Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: AZ-303T00 | wersja: A

Szkolenie uczy jak tłumaczyć wymagania biznesowe na bezpieczne, skalowalne i niezawodne rozwiązania. W zakres szkolenia wchodzi wirtualizacja, automatyzacja, networking, magazynowanie, tożsamość, bezpieczeństwo, platformy danych i infrastruktura aplikacji. Szkolenie przedstawia jak decyzje podjęte w każdym z wymienionych obszarów wpływają całościowo na rozwiązanie.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmującymi się tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań w Microsoft Azure. Osoby te powinny posiadać szeroki zasób wiedzy na temat operacji informatycznych, łącznie z networkingiem, wirtualizacją, tożsamością, bezpieczeństwem, ciągłością biznesową, odtwarzaniem awaryjnym, platformami danych, budżetowaniem i zarządzaniem. Azure Solution Architects używają platformy Azure, a wraz z rosnącą biegłością potrafią używać wiersza poleceń. Uczestnicy powinni posiadać umiejętności w administracji Azure na poziomie eksperckim, jak i doświadczenie w procesach wytwórczych Azure i procesach DevOps.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Zabezpieczać tożsamość przy pomocy Azure Active Directory
 • Wdrażać rozwiązania tożsamościowe korzystając z możliwości on-premises i chmurowych
 • Stosować rozwiązania monitorowania w celu zbierania, łączenia i analizowania danych z różnych źródeł
 • Zarządzać subskrypcjami, kontami, zasadami i mechanizmem kontroli dostępu RBAC
 • Administrować Azure używając Resource Manager, Azure Portal, Cloud Shell i CLI
 • Konfigurować rozwiązania łączności międzymiejscowej, takie jak VNet Peering i wirtualne bramy sieciowe
 • Administrować Azure App Service, Azure Container Instances i Kubernetes.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Stosowanie maszyn wirtualnych w Windows i Linux
  • Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej
  • Konfiguracja systemu wysokiej dostępności
  • Stosowanie Azure Dedicated Hosts
  • Wdrażanie i konfiguracja usługi Scale Sets
  • Konfiguracja Azure Disk Encryption
 2. Automatyzacja, wdrażanie i konfiguracja zasobów
  • Szablony Azure Resource Manager
  • Zapis szablonu pod maszynę wirtualną
  • Ewaluacja lokalizacji nowych zasobów
  • Konfiguracja szablonu wirtualnego dysku twardego
  • Wdrażąnie z szablonu
  • Tworzenie elementu Runbook
 3. Wdrażąnie wirtualnego networkingu
  • Peering wirtualnej sieci
  • VNet Peering
 4. Równoważenie obciążenia i ochrona sieci
  • Stosowanie Azure Load Balancer
  • Stosowanie Azure Application Gateway
  • Rozumienie zapory sieciowej aplikacji
  • Stosowanie zapory sieciowej Azure
  • Stosowanie Azure Front Door
  • Stosowanie Azure Traffice Manager
  • Stosowanie grup zabezpieczeń sieci i aplikacji
  • Stosowanie Azure Bastion
 5. Stosowanie kont magazynu
  • Konta magazynu
  • Blob Storage
  • Ochrona magazynu
  • Zarządzanie magazynem
  • Dostęp do obiektów Blob i kolejek używając AAD
  • Konfiguracja zapór sieciowych magazynu Azure i wirtualnych sieci
 6. Stosowanie Azure Active Directory
  • Omówienie Azure Active Directory
  • Użytkownicy i grupy
  • Domeny i domeny własne
  • Azure AD Identity Protection
  • Stosowanie warunkowego dostępu
  • Konfiguracja alertów oszustwa dla MFA
  • Stosowanie opcji obejścia
  • Konfiguracja zaufanego IP
  • Konfiguracja konta gościa w Azure AD
  • Zarządzanie wieloma katalogami
 7. Stosowanie i zarządzanie Azure Governance
  • Tworzenie grup zarządzania, sybskrypcji i grup zasobów
  • Omówienie Role-Based Access Control (RBAC)
  • Role RBAC
  • Przeglądy dostępu Azure AD
  • Stosowanie i konfiguracja polityki Azure
 8. Stosowanie i zarządzanie tożsamościami hybrydowymi
  • Instalacja i konfiguracja Azure AD Connect
  • Konfiguracja synchronizacji i zapisywania zwrotnego hasła
  • Konfiguracja Azure AD Connect Health
 9. Zarządzanie obciążeniem pracy w Azure
  • Migracja obciążenia pracy przy użyciu Azure Migrate
  • VMware - Migracja bez agentów
  • VMware - Migracja agentowa
  • Stosowanie Azure Backup
  • Stosowanie Azure Site Recovery
  • Stosowanie funkcji Azure Update Management
 10. Monitorowanie infrastruktury chmury
  • Monitorowanie bezpieczeństwa infrastuktury Azure
  • Platforma danych monitorowania Azure
  • Skoroszyty Azure
  • Alerty Azure
  • Log Analytics
  • Azure Network Watcher
  • Azure Service Health
  • Monitorowanie kosztów Azure
  • Azure Application Insights
  • Ujednolicone monitorowanie w Azure
 11. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji
  • Azure Key Vault
  • Tożsamości zarządzane Azure
 12. Stosowanie infrastruktury aplikacji
  • Tworzenie i konfiguracja Azure App Service
  • Tworzenie aplikacji sieciowych pod kontenery w App Service
  • Tworzenie i konfiguracja planów usługi App Service
  • Konfiguracja networkingu
  • Tworzenie i zarządzanie miejsc wdrożenia
  • Stosowanie Logic Apps
  • Stosowanie Azure Functions
 13. Stosowanie aplikacji kontenerowych
  • Azure Container Instances
  • Konfiguracja usługi Azure Kubernetes Service
 14. Stosowanie baz danych NoSQL
  • Konfiguracja tabel kont magazynów
  • Wybór odpowiednich APIs w CosmosDB
 15. Stosowanie baz danych Azure SQL
  • Konfiguracja ustawień baz danych Azure SQL
  • Stosowanie wystąpień zarządzanych w bazach danych Azure SQL
  • System wysokiej dostępności i bazy danych Azure SQL
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Rozumienie technologii wirtualizacji on-premises, łącznie z: wirtualnymi maszynami, wirtualnym networkingiem i wirtualnymi dyskami twardymi.
 • Rozumienie konfiguracji sieci, łącznie z TCP/IP, systemem nazw domen (DNS), wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPNs), zaporami sieciowymi i technologiami szyfrowania.
 • Rozumienie pojęć Active Directory, łącznie z domenami, kontrolerami domen, replikacją, protokołem Kerberos i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • Rozumienie odporności i odtwarzania awaryjnego, łącznie z kopiami zapasowymi i operacjami odnawiania.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia AZ-303T00 Microsoft Azure Architect Technologies otrzymują certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Azure

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

DevOps

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3800 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

EGZAMIN ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft