Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Na kursie MD-102T00 Microsoft 365 Endpoint Administrator studenci nauczą się planować i realizować strategię wdrażania punktów końcowych przy użyciu współczesnych technik wdrażania i wdrażania strategii aktualizacji. Kurs wprowadza podstawowe elementy nowoczesnego zarządzania, podejścia do współzarządzania i integracji Microsoft Intune. Obejmuje wdrażanie aplikacji, zarządzanie aplikacjami opartymi na przeglądarce oraz kluczowe koncepcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie, tożsamości, dostęp i zasady zgodności. Technologie takie jak Azure Active Directory, Azure Information Protection i Microsoft Defender for Endpoint są badane pod kątem ochrony urządzeń i danych.

Microsoft 365 Endpoint Administrator jest odpowiedzialny za wdrażanie, konfigurowanie, zabezpieczanie, zarządzanie i monitorowanie urządzeń i aplikacji klienckich w środowisku korporacyjnym. Do ich obowiązków należy zarządzanie tożsamością, dostępem, zasadami, aktualizacjami i aplikacjami. Współpracują z administratorem M365 Enterprise, aby opracować i wdrożyć strategię dotyczącą urządzeń, która jest dostosowana do wymagań nowoczesnej organizacji. Administratorzy punktów końcowych platformy Microsoft 365 powinni być dobrze zorientowani w obciążeniach M365 oraz posiadać szerokie umiejętności i doświadczenie we wdrażaniu, konfigurowaniu i utrzymywaniu systemu Windows 11 i nowszych, a także urządzeń innych niż Windows. Ich rola kładzie nacisk na usługi w chmurze nad lokalnymi technologiami zarządzania.

Certyfikacje

Ten kurs jest częścią następujących certyfikacji: MS-102: Microsoft 365 Endpoint Administrator

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie do Enterprise Desktop
  • Model cyklu życia Enterprise Desktop
  • Planowanie wdrożenia aplikacji
 • Zarządzanie tożsamościami Azure Active Directory
  • Role RBAC i role użytkowników w usłudze Azure AD
  • Tworzenie użytkowników i zarządzanie nimi w usłudze Azure AD
  • Tworzenie grup i zarządzanie nimi w usłudze Azure AD
  • Zarządzanie obiektami usługi Azure AD za pomocą PowerShell
  • Synchronizacja obiektów z AD DS do Azure AD
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem urządzeń
  • Dołączanie do usługi Azure AD
  • Ograniczenia i korzyści dotyczące wymagań wstępnych dołączania do usługi Azure AD
  • Dołączanie urządzeń do usługi Azure AD
  • Zarządzanie urządzeniami przyłączonymi do usługi Azure AD
 • Rejestracja urządzeń za pomocą programu Microsoft Configuration Manager
  • Wdrażanie klienta programu Microsoft Configuration Manager
  • Monitorowanie klienta programu Microsoft Configuration Manager
  • Zarządzanie klientem programu Microsoft Configuration Manager
 • Rejestracja urządzeń za pomocą usługi Microsoft Intune
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą usługi Intune
  • Zarządzanie korporacyjnymi zasadami rejestracji
  • Rejestrowanie urządzeń z systemem Windows w usłudze Intune
  • Rejestrowanie urządzeń z systemem Android w usłudze Intune
  • Rejestrowanie urządzeń z systemem iOS w usłudze Intune
  • Zapoznanie się z menedżerem rejestracji urządzeń
  • Monitorowanie rejestracji urządzeń
  • Zdalne zarządzanie urządzeniami
 • Profile urządzeń
  • Zapoznanie się z profilami urządzeń w usłudze Intune
  • Tworzenie profili urządzeń
  • Tworzenie niestandardowych profili urządzeń
 • Nadzorowanie profili urządzeń
  • Monitorowanie profili urządzeń w usłudze Intune
  • Zarządzanie synchronizacją urządzeń w usłudze Intune
  • Zarządzanie urządzeniami w usłudze Intune za pomocą skryptów
 • Utrzymywanie profili użytkowników
  • Sprawdzanie profili użytkowników
  • Typy profili użytkowników
  • Sprawdź opcje minimalizacji rozmiaru profilu użytkownika
  • Wdrażanie i konfiguracja przekierowania folderów
  • Synchronizacja stanu użytkownika z Enterprise State Roaming
  • Konfigurowanie Enterprise State Roaming na platformie Azure
 • Zarządzanie aplikacjami mobilnymi
  • Wprowadzenie do zarządzania aplikacjami mobilnymi
  • Przygotowanie aplikacji biznesowych pod kątem zasad ochrony aplikacji
  • Implementacja zasada zarządzania aplikacjami mobilnymi w usłudze Intune
  • Zarządzanie zasadami zarządzania aplikacjami mobilnymi w usłudze Intune
 • Wdrażanie i aktualizacja aplikacji
  • Wdrażanie aplikacji za pomocą usługi Intune
  • Dodawanie aplikacji do usługi Intune
  • Zarządzanie aplikacjami Win32 za pomocą usługi Intune
  • Wdrażanie aplikacji za pomocą Configuration Manager
  • Wdrażanie aplikacji przy użyciu zasad grupy
  • Przypisywanie i publikowanie oprogramowania
  • Microsoft Store for Business
  • Implementowanie aplikacji Microsoft Store
  • Aktualizacja aplikacji Microsoft Store za pomocą usługi Intune
  • Przypisywanie aplikacji pracownikom firmy
 • Administracja aplikacjami końcowymi
  • Zarządzanie aplikacjami za pomocą usługi Intune
  • Zarządzanie aplikacjami na niezarejestrowanych urządzeniach
  • Wdrażanie aplikacje platformy Microsoft 365 za pomocą usługi Intune
  • Dodatkowe narzędzia do wdrażania aplikacji Microsoft 365
  • Konfigurowanie trybu przeglądarki Microsoft Edge Internet Explorer
  • Przegląd spisu aplikacji
 • Ochrona tożsamości w Azure Active Directory
  • Wprowadzenie do Windows Hello for Business
  • Wdrożenie Windows Hello
  • Zarządzanie Windows Hello for Business
  • Wprowadzenie do ochrony tożsamości usługi Azure AD
  • Zarządzanie samoobsługowym resetowaniem hasła w usłudze Azure AD
  • Wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Dostęp do zasobów organizacji
  • Włączanie dostęp do zasobów organizacji
  • Typy i konfiguracje VPN
  • Omówienie Always On VPN
  • Wdrażanie Always On VPN
 • Zasady zgodności i zasady dostępu warunkowego
  • Ochrona dostępu do zasobów za pomocą usługi Intune
  • Zapoznanie się z zasadami zgodności urządzeń
  • Wdrażanie zasad zgodności urządzeń
  • Zapoznanie się z dostępem warunkowym
  • Tworzenie zasad dostępu warunkowego
 • Generowanie raportów inwentaryzacyjnych i zgodności
  • Raportowanie spisu zarejestrowanych urządzeń w usłudze Intune
  • Monitorowanie i zgłaszanie zgodność urządzeń
  • Tworzenie niestandardowych raportów inwentaryzacyjnych usługi Intune
  • Dostęp do usługi Intune za pomocą interfejsu API Microsoft Graph
 • Wdrażanie ochrony danych urządzenia
  • Wprowadzenie do Windows Information Protection
  • Wdrożenie i używanie Windows Information Protection
  • Przegląd systemu szyfrowania plików w kliencie Windows
  • Omówienie funkcji BitLocker
 • Zarządzanie usługą Microsoft Defender dla punktu końcowego
  • Wprowadzenie do usługi Microsoft Defender dla punktu końcowego
  • Zapoznaj się z Kontrolą aplikacji Windows Defender i Ochroną urządzeń
  • Zapoznanie się z Windows Defender Application Control oraz Device Guard
  • Zapoznanie się z Microsoft Defender Application Guard
  • Zapoznanie się z Microsoft Defender Exploit Guard
  • Zapoznanie się z Microsoft Defender System Guard
 • Zarządzanie Microsoft Defender w kliencie Windows
  • Omówienie Windows Security Center
  • Omówienie Windows Defender Credential Guard
  • Zarządzanie Microsoft Defender Antivirus
  • Zarządzanie Windows Defender Firewall
  • Omówienie Windows Defender Firewall with Advanced Security
 • Zarządzanie usługą Microsoft Defender for Cloud Apps
  • Wprowadzenie do Microsoft Defender for Cloud Apps
  • Planowanie i wdrażanie Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Ocena gotowości wdrożenia
  • Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi wdrożenia
  • Ocena kompatybilności aplikacji
  • Ograniczenia kompatybilności aplikacji
  • Przygotowanie sieci i katalogów do wdrożenia
 • Wdrożenie przy użyciu zestawu narzędzi Microsoft Deployment Toolkit
  • Ocena tradycyjnych metod wdrażania
  • Konfigurowanie Microsoft Deployment Toolkit do wdrożenia klienta
  • Zarządzanie i wdrażanie obrazów za pomocą Microsoft Deployment Toolkit
  • Wdrażanie przy użyciu programu Microsoft Configuration Manager
  • Omówienie wdrażania klienta przy użyciu Configuration Manager
  • Weryfikacja komponentów wdrażania Configuration Manager
  • Zarządzanie wdrożeniem klienta za pomocą Configuration Manager
  • Planowanie aktualizacji in-place za pomocą Configuration Manager
 • Wdrażanie urządzeń za pomocą Windows Autopilot
  • Wykorzystywanie Windows Autopilot do nowoczesnych wdrożeń
  • Wymagania dotyczące rozwiązania Windows Autopilot
  • Przygotowanie identyfikatorów urządzeń dla Autopilota
  • Implementacja rejestracji urządzeń i natychmiastowe dostosowywanie
  • Scenariusze Windows Autopilot
  • Rozwiązywanie problemów związanych z Windows Autopilot
 • Wdrożenie dynamicznych metod wdrażania
  • Sprawdzanie aktywacji subskrypcji
  • Wdrażanie przy użyciu pakietów aprowizacji
  • Korzystanie z Windows Configuration Designer
  • Korzystanie z Azure AD join z automatyczną rejestracją MDM
 • Planowanie przejścia na nowoczesne zarządzanie punktami końcowymi
  • Poznaj wykorzystanie współzarządzania w celu przejścia na nowoczesne zarządzanie punktami końcowymi
  • Wymagania wstępne dotyczące współzarządzania
  • Ocena aktualizacji i migracje w ramach nowoczesnej transformacji
  • Migracja danych podczas nowoczesnej migracji
  • Migracja obciążeń podczas nowoczesnej migracji
 • Zarządzanie Windows 365
  • Wprowadzenie do Windowsa 365
  • Konfiguracja Windowsa 365
  • Administracja Windows 365
 • Zarządzanie pulpitem wirtualnym platformy Azure
  • Wprowadzenie do Azure Virtual Desktop
  • Konfiguracja Azure Virtual Desktop
  • Administracja Azure Virtual Desktop
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Nowoczesny Administrator Pulpitu musi znać się na obciążeniach roboczych M365 i musi posiadać silne umiejętności oraz doświadczenie w wdrażaniu, konfigurowaniu i utrzymaniu systemu Windows 11 i nowszych, oraz urządzeń innych niż Windows

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Microsoft 365

Szkolenia powiązane tematycznie

Oprogramowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3900 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

EGZAMIN ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft