Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: WS-012T00 | wersja: A

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania środowiskiem on-premises Windows Server. Szkolenie pokryje jak czerpać z możliwości hybrydowych Azure, jak migrować pracę wirtualną i na fizycznych serwerach do Azure IaaS, oraz jak zarządzać i zabezpieczać wirtualne maszyny Azure obsługujące Windows Sever 2019.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów Windows Server i inżynierów systemu, przygotowując ich pod przejście z środowiska on-premises do hybrydowego i chmurowego. Dodatkowo, szkolenie jest przydatne dla osób pełniących rolę administratywną, jak i osób zajmujących się zadaniami operacyjnymi w kierunku pracy w Microsoft Azure IaaS.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Opisać podstawowe zasady Azure IaaS, łącznie z obliczaniem, pamięcią i networkingiem.
 • Zidentyfikować narzędzia używanych do wdrożenia rozwiązań hybrydy, łącznie z Windows Admin Center i PowerShell.
 • Wdrażać tożsamość w środowisku hybrydowym, łącznie z AD DS w Azure IaaS i zarządzanym AD DS.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do hybrydy Azure IaaS z Windows Server 2019
  • Przegląd Azure IaaS
  • Przegląd modelu hybrydowego Azure
  • Używanie hybrydowych narzędzi administratora
 2. Wdrażanie tożsamości w środowisku hybrydowym
  • Stosowanie AD DS w Azure IaaS
  • Integracja AD DS z Azure AD
  • Wdrażanie środowisk zarządzanego AD DS
  • Lab : Integracja AD DS z Azure AD
   • Przygotowywanie Azure AD pod integrację z AD DS
   • Przygotowywanie on-premises AD DS pod integrację z Azure AD
   • Pobieranie, instalacja i konfiguracja Azure AD Connect
   • Weryfikacja integracji pomiędzy AD DS i Azure AD
   • Stosowanie funkcji integracji Azure AD w AD DS
 3. Upraszczanie zarządzania hybrydowego i monitorowanie operacyjne w środowisku hybrydowym
  • Windows Admin Center
  • Azure Arc
  • Azure Monitor
  • Azure Automation
  • Lab : Używanie Windows Admin Center w środowisku hybrydowym
   • Wspieranie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Testowanie łączności hybrydy poprzez Azure Network Adapter
   • Wdrażanie bramy Windows Admin Center w Azure
   • Weryfikacja funkcjonalności bramy Windows Admin Center w Azure
 4. Wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa w środowisku hybrydowym
  • Azure Security Center
  • Azure Sentinel
  • Zarządzanie aktualizacjami Windows
  • Lab : Używanie Azure Security Center w środowisku hybrydowym
   • Wspieranie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Konfiguracja Azure Security Center
   • Wdrażanie on-premises Windows Server 2019 w Azure Security Center
   • Weryfikacja możliwości hybrydowych Azure Security Center
 5. Stosowanie usług plikowych w środowisku hybrydowym
  • Stosowanie Azure Files
  • Stosowanie funkcji Azure File Sync
  • Lab : Stosowanie Azure File Sync
   • Stosowanie replikacji DFS w środowisku on-premises
   • Tworzenie i konfiguracja grupy synchronizacyjnej
   • Zamiana replikacji DFS na replikację bazującą na synchronizacji plików
   • Weryfikacja replikacji i włączanie poziomowania chmury
   • Rozwiązywanie problemów z replikacją
 6. Wdrażanie i konfiguracja wirtualnych maszyn Azure
  • Wdrażanie wirtualnych maszyn Azure
  • Konfiguracja networkingu wirtualnych maszyn Azure
  • Konfiguracja pamięci wirtualnych maszyn Azure
  • Konfiguracja bezpieczeństwa wirtualnych maszyn Azure
  • Lab : Wdrażanie i konfiguracja Windows Server 2019 na wirtualnych maszynach Azure
   • Tworzenie szablonów ARM do wdrożenia wirtualnych maszyn Azure
   • Modyfikacja szablonów ARM do zawierania konfiguracji rozszerzeniowej wirtualnych maszyn
   • Wdrażanie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019, przy użyciu szablonów ARM
   • Konfiguracja dostępu administratora do wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Konfiguracja bezpieczeństwa Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure
 7. Zarządzanie i podtrzymywanie wirtualnych maszyn Azure
  • Zarządzanie wirtualnymi maszynami Azure obsługującymi Windows Server 2019
  • Podtrzymywanie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
  • Lab : Zarządzanie wirtualnymi maszynami obsługującymi Windows Server 2019
   • Wspieranie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Zarządzanie Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure, przy użyciu Windows Admin Center
   • Zarządzanie Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure przez Cloud Shell, przy użyciu PowerShell Remoting
   • Zarządzanie Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure, przy użyciu Run Command
   • Zarządzanie Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure, przy użyciu Azure Policies poprzez rozszerzenie konfiguracji gościa
 8. Planowanie, migracja i usługi odnowy w środowisku hybrydowym
  • Usługa Azure Migrate
  • Migracja pamięci do serwera
  • Usługa Azure Site Recovery
  • Storage Replica
  • Usługa Azure Backup
  • Lab : Stosowanie usług odnowy Azure
   • Wspieranie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Stosowanie Azure Site Recovery
   • Stosowanie Azure Backup
  • Lab : Testowanie usług odnowy Azure
   • Testowanie back-upów i odnowy Azure Backup
   • Testowanie przełączenia awaryjnego Azure Site Recovery
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Windows Server i Windows Server w środowisku on-premises, łącznie z AD DS, DNS, DFS, Hyper-V, i usługami pamięciowymi i plikowymi.
 • Doświadczenie z pospolitymi narzędziami zarządzania.
 • Podstawowa wiedza z głównych technologii obliczeniowych, pamięciowych, networkingowych i wirtualizacji Microsoft.
 • Podstawowa wiedza z odporności on-premises technologii obliczeniowych i pamięciowych bazujących na Windows Server (klastry bezpieczeństwa, Storage Spaces).
 • Podstawowe doświadczenie w stosowaniu i zarządzaniu usługami IaaS w Microsoft Azure.
 • Podstawowa wiedza z Azure Active Directory.
 • Podstawowa wiedza na temat technologii bezpieczeństwa (zapory sieciowe, szyfrowanie, uwierzytelnienie wielo-warunkowe, SIEM/SOAR).
 • Podstawowa wiedza o pisaniu skryptów w PowerShell.

Wiedza na temat pojęć związanych z technologiami Windows Server:

 • System wysokiej dostępności i odtwarzanie awaryjne
 • Automatyzacja
 • Monitorowanie
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Azure

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Cloud

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 2700 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft