Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: AZ-700 | wersja: A

Ten kurs uczy inżynierów sieciowych jak tworzyć, wdrażać i utrzymywać rozwiązania sieciowe platformy Azure. Ten kurs obejmuje proces projektowania, wdrażania i zarządzania podstawową infrastrukturą sieciową platformy Azure, hybrydowymi połączeniami sieciowymi, ruchem równoważenia obciążenia, routingiem sieciowym, prywatnym dostępem do usług platformy Azure, bezpieczeństwem sieci i monitorowaniem. Nauczysz się jak stworzyć i zaimplementować bezpieczną i wiarygodną infrastrukturę sieciową w Azure oraz jak ustanowić łączność hybrydową, routing, prywatny dostęp do usług platformy Azure i monitorowanie na platformie Azure.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Projektować, wdrażać i zarządzać hybrydowymi połączeniami sieciowymi
 • Projektować i wdraża podstawową infrastrukturę sieciową Azure
 • Projektować I wdrażać routing oraz równoważne obciążenia na platformie Azure
 • Zabezpieczać i monitorować sieci
 • Projektować i wdrażać prywatne dostępy do usług Azure

Grupa docelowa:

Ten kurs jest przeznaczony dla inżynierów sieci, którzy chcą specjalizować się w rozwiązaniach sieciowych platformy Azure. Inżynier sieci Azure projektuje i wdraża podstawową infrastrukturę sieciową platformy Azure, hybrydowe połączenia sieciowe, ruch równoważenia obciążenia, routing sieciowy, prywatny dostęp do usług platformy Azure, zabezpiecza oraz monitoruje sieć. Inżynier sieci Azure będzie zarządzać rozwiązaniami sieciowymi aby uzyskać, aby optymalizować wydajność, odporność, skalowalność i bezpieczeństwo.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do sieci wirtualnych Azure
  • Poznanie sieci wirtualnych platformy Azure
  • Konfigurowanie publicznych usług IP
  • Projektowanie rozpoznawania nazw dla sieci wirtualnej
  • Włączenie łączności między sieciami wirtualnymi za pomocą komunikacji równorzędnej
  • Implementacja routingi ruchu w sieci wirtualnej
  • Konfigurowanie dostępu do Internetu za pomocą Azure Virtual NAT
 2. Projektowanie i wdrażanie sieci hybrydowych
  • Projektowanie I wdrażanie Azure VPN Gateway
  • Połączenie sieci z połączeniami Site-to-site VPN
  • Podłączenie urządzeń do sieci przy użyciu połączeń Point-to-site VPN
  • Połączenie zasobów zdalnych używając Azure Virtual WANs
  • Utworzenie sieciowych urządzeń wirtualnych (NVA) w wirtualnym hubie
 3. Projektowanie i wdrażanie Azure ExpressRoute
  • Zapoznanie się z Azure ExpressRoute
  • Zaprojektowanie wdrożenia ExpressRoute
  • Skonfigurowanie komunikacji równorzędnej dla wdrożenia usługi ExpressRoute
  • Podłączenie obwodów ExpressRoute do sieci wirtualnej
  • Połączenie rozproszonych geograficznie sieci z globalnym zasięgiem usługi ExpressRoute
  • Poprawa wydajności ścieżki danych między sieciami za pomocą usługi ExpressRoute FastPath
  • Rozwiązywanie problemów z połączeniem ExpressRoute
 4. Równoważenie obciążenia ruchem innym niż HTTP(S) na platformie Azure
  • Zapoznanie się z równoważeniem obciążenia
  • Projektowanie I wdrażanie Azure load balancer używając Azure portal
  • Zapoznanie się z Azure Traffic Manager
 5. Równoważenie obciążenia ruchu HTTP(S) na platformie Azure
  • Prjektowanie Azure application gateway
  • Konfiguruwanie Azure application gateway
  • Projektowanie I konfigurowanie Azure front door
 6. Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń sieci
  • Zabezpieczenia sieci wirtualnych w Azure
  • Wdrażanie Azure DDoS Protection przy użyciu portalu Azure
  • Wdrażanie Network Security Groups przy użyciu portalu Azure
  • Projektowanie i wdrażanie Azure Firewall
  • Praca z Azure Firewall Manager
  • Wdrażanie Web Application Firewall w Azure Front Door
 7. Projektowanie i wdrażanie prywatnego dostępu do usług Azure
  • Zdefininiowanie usługi Private Link i prywatnego punktu końcowego
  • Wyjaśnienie punktów końcowych usług sieci wirtualnej
  • Integracja Private Link z DNS
  • Integracja  App Service z siecią wirtualną Azure
 8. Projektowanie i wdrażanie monitoringu sieci
  • Monitorowanie sieci za pomocą Azure Monitor
  • Monitorowanie sieci za pomocą Azure Network Watcher
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Zrozumienie lokalnych technologii wirtualizacji, w tym: maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych.
 • Zrozumienie konfiguracji sieci, w tym TCP/IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór i technologii szyfrowania.
 • Zrozumienie sieci definiowanych programowo.
 • Zrozumienie hybrydowych metod łączności sieciowej, takich jak VPN.
 • Zrozumienie odporności i odzyskiwania po awarii, w tym operacji wysokiej dostępności i przywracania.
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia AZ-700T00: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions otrzymują autoryzowany certyfikat Microsoft.

Prowadzący

Certyfikowany trener Microsoft.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Azure

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud

DevOps

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 2800 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

EGZAMIN ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Polski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft