Szkolenia PeopleCert

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Szkolenie + egzamin w cenie

PeopleCert Scrum Master II jest drugim poziomem oferowanego schematu kwalifikacji PeopleCertScrum i jest skierowany do każdego, kto chce stać się skutecznym liderem w środowisku pracy Scrum. Zespoły IT używają Scrum do opracowywania, dostarczania i utrzymywania złożonych produktów oprogramowania. Jednak zasady Scrum mogą być stosowane we wszystkich obszarach, w tym między innymi w badaniach, sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta.

Posiadacze certyfikatu PeopleCert Scrum Master II będą mogli wykazać się znajomością oraz zrozumieniem metodyki w poniższych obszarach:

- Opanowanie frameworka Scrum skoncentrowane wokół integracji ról, zdarzeń i filozofii Scrum, w tym i wspieraniu product backlog i sprint backlog,
- Wiele umiejętności miękkich niezbędnych Scrum Masterowi, takich jak przywództwo, coaching i mentoring, rozwiązywanie problemów,
- Kluczowe umiejętności związane z zarządzaniem wizualnym w celu zwiększenia przejrzystości, kontroli i adaptacji w celu osiągnięcia sukcesu w projektach,
- Znaczenie samoorganizacji, budowania zespołu, dynamiki zespołu i zespołów wirtualnych,
- Kluczowe strategie skalowania projektów Scrum z wieloma zespołami i złożonymi produktami

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie do Agile i Scrum – przypomnienie.
  • 12 pryncypiów Agile.
  • Podstawy Scrum.
  • Kiedy używać podejścia zwinnego?
  • Pracować zwinnie vs być zwinnym – filozofia i praktyka
 • Visual Management.
  • Wykorzystywanie   technik   wizualizacji   informacji   do zarządzania pracą zespołu.
  • Cele visual management.
  • Radiatory informacji – co to jest i jak z nich korzystać?
  • Przykłady radiatorów informacji oraz ich praktyczne zastosowanie.
 • Dynamika zespołu Scrum.
  • Rozwój zespołu - etapy, główne wyzwania.
  • Ewolucja roli Scrum Mastera w rozwoju zespołu.
  • Koncepcja zespołów samo-zarządzających się.
  • 7 pryncypiów zespołu.
  • Korzyści samo-zarządzania.
  • Kompozycja zespołu.
  • Główne błędy w rozumieniu pracy samo-organizujących się zespołów.
  • Rola lidera w zespole.
  • Zespoły kolokowane i wirtualne – cechy, zasady pracy, główne wyzwania.
  • Adresowanie problemów w zespołach wirtualnych.
  • Różnice kulturowe w zespole
 • Umiejętności wymagane od Scrum Mastera.
  • Lider służebny - charakterystyka i odpowiedzialności.
  • Facylitacja – metody i praktyki.
  • Scrum Master jako coach.
  • Szkolenia i edukacja zespołu.
  • Efektywna komunikacja w zespole.
  • Aktywne słuchanie - założenia i techniki.
  • Identyfikowanie   i    usuwanie   przeszkód,    praktyczne techniki.
  • Rozwiązywanie problemów.
  • kto będzie świetnym Scrum Masterem?
 • Ramy Scrum - ujęcie strategiczne.
  • Praktyki Scrum.
  • Kluczowe artefakty Scrum.
  • “Cebula planowania” i warstwy odpowiedzialności.
  • Matryca odpowiedzialności RACI.
  • Uzasadnienie biznesowe.
  • Karta projektu.
  • Zarządzanie product backlogiem.
  • Zbieranie i definiowanie wymagań.
  • Dostarczanie wysokiej jakości przyrostu produktu.
  • Unikanie ograniczeń i przeszkód.
  • Zarządzanie błędami i usterkami.
  • Planowanie wydań.
  • Sprint w ujęciu strategicznym.
  • Planowanie sprintu.
  • Wykonanie sprintu.
  • Codzienny Scrum.
  • Przegląd sprintu.
  • Retrospektywa sprintu w kontekście dojrzałości zespołu.
 • Skalowanie Scrum.
  • Cel skalowania Scrum.
  • Dwa podejścia do skalowania.
  • Główny Właściciel Produktu – rola i odpowiedzialności.
  • Główny Scrum Master – rola i odpowiedzialności.
  • Zespół    odpowiedzialny    za     integrację      elementów produktu.
  • Skalowane artefakty i zdarzenia.
  • Niezbędne spotkania integracyjne zespołu.
  • Scrum of Scrums – koordynacja pracy pomiędzy zespołami
 • Sesja egzaminacyjna – realizowana na podstawie vouchera, poza Centrum Edukacyjnym
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Certyfikacja PeopleCert Scrum Master I

Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Egzamin Scrum Master II jest w formie on-line. Jest egzaminem wielokrotnego wyboru, składającym się z 40 pytań.

Czas trwania egzaminu to maksymalnie 60 minut. Egzamin jest nadzorowany. Próg zdawalności to 70%, czyli należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 28 pytań z 40.

Prowadzący

Autoryzowany trener PeopleCert

Pozostałe szkolenia PeopleCert | Scrum

Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Scrum i Agile

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3500 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia PeopleCert

Harmonogram szkoleń PeopleCert