Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: AZ-303T00 | wersja: A

Szkolenie uczy jak tłumaczyć wymagania biznesowe na bezpieczne, skalowalne i niezawodne rozwiązania. W zakres szkolenia wchodzi wirtualizacja, automatyzacja, networking, magazynowanie, tożsamość, bezpieczeństwo, platformy danych i infrastruktura aplikacji. Szkolenie przedstawia jak decyzje podjęte w każdym z wymienionych obszarów wpływają całościowo na rozwiązanie.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmującymi się tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań w Microsoft Azure. Osoby te powinny posiadać szeroki zasób wiedzy na temat operacji informatycznych, łącznie z networkingiem, wirtualizacją, tożsamością, bezpieczeństwem, ciągłością biznesową, odtwarzaniem awaryjnym, platformami danych, budżetowaniem i zarządzaniem. Azure Solution Architects używają platformy Azure, a wraz z rosnącą biegłością potrafią używać wiersza poleceń. Uczestnicy powinni posiadać umiejętności w administracji Azure na poziomie eksperckim, jak i doświadczenie w procesach wytwórczych Azure i procesach DevOps.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Zabezpieczać tożsamość przy pomocy Azure Active Directory
 • Wdrażać rozwiązania tożsamościowe korzystając z możliwości on-premises i chmurowych
 • Stosować rozwiązania monitorowania w celu zbierania, łączenia i analizowania danych z różnych źródeł
 • Zarządzać subskrypcjami, kontami, zasadami i mechanizmem kontroli dostępu RBAC
 • Administrować Azure używając Resource Manager, Azure Portal, Cloud Shell i CLI
 • Konfigurować rozwiązania łączności międzymiejscowej, takie jak VNet Peering i wirtualne bramy sieciowe
 • Administrować Azure App Service, Azure Container Instances i Kubernetes.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Stosowanie maszyn wirtualnych w Windows i Linux
  • Wybór rozmiaru maszyny wirtualnej
  • Konfiguracja systemu wysokiej dostępności
  • Stosowanie Azure Dedicated Hosts
  • Wdrażanie i konfiguracja usługi Scale Sets
  • Konfiguracja Azure Disk Encryption
 2. Automatyzacja, wdrażanie i konfiguracja zasobów
  • Szablony Azure Resource Manager
  • Zapis szablonu pod maszynę wirtualną
  • Ewaluacja lokalizacji nowych zasobów
  • Konfiguracja szablonu wirtualnego dysku twardego
  • Wdrażąnie z szablonu
  • Tworzenie elementu Runbook
 3. Wdrażąnie wirtualnego networkingu
  • Peering wirtualnej sieci
  • VNet Peering
 4. Równoważenie obciążenia i ochrona sieci
  • Stosowanie Azure Load Balancer
  • Stosowanie Azure Application Gateway
  • Rozumienie zapory sieciowej aplikacji
  • Stosowanie zapory sieciowej Azure
  • Stosowanie Azure Front Door
  • Stosowanie Azure Traffice Manager
  • Stosowanie grup zabezpieczeń sieci i aplikacji
  • Stosowanie Azure Bastion
 5. Stosowanie kont magazynu
  • Konta magazynu
  • Blob Storage
  • Ochrona magazynu
  • Zarządzanie magazynem
  • Dostęp do obiektów Blob i kolejek używając AAD
  • Konfiguracja zapór sieciowych magazynu Azure i wirtualnych sieci
 6. Stosowanie Azure Active Directory
  • Omówienie Azure Active Directory
  • Użytkownicy i grupy
  • Domeny i domeny własne
  • Azure AD Identity Protection
  • Stosowanie warunkowego dostępu
  • Konfiguracja alertów oszustwa dla MFA
  • Stosowanie opcji obejścia
  • Konfiguracja zaufanego IP
  • Konfiguracja konta gościa w Azure AD
  • Zarządzanie wieloma katalogami
 7. Stosowanie i zarządzanie Azure Governance
  • Tworzenie grup zarządzania, sybskrypcji i grup zasobów
  • Omówienie Role-Based Access Control (RBAC)
  • Role RBAC
  • Przeglądy dostępu Azure AD
  • Stosowanie i konfiguracja polityki Azure
 8. Stosowanie i zarządzanie tożsamościami hybrydowymi
  • Instalacja i konfiguracja Azure AD Connect
  • Konfiguracja synchronizacji i zapisywania zwrotnego hasła
  • Konfiguracja Azure AD Connect Health
 9. Zarządzanie obciążeniem pracy w Azure
  • Migracja obciążenia pracy przy użyciu Azure Migrate
  • VMware - Migracja bez agentów
  • VMware - Migracja agentowa
  • Stosowanie Azure Backup
  • Stosowanie Azure Site Recovery
  • Stosowanie funkcji Azure Update Management
 10. Monitorowanie infrastruktury chmury
  • Monitorowanie bezpieczeństwa infrastuktury Azure
  • Platforma danych monitorowania Azure
  • Skoroszyty Azure
  • Alerty Azure
  • Log Analytics
  • Azure Network Watcher
  • Azure Service Health
  • Monitorowanie kosztów Azure
  • Azure Application Insights
  • Ujednolicone monitorowanie w Azure
 11. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji
  • Azure Key Vault
  • Tożsamości zarządzane Azure
 12. Stosowanie infrastruktury aplikacji
  • Tworzenie i konfiguracja Azure App Service
  • Tworzenie aplikacji sieciowych pod kontenery w App Service
  • Tworzenie i konfiguracja planów usługi App Service
  • Konfiguracja networkingu
  • Tworzenie i zarządzanie miejsc wdrożenia
  • Stosowanie Logic Apps
  • Stosowanie Azure Functions
 13. Stosowanie aplikacji kontenerowych
  • Azure Container Instances
  • Konfiguracja usługi Azure Kubernetes Service
 14. Stosowanie baz danych NoSQL
  • Konfiguracja tabel kont magazynów
  • Wybór odpowiednich APIs w CosmosDB
 15. Stosowanie baz danych Azure SQL
  • Konfiguracja ustawień baz danych Azure SQL
  • Stosowanie wystąpień zarządzanych w bazach danych Azure SQL
  • System wysokiej dostępności i bazy danych Azure SQL
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Rozumienie technologii wirtualizacji on-premises, łącznie z: wirtualnymi maszynami, wirtualnym networkingiem i wirtualnymi dyskami twardymi.
 • Rozumienie konfiguracji sieci, łącznie z TCP/IP, systemem nazw domen (DNS), wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPNs), zaporami sieciowymi i technologiami szyfrowania.
 • Rozumienie pojęć Active Directory, łącznie z domenami, kontrolerami domen, replikacją, protokołem Kerberos i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • Rozumienie odporności i odtwarzania awaryjnego, łącznie z kopiami zapasowymi i operacjami odnawiania.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia AZ-303T00 Microsoft Azure Architect Technologies otrzymują certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Azure

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

DevOps

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3800 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft