Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: AZ-600T00 | wersja: A

To szkolenie uczy administratorów platformy Azure i operatorów usługi Azure Stack Hub, jak planować, wdrażać, pakować, aktualizować i obsługiwać infrastrukturę usługi Azure Stack Hub. Lekcje obejmują wdrażanie usługi Azure Stack Hub, zarządzanie portalem Azure Stack Hub Marketplace, oferowanie dostawców zasobów usługi app services i usługi Event Hub, zarządzanie rejestracją usługi Azure Stack Hub i utrzymywanie kondycji systemu.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie umiał:

 • Przygotować środowisko do wdrożenia usługi Azure Stack Hub
 • Zarządzać certyfikatami infrastruktury dla usługi Azure Stack Hub
 • Zarządzać rejestracją usługi Azure Stack Hub
 • Konfigurować katalog domowy usługi Azure Stack Hub
 • Aprowizować jednostkę usługi dla usługi Azure Stack Hub
 • Zalecać strategie odzyskiwania po awarii (BCDR) w zakresie ciągłości działania
 • Zarządzać usługą Azure Stack Hub przy użyciu uprzywilejowanych punktów końcowych
 • Zarządzać witryną Azure Stack Hub Marketplace
 • Oferować dostawcom zasoby usługi aplikacji i centrum zdarzeń
 • Zarządzać użyciem i rozliczeniami

Grupa docelowa:

Kandydaci są zainteresowani zostaniem operatorami usługi Azure Stack Hub, którzy świadczą usługi w chmurze użytkownikom końcowym lub klientom z ich własnego centrum danych przy użyciu usługi Azure Stack Hub. Obowiązki operatorów usługi Azure Stack Hub obejmują planowanie, wdrażanie, pakowanie, aktualizowanie i utrzymywanie infrastruktury usługi Azure Stack Hub. Oferują również zasoby chmury hybrydowej i żądane usługi oraz zarządzają infrastrukturą jako usługą (IaaS) i platformą jako usługą (PaaS).

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Omówienie usługi Azure Stack Hub
  • Dlaczego warto korzystać z usługi Azure Stack Hub?
  • Architektura usługi Azure Stack Hub
  • Jak zarządzane jest centrum azure stack
  • Dostawcy zasobów – informacje
  • Różnice między globalną platformą Azure, usługą Azure Stack Hub i usługą Azure Stack HCI
 2. Zapewnianie usług dla usługi Azure Stack Hub
  • Zarządzanie witryną Azure Stack Hub Marketplace
  • Zaoferuj dostawcę zasobów usług app services
  • Zaoferuj dostawcę zasobów centrum zdarzeń
  • Oferowanie usług (przydziały, plany, oferty i subskrypcje)
  • Zarządzanie użyciem i rozliczeniami
 3. Wdrażanie integracji centrów danych
  • Przygotowanie do wdrożenia usługi Azure Stack Hub
  • Zarządzanie certyfikatami infrastruktury dla usługi Azure Stack Hub
  • Zarządzanie rejestracją usługi Azure Stack Hub
 4. Zarządzanie tożsamościami i dostępem dla usługi Azure Stack Hub
  • Zarządzanie wieloma dzierżawami
  • Zarządzanie dostępem
 5. Zarządzanie infrastrukturą usługi Azure Stack Hub
  • Zarządzanie kondycją systemu
  • Planowanie i konfigurowanie ciągłości działania i odzyskiwania po awarii
  • Zarządzanie pojemnością
  • Aktualizowanie infrastruktury
  • Zarządzanie usługą Azure Stack Hub przy użyciu uprzywilejowanych punktów końcowych
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Użytkownicy usługi Azure Stack Hub mają wcześniejsze doświadczenie w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, infrastruktury chmury, struktur pamięci masowej i sieci:

 • Zrozumienie lokalnych technologii wirtualizacji, w tym maszyn wirtualnych i sieci wirtualnych
 • Opis konfiguracji sieci, w tym TCP/IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór i technologii szyfrowania
 • Opis pojęć usługi Active Directory, w tym domen, lasów i kontrolerów domeny
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

Prowadzący

Certyfikowany trener Microsoft.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Azure

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

DevOps

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3500 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft