Szkolenia PRINCE2®

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: PC-P2P | wersja: 7.0

Rozwiń swoją karierę w zarządzaniu projektami dzięki oficjalnemu kursowi PRINCE2®, przygotowanemu przez twórców metodyki PRINCE2®: kurs i voucher egzaminacyjny w pakiecie!

Zdobądź wiedzę, która rozwinie Twoje umiejętności zarządzania projektami!

Certyfikat PRINCE2® 7 Practitioner przeznaczony jest dla obecnych i przyszłych kierowników projektów. Mogą z niego korzystać również inni kluczowi członkowie zespołów zaangażowanych w projektowanie, rozwój i dostarczanie projektów, w tym: członkowie komitetu sterującego (np. właściciele programu), kierownicy zespołów (np. kierownicy zespołu dostarczania produktu), nadzór projektu (np. analitycy zmiany biznesowej), wsparcie projektu (np. personel biura projektu/programu) oraz operacyjni kierownicy liniowi/pracownicy operacyjni.

Egzamin PRINCE2® 7 Practitioner ma na celu sprawdzenie, czy kandydat umie zastosować i dostosować metodykę zarządzania projektem PRINCE2® (zgodnie z sylabusem poniżej). Odpowiedni kandydat ubiegający się o certyfikat Practitioner powinien, z adekwatną pomocą, być w stanie zastosować metodykę w rzeczywistych projektach, ale może nie posiadać wystarczających umiejętności, aby stosować ją w każdej sytuacji. Indywidualna wiedza takiej osoby w zakresie zarządzania projektem, a także złożoność projektu i wsparcie zapewniane podczas korzystania z PRINCE2® w środowisku pracy to czynniki, które będą wpływać na potencjalne osiągnięcia posiadaczy certyfikatu Practitioner.

Grupa docelowa

 • Kierownicy Projektów i początkujący Kierownicy Projektów.
 • Inni kluczowi pracownicy zaangażowani w przygotowanie, inicjowanie i realizację projektów, w tym: członkowie komitetów sterujących, kierownicy zespołów, osoby nadzorujące projekt, członkowie wsparcia projektu, właściciele ryzyka, interesariusze oraz pozostały personel współpracujący z zespołem projektowym.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Zrozumienie sposobu zastosowania pryncypiów PRINCE2 w różnych kontekstach
 2. Zrozumienie, jak stosować efektywne zarządzanie ludźmi w skutecznych projektach
 3. Zrozumienie sposobu zastosowania i dostosowania odpowiednich aspektów praktyk PRINCE2 w różnych kontekstach
 4. Zrozumienie sposobu zastosowania (i dostosowania) odpowiednich aspektów procesów PRINCE2 w różnych kontekstach
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Udział w szkoleniu PRINCE2® 7 Foundation. W przypadku przystępowania do egzaminu certyfikacyjnego PRINCE2® 7 Practitioner wymagane jest wcześniejsze posiadanie certyfikacji PRINCE2® 7 Foundation lub innej wskazanej przez PeoplCert:

 • PRINCE2® 6th Edition (Foundation or Practitioner)
 • Project Management Qualification (PMQ)
 • Project Professional Qualification (PPQ)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia PRINCE2® 7 Practitioner otrzymuje voucher na egzamin on-line. A po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również międzynarodowej certyfikat PRINCE2® 7th Edition Practitioner.

Informacje o egzaminie:

 • Dozwolone materiały: Oficjalny podręcznik PRINCE2

Jest to egzamin, podczas którego można korzystać z książek. Należy stosować oficjalny podręcznik PRINCE2® 7 Skuteczne zarządzanie projektami (dozwolone jest robienie notatek w książce). Nie jest dozwolone korzystanie z innych materiałów.

 • Czas trwania egzaminu: 2 godziny 30 minut

W przypadku kandydatów podchodzących do egzaminu w języku innym niż ich język ojczysty lub język, którym posługują się w pracy, czas może zostać przedłużony o 25%, tj. do 188 minut łącznie.

 • Liczba punktów: 70 punktów

Egzamin składa się z 70 (części) pytań, każde warte 1 punkt. Nie stosuje się punktów ujemnych.

 • Próg zdawalności: 42 punkty

Aby zdać egzamin, należy udzielić poprawnej odpowiedzi na 42 pytania.

 • Poziom: Poziomy Blooma 3 i 4

„Poziomy Blooma” określają sposób rozumowania konieczny, aby odpowiedzieć na pytania. W przypadku pytań poziomu Blooma 3 należy zastosować posiadaną wiedzę w danej sytuacji. W przypadku pytań poziomu Blooma 4 należy przeanalizować podane informacje i zdecydować, czy tok działań jest skuteczny/odpowiedni.

 • Format egzaminu: Scenariusz, dodatkowe informacje i pytania

Należy przeczytać „Scenariusz projektu” zawierający informacje podstawowe o projekcie, którego będą dotyczyć pytania. W przypadku co najmniej jednego pytania konieczne będzie zastosowanie „Informacji dodatkowych” o osobach, które mogą pracować przy projekcie.

 • Rodzaje pytań: Klasyczne i dopasowywanie

Wszystkie pytania są wielokrotnego wyboru. Najpierw przedstawiono krótki opis sytuacji, a po nim pytanie. W przypadku pytań „klasycznych” (1 punkt) podane jest pytanie i cztery opcje (A, B, C i D). W przypadku pytań polegających na „dopasowywaniu” (3 punkty) podane są trzy informacje. Należy wybrać odpowiedź do każdej z nich z listy zawierającej 5 lub 6 opcji.

Prowadzący

Autoryzowany trener PeopleCert

Informacje dodatkowe

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Wszystkie szkolenia PRINCE2®
Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3200 PLN NETTO

 

Najbliższe szkolenia PRINCE2®

Harmonogram szkoleń
PRINCE2®