Szkolenia PeopleCert

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

PeopleCert Scrum Master II jest drugim poziomem oferowanego schematu kwalifikacji PeopleCertScrum i jest skierowany do każdego, kto chce stać się skutecznym liderem w środowisku pracy Scrum. Zespoły IT używają Scrum do opracowywania, dostarczania i utrzymywania złożonych produktów oprogramowania. Jednak zasady Scrum mogą być stosowane we wszystkich obszarach, w tym między innymi w badaniach, sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta.

Posiadacze certyfikatu PeopleCert Scrum Master II będą mogli wykazać się znajomością oraz zrozumieniem metodyki w poniższych obszarach:

- Opanowanie frameworka Scrum skoncentrowane wokół integracji ról, zdarzeń i filozofii Scrum, w tym i wspieraniu product backlog i sprint backlog,
- Wiele umiejętności miękkich niezbędnych Scrum Masterowi, takich jak przywództwo, coaching i mentoring, rozwiązywanie problemów,
- Kluczowe umiejętności związane z zarządzaniem wizualnym w celu zwiększenia przejrzystości, kontroli i adaptacji w celu osiągnięcia sukcesu w projektach,
- Znaczenie samoorganizacji, budowania zespołu, dynamiki zespołu i zespołów wirtualnych,
- Kluczowe strategie skalowania projektów Scrum z wieloma zespołami i złożonymi produktami

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie do Agile i Scrum – przypomnienie.
  • 12 pryncypiów Agile.
  • Podstawy Scrum.
  • Kiedy używać podejścia zwinnego?
  • Pracować zwinnie vs być zwinnym – filozofia i praktyka
 • Visual Management.
  • Wykorzystywanie   technik   wizualizacji   informacji   do zarządzania pracą zespołu.
  • Cele visual management.
  • Radiatory informacji – co to jest i jak z nich korzystać?
  • Przykłady radiatorów informacji oraz ich praktyczne zastosowanie.
 • Dynamika zespołu Scrum.
  • Rozwój zespołu - etapy, główne wyzwania.
  • Ewolucja roli Scrum Mastera w rozwoju zespołu.
  • Koncepcja zespołów samo-zarządzających się.
  • 7 pryncypiów zespołu.
  • Korzyści samo-zarządzania.
  • Kompozycja zespołu.
  • Główne błędy w rozumieniu pracy samo-organizujących się zespołów.
  • Rola lidera w zespole.
  • Zespoły kolokowane i wirtualne – cechy, zasady pracy, główne wyzwania.
  • Adresowanie problemów w zespołach wirtualnych.
  • Różnice kulturowe w zespole
 • Umiejętności wymagane od Scrum Mastera.
  • Lider służebny - charakterystyka i odpowiedzialności.
  • Facylitacja – metody i praktyki.
  • Scrum Master jako coach.
  • Szkolenia i edukacja zespołu.
  • Efektywna komunikacja w zespole.
  • Aktywne słuchanie - założenia i techniki.
  • Identyfikowanie   i    usuwanie   przeszkód,    praktyczne techniki.
  • Rozwiązywanie problemów.
  • kto będzie świetnym Scrum Masterem?
 • Ramy Scrum - ujęcie strategiczne.
  • Praktyki Scrum.
  • Kluczowe artefakty Scrum.
  • “Cebula planowania” i warstwy odpowiedzialności.
  • Matryca odpowiedzialności RACI.
  • Uzasadnienie biznesowe.
  • Karta projektu.
  • Zarządzanie product backlogiem.
  • Zbieranie i definiowanie wymagań.
  • Dostarczanie wysokiej jakości przyrostu produktu.
  • Unikanie ograniczeń i przeszkód.
  • Zarządzanie błędami i usterkami.
  • Planowanie wydań.
  • Sprint w ujęciu strategicznym.
  • Planowanie sprintu.
  • Wykonanie sprintu.
  • Codzienny Scrum.
  • Przegląd sprintu.
  • Retrospektywa sprintu w kontekście dojrzałości zespołu.
 • Skalowanie Scrum.
  • Cel skalowania Scrum.
  • Dwa podejścia do skalowania.
  • Główny Właściciel Produktu – rola i odpowiedzialności.
  • Główny Scrum Master – rola i odpowiedzialności.
  • Zespół    odpowiedzialny    za     integrację      elementów produktu.
  • Skalowane artefakty i zdarzenia.
  • Niezbędne spotkania integracyjne zespołu.
  • Scrum of Scrums – koordynacja pracy pomiędzy zespołami
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Certyfikacja PeopleCert Scrum Master I

Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Egzamin Scrum Master II jest w formie on-line. Jest egzaminem wielokrotnego wyboru, składającym się z 40 pytań.

Czas trwania egzaminu to maksymalnie 60 minut. Egzamin jest nadzorowany. Próg zdawalności to 70%, czyli należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 28 pytań z 40.

Prowadzący

Autoryzowany trener PeopleCert

Pozostałe szkolenia PeopleCert | Scrum

Szkolenia powiązane tematycznie

Scrum i Agile

Zarządzanie projektami

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 2300 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

EGZAMIN ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia PeopleCert

Harmonogram szkoleń PeopleCert