Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-113 | wersja: v1.1

Werska 1.1

Ten dwudniowy kurs obejmuje JSTL, zestaw czterech bibliotek niestandardowych znaczników, które stanowią przenośny standard dla typowych zadań przetwarzania w JSP. JSTL jest główną częścią nowego bezskryptowego podejścia wymuszonego przez specyfikację JSP 2.0. Szkolenia dogłębnie omawia wszystie cztery biblioteki JSTL:

 • Rdzenne akcje, które wspierają wyrażenia JSP dla kontenerów JSP w wersji 1.x, kontrola przepływu dla przetwarzania proceduralnego w JSP oraz dostęp do zasobów.
 • Formatowanie i akcje internacjonalizaci/lokalizacji, które standaryzują sformatowane wyrażenia liczbowe i datę/czas, jak również obsługę wielu języków.
 • Akcje SQL, które znacznie upraszczają dostep do relacyjnych danych z poziomu JSP.
 • Akcje XML, które dają JSP prosty i efektywny framework używany do parsowania, adresowania i przekształcania danych XML z użyciem XPath i XSLT.

Każdy pojedyńczy tag każdej biblioteki jest precyzyjnie omówiony, wraz z regułami składniowymi pokazanymi w standardowym formacie w przewodniku kursanta, a także techniki JSTL i najlepsze praktyki dla każdej z bibliotek. Obszerny zestaw przykładowych aplikacji ilustruje użycie każdej z głównych grup akcji.

Cel szkolenia:

 • Omówienie użycia języka wyrażeń JSP do uproszczenia dynamicznego tworzenia stron.
 • Pisanie wyrażeń JSP i wdrożenie JSP, które używają ich na rzecz skryptów.
 • Implementacja JSP, które używają podstawowych akcji JSTL do uproszczenia logiki prezentacji.
 • Dekompozycja projektu aplikacji JSP do mniejszych elementów wielokrotnego użytku, w tym JavaBeans, obsługi niestandardowych znaczników i plików znaczników, które wykorzystują JSTL.
 • Użycie podstawowych akcji JSTL jako uzupełenienie akcji i wyrażeń JSP dla bezskryptowej logiki strony.
 • Warunki bezpośrednie i przetwarzanie iteracyjne zawartości strony.
 • Importowanie zewnętrznych zasobów za pomocą URL do przetwarzania, lub pierzkierowanie kontenera JSP do zewnętrznych zasobów do obsługi bieżącego żądania.
 • Ustawienia informacji o lokalizacji i strefach czasowych w JSP i ich użycie do poprawnego formatowania liczb, dat i czasu dla wszystkich klientów.
 • Użycie paczki zasobów do zarządzania ciągów aplikacji i dynamicznego ich tworzenia w trakcie wykonywania dla poszczególnych lokalizacji klientów.
 • Lokalizacja źródła danych, zapytania dla relacyjnych danych i parsowanie wyników.
 • Przeprowadzanie operacji DML dla relacyjnych danych z użyciem akcji SQL.
 • Zarządzanie zapytaniami i aktualizacjami w kontekście transakcji.
 • Otrzymywanie informacji z sparsowanej zawartości XML z użyciem wyrażeń XPath.
 • Implementacja przetwarzania warunkowego i pętli w oparciu o informacje XML.
 • Stosowanie transformacji XSLT do zawartości XML.
 • Implementacja prostej usługi internetowej odczytującej i zapisującej SOAP.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Przegląd JSTL
  • Biblioteka standardowych znaczników JSP (JSTL)
  • Język wyrażeń JSP
  • Składnia EL
  • Typ Coercio
  • Obsługa błędów
  • Obiekty niejawne dla EL
  • Przestrzenie nazw JSTL
  • JSTL na stronach
  • Podstawowe akcje
  • Pozbycie się skryptów
  • Instancje obiektów
  • Współdzielenie obiektów
  • Dekompozycja
  • Parametryzacja
 2. Podstawowe akcje
  • Podstawowa biblioteka JSTL
  • Gotchas
  • Przetwarzanie warunkowe
  • Przetwrzanie iteracyjne
  • Iteracja poprzez mapy
  • Tokenizacja ciągów
  • Łapanie wyjątków
  • Dostęp do zasobów
 3. Formatowanie i akcje i18n
  • Biblioteka formatowania JSTL
  • Lokalizacje
  • Określanie lokalizacji
  • Strefy czasowe
  • Ustawianie stref czasowych i lokalizacji
  • Formatowanie i parsowanie dat
  • Formatowanie i parsowanie liczb
  • Internacjonalizacja
  • Praca z paczkami zasobów
  • Wsparcie dla wielojęzykowości
 4. Akcje SQL
  • Biblioteka SQL JSTL
  • Używanie relacyjnych danych
  • Połączenie z DriverManager
  • Połączanie za pomocą DataSource
  • Konsola administracyjna WebLogic
  • Konfigurowanie źródła danych dla WebLogic
  • Interfejs wynikowy
  • Tworzenie zapytań
  • Operacje wstawienia, aktualizacji i usunięcia
  • Sparametryzowany SQL
  • Transakcje
 5. Akcje XML
  • Biblioteka XML JSTL
  • Używanie XML
  • Źródła danych XML
  • Parsowanie i adresowanie
  • Wykorzystywanie XPath w JSTL
  • XPath kontra EL
  • Kontekst XPath
  • Obiekty niejawne dla XPath
  • Przetwarzanie warunkowe
  • Przetwarzanie iteracyjne
  • Zmiana kontekstu XPath
  • Praca z przestrzeniami nazw XML
  • Użytkowanie XSLT
  • Transformacje łańcuchowe
  • Odczytywanie XML z żądania
  • XML i SOAP Web Services
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Uczestnicy powinni być dobrze zorientowani w technologii JSP. Znajomość JSP 2.0 jest przydatna, lecz nie wymagana. Moduł skierowany jest do osób używających JSP 1.x. Kurs 112 Introduction to JSP jest doskonałym przygotowaniem do tego szkolenia.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2250 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware