Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-109 | wersja: v2.0.2

Wersja 2.0.2

Ten czterodniowy kurs IT rozwija umiejętności z zakresu JavaServer Pages, który jest standardowym narzędziem do tworzenia dynamicznej zawartości dla aplikacji internetowych w ramach platformy Java Enterprise. Kurs skupia się głównie na nowych funkcjonalnościach i technikach, w tym JSTL i wyrażeniach JSP, jednakże w czasie kursu omówione zostaje również JSP 2.0 wraz ze starszymi funkcjami, takimi jak scriptlets. Pod koniec kursu uczestnicy będą dobrze przygotowani do tworzenia JSP dla małych i dużych web aplikacji zarówno ręcznie jak i przy użyciu dedykowanych narzędzi.

Pierwszy moduł rozpoczyna się ogólnym wprowadzeniem do aplikacji internetowych, pokazuje w jaki sposób serwlety Java i JSP stanowią podstawę do pisania aplikacji webowych, a później omawia w sposób szczegółowy funkcjonalności JSP 2.0. Pod koniec modułu uczestnicy będą potrafili stworzyć własne efektywne aplikacje JSP, w tym interaktywne aplikacje wykorzystujące formularze HTML i stron, które wykonują złożone operacje z wykorzystaniem skryptów i/lub akcji.

Drugi moduł obejmuje JSTL, zestaw czterech bibliotek niestandardowych znaczników, które stanowią przenośny standard dla typowych zadań przetwarzania w JSP. JSTL jest główną częścią nowego bezskryptowego podejścia wymuszonego przez specyfikację JSP 2.0. Moduł ten dogłębnie omawia wszystie cztery biblioteki JSTL:

 • Rdzenne akcje, które wspierają wyrażenia JSP dla kontenerów JSP w wersji 1.x, kontrola przepływu dla przetwarzania proceduralnego w JSP oraz dostęp do zasobów.
 • Formatowanie i akcje internacjonalizaci/lokalizacji, które standaryzują sformatowane wyrażenia liczbowe i datę/czas, jak również obsługę wielu języków.
 • Akcje SQL, które znacznie upraszczają dostep do relacyjnych danych z poziomu JSP.
 • Akcje XML, które dają JSP prosty i efektywny framework używany do parsowania, adresowania i przekształcania danych XML z użyciem XPath i XSLT.

Każdy pojedyńczy tag każdej biblioteki jest precyzyjnie omówiony, wraz z regułami składniowymi pokazanymi w standardowym formacie w przewodniku kursanta, a także techniki JSTL i najlepsze praktyki dla każdej z bibliotek. Obszerny zestaw przykładowych aplikacji ilustruje użycie każdej z głównych grup akcji.

Cel szkolenia:

 • Wytłumaczenie podstaw HTML i HTTP w sieci WWW.
 • Omówienie JavaServer Pages i ich powiązania z serwletami i J2EE.
 • Opisanie jak JSP są przekształcane w serwlety i przetwarzane w środowisku wykonawczym.
 • Wyjaśnienie użycia dyrektyw w JSP i nakreślenie głównych dyrektyw.
 • Implementacja prostych JSP, które używają kodu Java w deklaracjach, wyrażeniach i skryptletach.
 • Wyliczenie i wykorzystanie obiektów niejawnych dostępnych dla elementów skryptowych.
 • Implementacja interaktywnej aplikacji internetowej z wykorzystanie formularzy HTML i JSP.
 • Wykorzystanie obsługi błędów i stron błędów JSP do obsługi błędów w aplikacjach JSP.
 • Implementacja zarządzania sesją dla aplikacji JSP.
 • Zarządzanie ciasteczkami do przechowywania informacji specyficznych dla klienta w różnorodnych zakresach i czasie.
 • Użycie JavaBeans do wdrożenia efektywnych, interaktywnych aplikacji JSP.
 • Opisanie niestandardowych znaczników w JSP i ich wykonywania, zarówno przy użycia języka Java jak i JSP oraz ich wykorzystania.
 • Omówienie zagadnień wątkowości w JSP i opisanie użycia dyrektyw do kontroli obsługi wątków.
 • Opisanie różnorodnych zastosowań języka XML w aplikacjach JSP.
 • Wdrożenie logicznej aplikacji internetowej do web serwera w pliku WAR.
 • Omówienie użycia języka wyrażeń JSP do uproszczenia dynamicznego tworzenia stron.
 • Pisanie wyrażeń JSP i wdrożenie JSP, które używają ich na rzecz skryptów.
 • Implementacja JSP, które używają podstawowych akcji JSTL do uproszczenia logiki prezentacji.
 • Dekompozycja projektu aplikacji JSP do mniejszych elementów wielokrotnego użytku, w tym JavaBeans, obsługi niestandardowych znaczników i plików znaczników, które wykorzystują JSTL.
 • Użycie podstawowych akcji JSTL jako uzupełenienie akcji i wyrażeń JSP dla bezskryptowej logiki strony.
 • Warunki bezpośrednie i przetwarzanie iteracyjne zawartości strony.
 • Ustawienia informacji o lokalizacji i strefach czasowych w JSP i ich użycie do poprawnego formatowania liczb, dat i czasu dla wszystkich klientów.
 • Użycie paczki zasobów do zarządzania ciągów aplikacji i dynamicznego ich tworzenia w trakcie wykonywania dla poszczególnych lokalizacji klientów.
 • Lokalizacja źródła danych, zapytania dla relacyjnych danych i parsowanie wyników.
 • Przeprowadzanie operacji DML dla relacyjnych danych z użyciem akcji SQL.
 • Zarządzanie zapytaniami i aktualizacjami w kontekście transakcji.
 • Otrzymywanie informacji z sparsowanej zawartości XML z użyciem wyrażeń XPath.
 • Implementacja przetwarzania warunkowego i pętli w oparciu o informacje XML.
 • Stosowanie transformacji XSLT do zawartości XML.
 • Implementacja prostej usługi internetowej odczytującej i zapisującej SOAP.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do JSP
  • Aplikacje internetowe
   • The World Wide Web
   • HTML
   • Serwery internetowe
   • HTTP
   • Dynamiczne strony internetowe
   • CGI
   • Java Web Technologies
   • Servlets
   • JSP
   • The WebLogic Server
   • Tworzenie domeny
   • Wdrażanie w WebLogic
  • Architektura JSP
   • Kontenery JSP
   • Architektura serwletów
   • Tłumaczenie stron
   • Typy zawartości JSP
   • Dyrektywy
   • Typ treści
   • Buforowanie
   • Elementy skryptowe
   • Wyrażenia JSP
   • Standardowe akcje
   • Akcje niestandardowe i JSTL
   • Obiekty i zakresy
   • Obiekty niejawne
   • Cykl życia JSP
  • Elementy skryptowe
   • Tłumaczenie treści szablonu
   • Skryptlety
   • Wyrażenia
   • Deklaracje
   • Zasady
   • Obiekty niejawne dla skryptletów
   • Obiekt żądania
   • Obiekt odpowiedzi
   • Obiekt wyjścia
  • Interaktywne aplikacje JSP
   • Formularze HTMLiOdczytywanie parametrów CGI
   • JSP i klasy Java
   • Obsługa błędów
   • Zarządzanie sesją
   • API sesji
   • Ciasteczka i JSP
  • Używanie JavaBeans
   • Oddzielenie warstwy prezentacji i logiki biznesowej
   • Akcje JSP
   • JavaBeans
   • Praca z właściwościami
   • ""
   • "" i ""
   • Używanie paremetrów formularzy z Beans
   • Obiekty i zakresy
   • Praca z wektorami
  • Język wyrażeń i JSTL
   • Pozbycie się skryptów
   • Język wyrażeń JSP
   • Składnia EL
   • Typ Coercio
   • Obsługa błędów
   • Obiekty niejawne dla EL
   • Biblioteka standardowych znaczników JSP
   • Rola JSTL
   • Podstawowe akcje
   • Używanie Beans z JSTL
   • Akcje formatujące
   • Skrypty kontra EL/JSTL
  • Zaawansowane cechy JSP
   • Komponenty webowe
   • Forwarding
   • Inclusion
   • Przekazywanie parametrów
   • Własne biblioteki znaczników
   • Architektura biblioteki znaczników
   • Implementować w Javie czy JSP
   • Wątki
   • Strategie dla bezpieczeństwa wątkowego
   • XML i JSP
   • JSP dla usług webowych
 1. Biblioteka standardowych znaczników JSP
  • REfektywna JSTL
   • Biblioteka standardowych znaczników JSP (JSTL)
   • Przestrzeń nazw JSTL
   • Pozbycie się skryptów
   • Instancje obiektów
   • Wspóldzielenie obiektów
   • Dekompozycja
   • Parametryzacja
   • Instalacja WebLogic's JSTL Support
  • Podstawowe akcje
   • Podstawowa biblioteka JSTL
   • ""
   • Gotchas
   • Przetwarzanie warunkowe
   • Przetwrzanie iteracyjne
   • Iteracja poprzez mapy
   • Tokenizacja ciągów
   • Łapanie wyjątków
   • Dostęp do zasobów
  • Formatowanie i akcje i18n
   • Biblioteka formatowania JSTL
   • Lokalizacje
   • Określanie lokalizacji
   • Strefy czasowe
   • Ustawianie stref czasowych i lokalizacji
   • Formatowanie i parsowanie dat
   • Formatowanie i parsowanie liczb
   • Internacjonalizacja
   • Praca z paczkami zasobów
   • Wsparcie dla wielojęzykowości
  • Akcje SQL
   • Biblioteka SQL JSTL
   • Używanie relacyjnych danych
   • Połączenie z DriverManager
   • Połączanie za pomocą DataSource
   • Konsola administracyjna WebLogic
   • Konfigurowanie źródła danych dla WebLogic
   • Interfejs wynikowy
   • Tworzenie zapytań
   • Operacje wstawienia, aktualizacji i usunięcia
   • Sparametryzowany SQL
   • Transakcje
  • Akcje XML
   • Biblioteka XML JSTL
   • Używanie XML
   • Źródła danych XML
   • Parsowanie i adresowanie
   • Wykorzystywanie XPath w JSTL
   • XPath kontra EL
   • Kontekst XPath
   • Obiekty niejawne dla XPath
   • Przetwarzanie warunkowe
   • Przetwarzanie iteracyjne
   • Zmiana kontekstu XPath
   • Praca z przestrzeniami nazw XML
   • Użytkowanie XSLT
   • Transformacje łańcuchowe
   • Odczytywanie XML z żądania
   • XML i SOAP Web Services
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Znajomość HTML i ogólna wiedza na temat aplikacji internetowych będzie pomocna, lecz nie jest wymagana. Duże doświadczenie w programowaniu w języku Java nie jest wymagane, lecz ogólna znajomość języka jest zalecana dla niektórych ćwiczeń.
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4050 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware