Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: WS-013T00 | wersja: A

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z programowalnymi centrami danych Windows Server, Azure Stack HCI i innymi produktami Azure Stack. Szkolenie również pokrywa jak używać istniejące produkty Microsoft System Center do wdrażania i zarządzania programowalnymi centrami danych z Windows Server 2019. Szkolenie jest zaawansowane i przeznaczone dla osób chcących przenieść swoją wirtualną pracę na Windows Server 2019, na średnią/dużą skalę, przy użyciu programowalnego centrum danych i hiperkonwergentnymi zasadami.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających środowiskami on-premises Windows Server i chcących używać Azure do zarządzania pracą serwera i przenieść wirtualną pracę na Windows Server 2019. Szkolenie jest również przeznaczone dla tych, którzy chcą używać istniejących produktów Microsoft System Center do wdrożenia i zarządzania programowalnymi centrami danych z Windows Server 2019.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Opisać portfolio Azure Stack, łącznie z Azure Stack HCI, Azure Stack Hub i Azure Stack Edge
 • Opisać główne technologie i narzędzia zarządzania Azure Stack HCI
 • Opisać proces typowego wdrożenia Azure Stack HCI

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do Azure Stack HCI
  • Przegląd Azure Stack HCI
  • Przegląd technologii Azure Stack HCI
  • Przegląd narzędzi zarządzania Azure Stack HCI
  • Przegląd hybrydowych możliwości Azure Stack HCI
 2. Stosowanie i podtrzymywanie Azure Stack HCI
  • Wdrażanie i zarządzanie pracą w Azure Stack HCI
  • Podtrzymywanie Azure Stack HCI
  • Lab : Stosowanie Windows Admin Center w środowisku hybrydowym
   • Integracja hiperkonwergentnej infrastruktury z usługami Azure
   • Przegląd funkcjonalności integracji Azure
   • Zarządzanie aktualizacjami hiperkonwergentnej infrastruktury
 3. Planowanie i wdrażanie pamięci Azure Stack HCI
  • Przegląd głównych technologii pamięciowych Azure Stack HCI
  • Planowanie Storage Spaces Direct w Azure Stack HCI
  • Wdrażanie hiperkonwergentnej infrastruktury bazującej na Storage Spaces Direct
  • Zarządzanie Storage Spaces Direct w Azure Stack HCI
  • Planowanie i wdrażanie Storage Quality of Service (QoS)
  • Planowanie i wdrażanie Storage Replica
  • Lab : Wdrażanie klastru Storage Spaces Direct
   • Wdrażanie klastru Storage Spaces Direct, przy użyciu Windows Admin Center
   • Wdrażanie klastru Storage Spaces Direct, przy użyciu Windows PowerShell
   • Zarządzanie klastrem Storage Spaces Direct, przy użyciu Windows Admin Center i Windows PowerShell
   • Zarządzanie i monitorowanie odporności klastra Storage Spaces Direct
   • Zarządzanie poziomami klastrów Storage Spaces Direct
   • Identyfikowanie i analiza metadanych klastra Storage Spaces Direct cluster (opcjonalne)
 4. Planowanie i wdrażanie networkingu Azure Stack HCI
   Przegląd głównych technologii networkingowych Azure Stack HCI
  • Przegląd wirtualizacji sieci i programowalnego networkingu
  • Planowanie i wdrażanie Switch Embedded Teaming (SET)
  • Planowanie i wdrażanie zapory sieciowej centrum danych
  • Planowanie i wdrażanie Software Load Balancing
  • Planowanie i wdrażanie RAS Gateways
  • Lab : Wdrażanie programowalnego networkingu
   • Wdrażanie programowalnego networkingu, przy użyciu PowerShell
   • Zarządzanie wirtualnymi sieciami, przy użyciu Windows Admin Center i PowerShell
   • Wdrażanie SDN Access Control List, przy użyciu Windows Admin Center
   • Wdrażanie SDN Software Load Balancing, przy użyciu Windows Admin Center i Windows PowerShell
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w zarządzaniu systemami operacyjnymi Windows Server i wirtualną pracą Windows Server w środowisku on-premises
 • Doświadczenie z pospolitymi narzędziami zarządzania Windows Server
 • Wiedza na temat głównych technologii obliczeniowych, pamięciowych, networkingowych i wirtualizacji Microsoft
 • Wiedza na temat technologii obliczeniowych bazujących na Windows Server i systemu wysokiej dostępności pamięci
 • Podstawowe doświadczenie w wdrażaniu i zarządzaniu usługami IaaS w Microsoft Azure
 • Podstawowa wiedza na temat Azure Active Directory (Azure AD)
 • Wiedza na temat zabezpieczeniowych technologii wirtualizacji
 • Wiedza na temat pisania skryptów w PowerShell i PowerShell Desired State Configuration (DSC)
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Azure

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

Systemy operacyjne

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2800 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft