Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-108 | wersja: v5.0.1

Wersja 5.0.1

Kurs ten zapewnia spójne i dokładne omówienie platformy Java Enterprise Edition (Java EE): jakiego rodzaju oprogramowanie jest tworzone z Java EE; jak jest opracowywane oprogramowanie dla tej platformy; jak tworzone i wdrażane jest ono w produkcji; jak może być administrowane. Kurs ten jest przeznaczony specjalnie dla nie-programistów - analityków, menedżerów, osób odpowiedzialnych za dokumentację techniczną i każdego, kto chce dobrze poznać koncepcje Java EE nie wchodząc w szczegóły poszczególnych specyfikacji. Programiści również mogą skorzystać z tego szkolenia jako punktu wyjścia dla naszych kolejnych bardziej zaawansowanych kursów z konkretnych technologii Java EE - daje ono szeroki pogląd przed zagłębieniem się w szczegóły Servlets, JSP, JSF, EJB czy Java web services.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie seminarium, bez ćwiczeń praktycznych dla kursantów. Instruktor pokazuje przykładowe aplikacje Java EE, w tym aplikacje internetowe, EJB, JMS i usługi internetowe - dodatkowo z możliwością wglądu w kod źródłowy i szczegóły w zależności od wymagań kursantów. Głównie jednak koncentruje się na architekturze i analizie skomplikowanych systemów z ich rozkładem na podstawowe funkcjonalności, takie jak: przenośność kodu, komponenty i kontenery czy metadane. Uczestnicy zrozumieją role, jake różne technologie Java EE odgrywają w wielowarstwowych, korporacyjnych aplikacjach oraz poznają terminologię i podstawowe funkcjonalności każdej z nich.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie roli Java EE w rozwoju oprogramowania dla biznesu w języku Java.
 • Zrozumienie, jak Java EE ułatwia integrację komponentów Java z innymi systemami, w tym relacyjnymi bazami danych, siecią web, kolejkami komunikatów, obiektami CORBA i usługami internetowymi.
 • Uświadomienie zalet architektury kontener/kompenent, która daje serwerom Java EE możliwość odciążania aplikacji.
 • Opisanie jak kontenery są w stanie zapewnić korporacyjne funkcjonalności, takie jak dostęp zdalny, skalowalność, dostepność, bezpieczeństwo i wsparcie transakcji.
 • Wyjaśnienie użycia adnotacji kodu źródłowego i deskryptorów wdrożeniowych XML jako sposobu na redukcję obciążenia i komunikacji z serwerem aplikacji Java EE.
 • Zrozumienie procesu wdrażania i poznanie ogólnej struktury sieci, EJB i korporacyjnych plików archiwalnych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Historia i ogólny przegląd
  • Programowanie strukturalne
  • Programowanie obiektowe
  • 4GLs i RAD
  • Java
  • Java EE i świat zewnętrzny
  • Różnice między wersjami
 2. Koncepty
  • Maszyna wirtualna i środowisko wykonawcze
  • Jak to działa?
  • Kontenery i komponenty
  • Trzy kontenery
  • Programowanie aspektowe
  • Java jako platforma AOP
  • Adnotacje
  • Deskryptory wdrożeniowe
  • Łączność zdalna
  • Skalowalność
  • Dostępność
  • Bezpieczeństwo
  • Transakcje
 3. Technologie
  • JDBC
  • Servlets
  • JavaServer Pages
  • Java Naming and Directory Interface
  • Środowisko komponentów
  • Aplikacje wielowarstwowe
  • JavaServer Faces
  • Enterprise JavaBeans
  • Java Persistence API
  • Ajax
  • Java Message Service
  • API dla Web Services
 4. Narzędzia, standardy i przenośność
  • Java IDE
  • Serwery Web i kontenery
  • Serwery aplikacji
  • Standardy i przenośność
  • Elementy ustandaryzowane
  • Poza Java EE
 5. Rozwój i administracja
  • Proces rozwoju
  • Pakowanie WAR i EJB JAR
  • Pakowanie EAR
  • Weryfikatory
  • Zasoby zewnętrzne
  • Narzędzia administracyjne
  • Zadania administracyjne
  • Zdalna administracja i domeny
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Mile widziane doświadczenie z oprogramowaniem biznesowym, lecz nie wymagane.
Poziom trudności
Czas trwania 1 dzień
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 1350 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware