Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-252 | wersja: v4.2

Ten średnio zaawansowany kurs jest bezpośrednią kontynuacją kursu 251. Introduction to Android Development i jego podstawowym celem jest przedstawienie uczestnikom niektórych bardziej zaawansowanych możliwości systemu Android OS oraz umożliwienie im tworzenie bardziej dopracowanych aplikacji, działań i usług.

Tak jak w kursie 251 również ten skupia się na praktycznych problemach, które spotyka programista. Podstawowe zadanie podczas szkolenia to zbudowanie głównej aplikacji, która łączy popularne funkcje mobilne takie jak mapy i multimedia z usługami internetowymi RESTful i ze standardem JPA zapewniającym trwale połączenie z w pełni funkcjonalną bazą danych (15 tabel, 998 wierszy). Mobilna cześć aplikacji zawiera 47 klas Javy i 8 różnych działań. Wspierające aplikacje, które też powstają w ramach ćwiczeń zapewniają powtarzanie kluczowych technik, takich jak użycie zadań asynchronicznych, komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami i obsługę błędów.

Kurs oparty jest na najnowszej wersji systemu Android wersja 4.2 „Jelly Bean”

Cele szkolenia:

 • Zapisywanie danych aplikacji w bazie danych SQLite
 • Wykonywanie połączeń zdalnych przy użyciu HTTP, XML i JSON, wykorzystanie mapowania i innych usług webowych
 • Implementacja pracy w tle, jako zadań asynchronicznych
 • Implementacja usług Androida dla powiadomień asynchronicznych i integracji tych usług z aplikacjami.
 • Wywołanie zewnętrznych aplikacji i usług używając intencji niejawnych (implicit intents)
 • Zarządzania dźwiękiem, zdjęciami, treścią video i integracja z wbudowanymi aplikacjami multimedialnymi we własnych aplikacjach
 • Wprowadzanie widoków map do własnej aplikacji i zapewnianie niestandardowych markerów map i innych informacji
 • Publikacja aplikacji w Google Play

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Zapisywanie danych w bazie danych
  • SQLite
  • Klasy SQLiteDatabase
  • Klasa SQLiteOpenHelper
  • Instalacja bazy danych
  • Metody kwerend
  • Korzystanie z kursorów
  • Aktualizacje bazy danych
 2. Sieć i usługi webowe
  • java.net
  • android.net
  • Apache HttpClient
  • Dostosowywanie RESTful Web Services
  • Tworzenie URLs
  • Parsowanie JSON
  • Parsowanie XML
  • Łączenie aplikacji
  • Działania Offline i synchronizacja serwerów
 3. Zadania asynchroniczne
  • Wątek UI
  • Praca w tle
  • Loopers and Handlers
  • Korzystanie z AsyncTask
  • Korzystanie z  ProgressDialog
  • Obsługa błędów
 4. Usługi
  • Role usług
  • Wywoływanie usługi
  • Zalecenia i przeciwwskazania
  • Komunikacja z aplikacjami
  • Komunikacja z activities
  • Wysyłanie powiadomień
  • Intencje odroczone (Pending Intents)
  • Downloaders
  • Polling Web Services
 5. Komunikacja międzyprocesowa
  • Breaking Out (Wyrwać się)
  • Korzystanie ze schowka
  • Linkifying Text
  • Intencje niejawne (Implicit Intents)
  • Wywoływanie wbudowanych aplikacji i usług
  • Akceptowanie niejawnych intencji
  • Przekazywanie danych
  • Typy MIME
 6. Multimedia
  • Odtwarzanie dźwięków
  • Reakcje dotykowe (wibracje)
  • Zarządzanie zdjęciami
  • Przechowywanie i udostępnianie
  • Wywoływanie aparatu
  • Wywoływanie urządzenia nagrywającego
  • Galeria i inne podglądanie obrazów
 7. Usługi lokalizacyjne i Mapy
  • Usługi lokalizacyjne
  • Powiadomienia lokalizacyjne
  • Google Maps API
  • Warunki licencji i Maps API Keys
  • Widok map i Map Activity Classes
  • Konfigurowanie Map
  • Kontrolowanie Map
  • Zdarzenia
  • Przewidywania
  • Nakładki na mapy
  • Element nakładek
  • Niestandardowe nakładki
 8. Publikowanie
  • Rynek aplikacji
  • Przygotowanie aplikacji
  • Debug vs. Release Builds
  • Podpisywanie pliku APK
  • Publikowanie aplikacji
  • Metadane aplikacji
  • Aktualizacje i pomoc techniczna
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w programowaniu w Java jest wymagane, udział w szkoleniu 103. Java Programming jest doskonałym przygotowaniem do tego szkolenia
 • Wstępna znajomość programowania w Androidzie jest wymagana, zalecany jest wcześniejszy udział w szkoleniu 251. Introduction to Android Development lub posiadanie adekwatnej wiedzy i umiejętności
 • Posiadanie wiedzy z zakresu powiązanych technologii takich jak aplikacje webowe, projektowanie UI, SQL, XML, usługi webowe. Wiedza ta nie jest bezwzględnie wymagana, ale zdecydowanie podnosi poziom wyciąganych korzyści z tego szkolenia
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Informacje dodatkowe

Wspierane środowisko IDE: Eclipse Juno

Uczestnicy szklenia kodują, budują, wdrażają i testują wszystkie ćwiczenia z poziomu IDE. Wykorzystują pełne Android SDK i jego wtyczki Eclipse i emulatory urządzeń.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Open-Source Frameworks

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4050 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware