Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-168 | wersja: v6.0.1

Wersja 6.0.1

Ten jednodniowy kurs obejmuje podstawy programowania baz danych w Java przy użyciu JDBC (Java Database connectivity). Szybko wprowadza programistę do podstaw, aby później zagłębić się głębiej w JDBC.

Szkolenie zostało zaprojektowane do pracy z dowolnym z wymienionych systemów zarządzania relacyjną baza danych: Apache Derby 10.6, Oracle wersja 9i, 10g lub 11g

Ćwiczenia laboratoryjne używają instrukcji SQL99 gdziekolwiek jest to możliwe, w celu zgodności z bazami danych wszystkich producentów.

Ta wersja kursu celuje w wersję 6.0 języka Java, nie wspiera starszych wersji.

Cele szkoleniowe:

 • Krótkie omówienie podstaw relacyjnych baz danych z uwzględnieniem różnic pomiędzy SQL99 a implementacjami SQL różnych producentów.
 • Połączenie z bazą danych przy użyciu JDBC i wykonanie prostej kwerendy.
 • Modyfikacja relacyjnych danych używając JDBC do wykonania instrukcji update, insert oraz delete.
 • Użycie PreparedStatement do tworzenia kwerend wielokrotnego użytku i optymalizacji czasu wykonywania.
 • Dostęp do procedur bazy danych przy użyciu callable statements.
 • Użycie przewijalnych i modyfikowalnych ReseultSet dla bardziej niezawodnych rozwiązań.
 • Użycie commit, rollback oraz savepoint do budowy systemu transakcyjnego.
 • Użycie przetwarzania wsadowego dla efektywnej obsługi dużych zestawów danych.
 • Zrozumienie wykorzystania RowSet i ulepszonych technik oraz przenośność, którą wprowadzają do JDBC.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Bazy danych i podstawy SQL
  • Relacyjne bazy danych i SQL
  • Wersje SQL i przenośność kodu
  • Baza danych, schemat, tabele, kolumny and i wiersze
  • DDL-tworzenie i zarządzanie obiektami bazy danych
  • DML–otrzymywanie i zarządzanie danymi
  • Sekwencje
  • Procedury składowane
  • Result Sets i kursory
  • Używanie terminali SQL
 2. Podstawy JDBC
  • Czym jest JDBC API?
  • Sterowniki JDBC
  • Wykonanie połączenia
  • Tworzenie i wykonywanie instrukcji
  • Pobieranie wartości z ResultSet
  • Typy danych SQL oraz Javy
  • SQL NULL konta Java null
  • Tworzenie i aktualizacja tabel
  • Obsługa wyjątków SQL i odpowiednie czyszczenie
  • Obsługa SQLWarning
  • JDBC 4.0 Cause Facility
 3. Zaawansowane JDBC
  • SQL Escape Syntax
  • Używanie PreparedStatement
  • Używanie CallableStatement
  • Scrollable ResultSet
  • Updatable ResultSet
  • Transakcje
  • Commit, rollback i savepoint
  • Przetwarzanie wsadowe
  • Alternatywy dla JDBC
 4. Wprowadzenie do RowSets
  • RowSets w programowaniu GUI i J2EE
  • Zalety RowSets
  • Specjalizacje RowSet
  • Używanie CachedRowSets
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w programowaniu w Java jest niezbędne. Znajomość obiektowych aspektów języka, interfejsów i klas abstrakcyjnych. Świetnym przygotowaniem jest kurs 103 Java Programming.
 • Znajomość podstaw używania SQL oraz pracy z relacyjnymi bazami danych jest pomocna, ale nie wymagana.
Poziom trudności
Czas trwania 1 dzień
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java Programming

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 1350 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware