Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-115 | wersja: v2.0

Wersja  2.0

Ten kompleksowy kurs pokazuje jak budować aplikacje internetowe z wykorzystaniem JavaServer Faces 2.0. Przedstawiane są najlepsze praktyczne koncepcje, które są sformalizowane przez architekturę JSF - od MVC przez framework UI i cykl życia obsługi żądań. Kursanci dowiedzą się jak wykonywać rzeczy sposobem JSF, nauczą się nie tylko API i bibliotek znaczników, ale również zwyczajów dzielenia logiki aplikacji na najbardziej użyteczne części: konwertery, walidatory, listenery, ziarna i wiele innych.

Uczestnicy poznają proces rozwoju aplikacji JSF, nauczą się pracować z listami i tabelami JSF, budować złożonych komponentów wielokrotnego użycia i aplikacje Ajax.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie przeznaczenia i zakresu architektury JSF
 • Budowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem JSF's FacesServlet, faces-config.xml i cyklu życia żądąń/odpowiedzi JSF
 • Używanie bibliotek znaczników Facelets do budowania widoków JSF
 • Używanie zarządzalnych ziaren do enkapsulacji obsługi formularzy i logiki prezentacji po stronie serwera
 • Implementowanie logiki kontroli w postaci detektorów i metod akcji
 • Używanie walidatorów i konwerterów do implementacji fazy walidacji dla aplikacji JSF
 • Tworzenie złożonych fragmentów UI i niestandardowych składników z użyciem Facelets
 • Budowanie aplikacji Ajax z JSF: zachowania po stronie klienta i częściowe żądania oraz odpowiedzi po których następują aktualizacje DOM

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
  • Java EE i aplikacje internetowe
  • Perspektywy: Serwlety i JSP
  • Perspektywy: MVC Frameworks
  • Perspektywy: AWT i JFC
  • JSF Value Proposition
  • Konfiguracja JSF
  • Problemy z JSP i JSF
  • Facelets
 2. Cykl życia
  • Cykl żądąń i odpowiedzi JSF
  • Fazy cyklu życia
  • Phase Listeners
  • Klasa FacesContext
  • Kto robi co?
  • Cykle częściowych żądań
 3. Komponenty UI
  • Klasa UIComponent
  • Interfejsy behawioralne
  • Biblioteki podstawowe i znaczników HTML
  • Powiązania z CSS
  • ID, Client ID i etykiety
  • Klasa UISelectItem(s)
  • Nawigowanie drzewa UI
  • Atrybut wiążący
 4. Nawigacja strony
  • Wybór widoku
  • Zasady nawigacji
  • Nawigacja niejawna
  • Problemy z POSTback
  • Post/Redirect/Get
  • Wsparcie HTTP GET
  • Nawigacja warunkowa
 5. Managed Beans
  • JavaBeans i JSF
  • Backing Beans
  • Konfigurowanie Managed Beans
  • @ManagedBean i powiązane adnotacje
  • Zunifikowany język wyrażeń
  • Wyrażenia wartości i metod
  • Obiekty niejawne
 6. Zakresy
  • Zakresy Managed-Bean
  • Adnotacje cyklu życia
  • Parametry widoku
  • Flash
 7. Dependency Injection
  • Zarządzalne właściowści
  • Wartości, listy i mapy
  • Używanie dynamicznych wyrażeń
  • Zależności i zakresy ziaren
  • Adnotacje @ManagedProperty
 8. Facelets
  • Migracja z JSP
  • Języki definicji widoku
  • Facelets
  • Biblioteki znaczników
  • Pisanie i używanie niestandardowych znaczników
 9. Zdarzenia i listenery
  • Model zdarzeń JSF
  • Typy zdarzeń i koordynacja
  • Kolejkowanie zdarzeń
  • ActionEvent i ActionListener
  • Metody akcji
  • Podłączanie kontrolerów do Beans
  • ValueChangeEvent i ValueChangeListener
  • Odkładanie przetwarzenia zdarzeń
  • Ograniczenia FacesListeners
 10. Tabeli i listy
  • Praca z kolekcjami
  • Dlaczego nie używamy
  • "ui:repeat" vs. "c:forEach"
  • "h:dataTable"
  • Definiowanie kolumn i aspektów
  • Jedno polecenie na wiersz
  • Odczytywanie numeru wiersza
  • Pseudo-mapy
  • Praca z trwałymi danymi
  • Współbieżność i buforowanie
  • Ograniczanie zakresu zapytań
  • Stronnicowanie
 11. Konwertery
  • Interfejs konwertera
  • Podstawa odniesienia
  • Standardowe konwertery
  • Konwertery niestandardowe
  • Adnotacja @FacesConverter
  • Koordynacja konwersji
  • Reprezentacja trwałych obiektów przez ID
 12. Walidatory
  • Interfejs walidatora
  • Standardowe walidatory
  • Używanie wyrażeń regularnych
  • Tworzenie wiadomości błędu
  • Klucze wiadomości
  • Prezentacja wiadomości błędu
  • Wyrzucanie wiadomości błędu skądkolwiek
  • Niestandarowe walidatory
  • Adnotacja @FacesValidator
  • Walidacja wielu wejść
  • Wsparcie JSR-303: "Bean Validation"
 13. Zasoby
  • Biblioteki zasobów
  • Wdrażanie obrazów, skryptów i arkuszów stylów
  • Adresowanie zasobów
 14. Kompozyty
  • Ograniczenia niestadardowych znaczników
  • Komponenty kompozytowe
  • Enkapsulacja
  • Wdrażanie i użytkowanie kompozytów
  • Interfejs i implementacja
  • Wpływ na drzewo UI
  • Atrybuty
  • Retargetowanie
 15. Ajax
  • Czym jest Ajax?
  • Obiekt XMLHttpRequest
  • Ajax i cykl życia JSF
  • Używanie "f:ajax"
  • Atrybuty execute i render
  • Ajax Listeners
 16. The JSF JavaScript API
  • The JSF JavaScript API
  • Wyzwalanie żądań Ajax
  • Połączenie "f:ajax" z Callbacks
  • Atrybuty onevent i onerror
  • Proces żądań i odpowiedzi Ajax
  • Używanie ukrytych wejśc
  • Pozostałe funkcje JavaScript
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Kurs ten skierowany jest dla doświadczonych programistów aplikacji Java. Dla autorów stron, programistów komponentów i innych, którzy maja małe lub zerowe doświadczenie w Java (ale duże w HTML, JavaScript i JSP) może być wartościowym treningiem, chociaż bez solidnych podstaw Java większość zadań może być trudna.
 • Doświadczenie w programowaniu w Java jest wymagane - kurs 103 Java Programming jest doskonałym przygotowaniem.
 • Ogólna znajomość serwletów i JSP jest zalecana, lecz nie wymagana - warto rozważyć kursy 110 Java Servlets i 112 Introduction to JSP.
 • Podstawowa znajomość XML będzie pomocna, jak również doświadczenie z HTML.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4950 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware