Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: WS-012T00 | wersja: A

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania środowiskiem on-premises Windows Server. Szkolenie pokryje jak czerpać z możliwości hybrydowych Azure, jak migrować pracę wirtualną i na fizycznych serwerach do Azure IaaS, oraz jak zarządzać i zabezpieczać wirtualne maszyny Azure obsługujące Windows Sever 2019.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów Windows Server i inżynierów systemu, przygotowując ich pod przejście z środowiska on-premises do hybrydowego i chmurowego. Dodatkowo, szkolenie jest przydatne dla osób pełniących rolę administratywną, jak i osób zajmujących się zadaniami operacyjnymi w kierunku pracy w Microsoft Azure IaaS.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Opisać podstawowe zasady Azure IaaS, łącznie z obliczaniem, pamięcią i networkingiem.
 • Zidentyfikować narzędzia używanych do wdrożenia rozwiązań hybrydy, łącznie z Windows Admin Center i PowerShell.
 • Wdrażać tożsamość w środowisku hybrydowym, łącznie z AD DS w Azure IaaS i zarządzanym AD DS.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do hybrydy Azure IaaS z Windows Server 2019
  • Przegląd Azure IaaS
  • Przegląd modelu hybrydowego Azure
  • Używanie hybrydowych narzędzi administratora
 2. Wdrażanie tożsamości w środowisku hybrydowym
  • Stosowanie AD DS w Azure IaaS
  • Integracja AD DS z Azure AD
  • Wdrażanie środowisk zarządzanego AD DS
  • Lab : Integracja AD DS z Azure AD
   • Przygotowywanie Azure AD pod integrację z AD DS
   • Przygotowywanie on-premises AD DS pod integrację z Azure AD
   • Pobieranie, instalacja i konfiguracja Azure AD Connect
   • Weryfikacja integracji pomiędzy AD DS i Azure AD
   • Stosowanie funkcji integracji Azure AD w AD DS
 3. Upraszczanie zarządzania hybrydowego i monitorowanie operacyjne w środowisku hybrydowym
  • Windows Admin Center
  • Azure Arc
  • Azure Monitor
  • Azure Automation
  • Lab : Używanie Windows Admin Center w środowisku hybrydowym
   • Wspieranie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Testowanie łączności hybrydy poprzez Azure Network Adapter
   • Wdrażanie bramy Windows Admin Center w Azure
   • Weryfikacja funkcjonalności bramy Windows Admin Center w Azure
 4. Wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa w środowisku hybrydowym
  • Azure Security Center
  • Azure Sentinel
  • Zarządzanie aktualizacjami Windows
  • Lab : Używanie Azure Security Center w środowisku hybrydowym
   • Wspieranie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Konfiguracja Azure Security Center
   • Wdrażanie on-premises Windows Server 2019 w Azure Security Center
   • Weryfikacja możliwości hybrydowych Azure Security Center
 5. Stosowanie usług plikowych w środowisku hybrydowym
  • Stosowanie Azure Files
  • Stosowanie funkcji Azure File Sync
  • Lab : Stosowanie Azure File Sync
   • Stosowanie replikacji DFS w środowisku on-premises
   • Tworzenie i konfiguracja grupy synchronizacyjnej
   • Zamiana replikacji DFS na replikację bazującą na synchronizacji plików
   • Weryfikacja replikacji i włączanie poziomowania chmury
   • Rozwiązywanie problemów z replikacją
 6. Wdrażanie i konfiguracja wirtualnych maszyn Azure
  • Wdrażanie wirtualnych maszyn Azure
  • Konfiguracja networkingu wirtualnych maszyn Azure
  • Konfiguracja pamięci wirtualnych maszyn Azure
  • Konfiguracja bezpieczeństwa wirtualnych maszyn Azure
  • Lab : Wdrażanie i konfiguracja Windows Server 2019 na wirtualnych maszynach Azure
   • Tworzenie szablonów ARM do wdrożenia wirtualnych maszyn Azure
   • Modyfikacja szablonów ARM do zawierania konfiguracji rozszerzeniowej wirtualnych maszyn
   • Wdrażanie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019, przy użyciu szablonów ARM
   • Konfiguracja dostępu administratora do wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Konfiguracja bezpieczeństwa Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure
 7. Zarządzanie i podtrzymywanie wirtualnych maszyn Azure
  • Zarządzanie wirtualnymi maszynami Azure obsługującymi Windows Server 2019
  • Podtrzymywanie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
  • Lab : Zarządzanie wirtualnymi maszynami obsługującymi Windows Server 2019
   • Wspieranie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Zarządzanie Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure, przy użyciu Windows Admin Center
   • Zarządzanie Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure przez Cloud Shell, przy użyciu PowerShell Remoting
   • Zarządzanie Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure, przy użyciu Run Command
   • Zarządzanie Windows Server 2019 w wirtualnych maszynach Azure, przy użyciu Azure Policies poprzez rozszerzenie konfiguracji gościa
 8. Planowanie, migracja i usługi odnowy w środowisku hybrydowym
  • Usługa Azure Migrate
  • Migracja pamięci do serwera
  • Usługa Azure Site Recovery
  • Storage Replica
  • Usługa Azure Backup
  • Lab : Stosowanie usług odnowy Azure
   • Wspieranie wirtualnych maszyn Azure obsługujących Windows Server 2019
   • Stosowanie Azure Site Recovery
   • Stosowanie Azure Backup
  • Lab : Testowanie usług odnowy Azure
   • Testowanie back-upów i odnowy Azure Backup
   • Testowanie przełączenia awaryjnego Azure Site Recovery
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Windows Server i Windows Server w środowisku on-premises, łącznie z AD DS, DNS, DFS, Hyper-V, i usługami pamięciowymi i plikowymi.
 • Doświadczenie z pospolitymi narzędziami zarządzania.
 • Podstawowa wiedza z głównych technologii obliczeniowych, pamięciowych, networkingowych i wirtualizacji Microsoft.
 • Podstawowa wiedza z odporności on-premises technologii obliczeniowych i pamięciowych bazujących na Windows Server (klastry bezpieczeństwa, Storage Spaces).
 • Podstawowe doświadczenie w stosowaniu i zarządzaniu usługami IaaS w Microsoft Azure.
 • Podstawowa wiedza z Azure Active Directory.
 • Podstawowa wiedza na temat technologii bezpieczeństwa (zapory sieciowe, szyfrowanie, uwierzytelnienie wielo-warunkowe, SIEM/SOAR).
 • Podstawowa wiedza o pisaniu skryptów w PowerShell.

Wiedza na temat pojęć związanych z technologiami Windows Server:

 • System wysokiej dostępności i odtwarzanie awaryjne
 • Automatyzacja
 • Monitorowanie
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Azure

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

Systemy operacyjne

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2800 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft