Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-117A | wersja: v4.2

This course enables the experienced Java developer to use the Spring application framework to manage objects in a lightweight, inversion-of-control container, and to build sophisticated web applications using the model/view/controller or MVC framework.

Spring's core module gives the developer declarative control over object creation and assembly; this is useful for any tier of any Java application, so we study it in some depth to begin the course. Then students build web applications that use Spring MVC to organize their designs into coherent request/response cycles. They use Spring command objects to manage HTML forms and their data, and connect these to the validation framework. We connect our applications to persistent stores and study the DAO and ORM modules, to better understand JDBC and JPA persistence models and declarative transaction control. The course concludes with a chapter on Spring's testing framework, including the mock-MVC utilities for web controllers.

Learning Objectives

 • Understand the scope, purpose, and architecture of Spring
 • Use Spring application contexts to declare application components, rather than hard-coding their states and lifecycles
 • Use dependency injection to further control object relationships from outside the Java code base
 • Use annotations to take advantage of Spring post-processors for automated bean instantiation and wiring
 • Build a web application as a Spring DispatcherServlet and associated application context
 • Use Spring MVC annotations to develop web controllers, mapping request URLs and other criteria to Java methods and binding request data to method parameters
 • Build and manage HTML forms with Spring command objects and custom tags
 • Customize input binding, validation, and error handling
 • Use Spring interceptors to implement horizontal features in the web application
 • Connect business objects to persistent stores using Spring's DAO and ORM modules
 • Simplify JDBC code using Spring templates
 • Integrate JPA entities and DAOs into Spring applications
 • Control transactions using Spring, either programmatically or declaratively
 • Develop effective unit tests using Spring's test framework and the MockMvc environment for web controllers

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Overview of Spring
  • Java EE: The Good, The Bad, and the Ugly
  • Enter the Framework
  • Spring Value Proposition
  • The Spring Container
  • Web Applications
  • Persistence Support
  • Aspect-Oriented Programming
  • The Java EE Module(s)
 2. The Container
  • JavaBeans, Reconsidered
  • The Factory Pattern
  • Inversion of Control
  • XML View: Declaring Beans
  • Java View: Using Beans
  • Singletons and Prototypes
 3. Instantiation and Configuration
  • Configuring Through Properties
  • Configuration Namespaces
  • The p: Notation
  • Bean (Configuration) Inheritance
  • Configuring Through Constructors
  • Bean Post-Processors
  • Lifecycle Hooks
  • Integrating Existing Factory Code
  • Awareness Interfaces
 4. Dependency Injection
  • Assembling Object Graphs
  • Dependency Injection
  • Single and Multiple Relationships
  • The Utility Schema
  • Using Spring Expression Language (SpEL)
  • Inner Beans
  • Autowiring
  • @Component, @Service, & Company
  • @Autowired Properties
  • Best Practices with Spring Annotations
  • Java Classes as @Configurations
  • AnnotationConfigApplicationContext
  • Capabilities and Limitations
  • Mixing and Importing XML and Java Configurations
 5. Assembling Object Models
  • Collections and Maps
  • Support for Generics
  • The Spring Utility Schema (util:)
  • Autowiring to Multiple Beans
  • Order of Instantiation
  • Bean Factory vs. Application Context
 6. The Web Module
  • Servlets and JSPs: What's Missing
  • The MVC Pattern
  • The Front Controller Pattern
  • DispatcherServlet
  • A Request/Response Cycle
  • The Strategy Pattern
  • Web Application Contexts
  • Annotation-Based Handler Mappings
  • @Controller and @RequestMapping
  • "Creating" a Model
  • Views and View Resolvers
 7. Handling Requests
  • Matching URLs
  • Identifying Views
  • Request Parameters
  • Injectable Parameters
  • Command Objects
  • Return Types
  • HTTP Methods
  • Path Variables
  • Scope and Granularity of Command Objects
  • Headers and Cookies
  • RESTful Web Services
 8. Working with Forms
  • Form Processing in Spring MVC
  • Command Objects in Request Methods
  • Spring Custom Tags
  • and Friends
  • Text Fields, Check Boxes, and Buttons
  • Radio Buttons and Select/Option Lists
  • Command objects at Session Scope
  • Limitations of @SessionAttributes
 9. Data Binding
  • A Consolidated Process
  • Property Editors
  • DataBinder and @InitBinder Methods
  • Converters and Formatters
  • Using
  • Custom Formatters
 10. Validation
  • Validating Form Input
  • Spring Validators
  • Deriving a Validator Reference
  • Applying a Validator
  • Bean Validation, a/k/a JSR-303
  • Configuring Bean-Validation Support
  • Automatic Support with @Valid
 11. Configuring Spring MVC
  • Configuring Message Sources
  • Resolving Error Codes
  • Codes for Bean Validation
  • HandlerExceptionResolver
  • @ExceptionHandler
  • @ControllerAdvice for Global Error Handling
 12. Interceptors
  • Interceptors
  • Configuring Interceptors
  • Filters in the Request-Handling Cycle
 13. Persistence with JDBC
  • Reducing Code Complexity
  • The DataAccessException Hierarchy
  • JdbcTemplate
  • RowMapperand ResultSetExtractor
  • The DaoSupport Hierarchy
  • Capturing Generated Keys
  • Transaction Control
  • TransactionTemplate
  • Isolation Levels
  • Transaction Propagation
 14. Persistence with JPA
  • Object/Relational Mapping
  • The Java Persistence API
  • JpaDaoSupport and JpaTemplate
  • @PersistenceUnit and @PersistenceContext
  • Shared Entity Managers
  • Using
  • The @Transaction Annotation
  • Isolation and Propagation
  • A Limitation of @Transactional
  • Understanding Entity States
  • Bean Validation in JPA
  • Optimistic Locking
 15. Testing
  • Testability of Spring Applications
  • Dependency Injection
  • Mocking
  • SpringJUnit4ClassRunner
  • TestContext
  • @ContextConfiguration
  • Preserving Test Isolation
  • @DirtiesContext
  • Mocking Spring MVC
  • Building Requests
  • Checking the ModelAndView
  • Profiles
  • Testing Persistence Components
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

The participants will obtain certificates signed by Capstone Courseware.

Prowadzący

Authorized Capstone Courseware Trainer.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Source Frameworks

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Web Design i Programowanie

Java

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 4600 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware