Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-114 | wersja: v1.3

Ten zaawansowany kurs pokazuje programistom JSP i serwletów, jak budować aplikacje WWW za pomocą frameworka Apache Struts. Studenci poznają architekturę Struts i zobaczą jak ujmuje ona wcześniej istniejące rozwiązania: w model/widok/kontroler mapowania akcji, niestandardowych beans'ow i znaczników do pracy z formularzy HTML, sprawdzania poprawności danych wejściowych, i Tiles w budowie widoku frameworku.

Cele szkolenia:

 • Korzystanie z akcji Struts i mapowania akcji w celu przejęcie kontroli HTTP żądanie/odpowiedz.
 • Zarządzanie wejściowymi i wyjście formularzami HTML z form beans, i korzystanie z beans'ow aby uprościć przetwarzanie danych w kontrolerze.
 • Korzystanie ze znaczników niestandardowych JSTL i Struts do budowania solidnego i wielokrotnego użytku logiki prezentacji JSP.
 • Wsparcie wielu lokalizacji klienta z różnymi technikami internacjonalizacji.
 • Zdefiniowania reguły walidacji formularzy wejściowych i jasne informowanie użytkownika (provide clear user feedback).
 • Budowanie złożonych prezentacji przy użyciu decoupled, reusable tiles, screens and layouts.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Architektura Struts
  • MVC i Model 2
  • Command Pattern
  • Jakarta Struts
  • Więcej XML, Mniej Javy!
  • Mapowanie akcji
  • JavaBeans w Struts
  • Praca z formularzami
  • Walidacja
  • Prezentacja Technologii
  • Tiles
 2. Odwzorowania akcji
  • Command Pattern dla aplikacji internetowych
  • ActionServlet
  • Akcje i mapowanie akcji
  • Konfiguracja Struts
  • Selekcja przekazywania?
  • Przekazywanie globalne
  • Deklarowanie obsługi wyjątków
  • Obsługa wyjatków globalnych
 3. Formularze
  • Praca z formularzami HTML
  • Formularze akcji, a/k/a Form Beans
  • Stosunek do wejścia
  • Stosunek do działań
  • Stosunek do modelu
  • Stosunek do wyjścia
  • DynaActionForm i formularze Map
  • Backed
  • Walidacja
  • Coarse
  • Grained Form Beans
 4. Biblioteki znaczników Struts
  • Komponenty View
  • building
  • Biblioteki znaczników Struts
  • Atrybuty i wyrażenia regularne Struts
  • Budowanie Formularzy
  • et. Al.
  • Formularze i Beans Form
  • Zakres i czas trwania danych formularzy
  • Zarządzanie Hiperłączami
  • Komunikaty o błędach
  • Znaczniki logiczne
 5. Standardowa biblioteka znaczników JSP
  • Przegląd JSTL
  • Wyrażenia regularne JSP
  • Znaczniki core
  • Znaczniki formatowania
  • Znaczniki SQL
  • Znaczniki XML
  • Mieszanie JSTL, EL, Skrypty i akcje
  • Indeksowana Właściwości i formularzy Struts HTML
 6. Internacjonalizacja i lokalizacja
  • I18n w Javie
  • I18n w działaniach
  • I18n w JSTL
  • I18n w walidacji
 7. Walidacja wejścia
  • Walidacja w aplikacjach internetowych
  • Walidacja w Struts
  • Validator Plug
  • In'ów Struts
  • Walidacja ActionForm Subtypes
  • Konfiguracja walidacji
  • Standardowe Validatory
  • Zasady
  • ActionMessages Class
  • "" - czy to konieczne?
  • Raportowanie błędów
  • Walidacja wielostronicowa
  • Walidacja po stronie klienta (Client-Side Validation)
  • Ograniczenia po stronie klienta
  • Implementacja Validatora
  • Implementacja ActionForm.validate
  • Walidacja oparta na mapowaniu
 8. Zaawansowana konfiguracja
  • Struts Configuration in Depth
  • Wildcards
  • Rozszerzenia
  • Konfiguracja modelu obiektowego
  • Podklasy ""
  • Pluginy
  • Integracja innych frameworków
  • Bezpieczeństwa oparte na rolach
  • Akcje łańcuchowe
  • Klasa ComposableRequestProcessor
  • Konfigurowanie poleceń Chains
  • Moduły
 9. Dla zaawansowanych(Under the Hood)
  • Obiekty globalne
  • Działania specjalne Struts
  • Pakiet narzędziowy
  • Klasa Commons BeanUtils
  • Form Beans jako adaptery do działalności Tier
  • Ponowne użycie reguł walidacji
  • Wdzięczna walidacja
 10. Płytki
  • Spójny sposób i wygląd
  • Wielorazowe Layouty i treści
  • Framework Tiles
  • Tworzenie instancji Layout'ów
  • Wstawienia Body-Wrap
  • Tiles i arkusze stylów
  • Praca z Tiles Attributes
  • Context-Tiles
  • Definicje
  • Agregacja i dziedziczenie
  • The Tiles Plug-In
  • Przekazywanie do definicji
  • Rozważadnia dotyczące wydajności
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • programowanie w Javie - Kurs 103. Java Programming jest doskonałym przygotowaniem.
 • Programowanie servletów - zleca się udział w Kursie 110 Java Servlets.
 • znajomość JSP - pomocny moze okazać się Kurs 112. Introduction to JSP.
 • Podstawowa znajomość XML jest zalecane, ale nie jest to konieczne - można rozważyć kurs 501. Introduction to XML.
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Open-Source Frameworks

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Web development

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4050 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware