Szkolenia PeopleCert

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Szkolenie + egzamin w cenie

Celem szkolenia  jest potwierdzenie, że kandydat posiada wystarczającą wiedzę, zrozumienie i zastosowanie frameworka Scruma oraz umiejętności efektywnej pracy z lub jako członek Zespołu Scrumowego. Ta kwalifikacja jest również warunkiem wstępnym, aby przystąpić do szkolenia Scrum Master II.

Ten certyfikat jest pierwszym poziomem schematu kwalifikacji PeopleCert Scrum zapewnianego przez PeopleCert i jest skierowany do każdego, kto chce zostać efektywnym członkiem środowiska Scruma.

Na tym poziomie kandydaci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami, terminami, zasadami i narzędziami używanymi w Scrumie, a także dowiedzą się dlaczego Scrum jest potrzebny w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Posiadacze certyfikatu PeopleCert Scrum Master I będą mogli wykazać się znajomością oraz zrozumieniem medotyki w poniższych obszarach:

 • Definicja i cel Agile;
 • Trzy filary Scruma: inspekcja, adaptacja i przejrzystość;
 • Pięć wartości Scruma: zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga;
 • Charakterystyka skutecznych Scrum Masterów, właścicieli produktów i zespołów programistycznych;
 • Cele różnych zdarzeń, artefaktów i reguł w Scrumie;
 • Jak wielopoziomowe planowanie może pomóc Twojemu zespołowi opracować długoterminowe cele i stworzyć więcej realistycznych strategi osiągnięcia tych celów;
 • Techniki zarządzania długiem technicznym;
 • Cel i kroki związane ze zdarzeniami Scrum, takimi jak zaległości produktowe, planowanie, wykonanie, codzienny Scrum, przegląd i retrospektywa.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do Agile: zarządzanie projektem.
  • Czym jest Agile?
  • Zwinne wartości i zasady.
 2. Scrum jako zwinna struktura.
  • Czym jest Scrum?
  • Filary Scrum-a.
  • Wartości Scruma.
 3. Scrum: ramy i zespół
  • Struktura Scrum.
  • Zespół.
  • Rola Product Ownera.
  • Rola Team Developera.
  • Rola Scrum Mastera.
 4. Artefakty Scrum
  • Produkt.
  • Sprint.
  • Przyrost.
  • Przezroczystość.
 5. Planowanie – Scrum.
  • Wielopoziomowe planowanie.
 6. Wydarzenia – Scrum.
  • Sprint – planowanie.
  • Sprint – wykonanie.
  • Codzienny Scrum.
  • Sprint – przegląd.
  • Sprint - moc wsteczna.
 7. Skale Scrum.
  • Cel skalowania Scrum.
  • Role w skalowaniu Scrum.
  • Artefakty I wydarzenia.
 8. Sesja egzaminacyjna – realizowana na podstawie vouchera, poza Centrum Edukacyjnym
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Egzamin Scrum Master I jest w formie on-line. Podczas jego trwania można korzystać jedynie ze słownika języka angielskiego. Jest egzaminem jednokrotnego wyboru, składającym się z 40 pytań.

Czas trwania egzaminu to maksymalnie 60 minut. Egzamin jest nadzorowany. Próg zdawalności to 70%,  czyli należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 28 pytań z 40.

Prowadzący

Autoryzowany trener PeopleCert.

Pozostałe szkolenia PeopleCert | Scrum

Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Scrum i Agile

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2900 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia PeopleCert

Harmonogram szkoleń PeopleCert