzystaniem oprogramowania MS Project.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie warsztatów komputerowych, podczas których uczestnicy kursu pracują z oprogramowaniem MS Project.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • I. Teoria i zasady zarządzania projektami a MS Project, MS Project narzędziem wspomagania zarządzania przedsięwzięciami
  • 1. Czym jest projekt, środowisko projektu, cykl życia projektu
  • 2. Charakterystyka etapu inicjacji projektu
  • 3. Zarządzanie zakresem projektu, zarządzanie zmianą
  • 4. Opracowanie struktury podziału prac (WBS - SPP), SOW a WBS
  • 5. Szacowanie kosztów projektu
  • 6. Sieć logiczna, ścieżki krytyczne, wykres Gantt'a
  • 7. Szacowanie pracochłonności zadań - histogramy
  • 8. Zasoby w projekcie - ich rola i alokacja
  • 9. Dokumenty (dane) wejściowe do MS Project
  • 10. Zarządzanie ryzykiem
  • 11. Kontrola realizacji projektu. Wskaźniki zaawansowania prac, wartość wypracowana
  • 12. Zakończenie projektu
 • II. Warsztaty
  • 1. Interfejs użytkownika w Microsoft Project
  • 2. Tworzenie planu projektu
   • kalendarz projektu
   • podział przedsięwzięcia na zadania
   • struktura hierarchiczna zadań
   • wprowadzanie zależności między zadaniami
   • zadania sumaryczne
   • zadania cykliczne
   • ograniczenia sztywne i elastyczne zadań
   • kamienie milowe (punkty krytyczne)
  • 3. Tworzenie i zarządzanie listą zasobów
   • rodzaje zasobów w MS Project, tworzenie zasobów
   • tworzenie kalendarza zasobu
   • przydzielanie zasobu do zadań
   • przydzielanie dodatkowych zasobów do zadania
   • rozwiązywanie konfliktów
   • równanie pracy
  • 4. Zarządzanie projektem w fazie wykonywania
   • zapisywanie projektu bazowego
   • informacje sumaryczne o projekcie
   • analiza odchyleń, wprowadzanie zmian
   • analiza ścieżki krytycznej
   • raporty
   • współpraca z innymi programami
 • III. Studium przypadku, dostosowanie MS Project do specyficznych potrzeb konkretnego przedsięwzięcia, forma: case study, warsztaty komputerowe, dyskusja moderowana
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień z zarządzania projektami, podstawowa znajomość środowiska MS Windows 2000/XP oraz pakietu biurowego - edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia MS Project - efektywne narzędzie do zarządzania projektami otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

W czasie kursu uczestnicy otrzymują materiały:

 • podręcznik w języku polskim lub angielskim
 • dodatkowe materiały w języku polskim
Szkolenia powiązane tematycznie

Oprogramowanie

Zarządzanie projektami

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2500 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Compendium CE

Harmonogram szkoleń
Compendium CE