Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-255 | wersja: v4.2

Ten przyspieszony kurs (w porównaniu z odbyciem dwóch szkoleń 251 i 252) pozwala doświadczonym programistom Java rozpocząć pracę z Android API i narzędziami programistycznymi i tym samym przygotować ich do opracowania przydatnych aplikacji, które swoimi możliwościami obejmują najbardziej interesujące funkcje pojawiających się urządzeniach mobilnych.

Kurs ten został zaprojektowany, jako przyspieszona alternatywa dla kursów 251. Introduction to Android Development i 252. Intermediate Android Development, koncentrujący się na tych elementach, które są postrzegane przez wiele firm, jako najbardziej wartościowe tematy oraz techniki i pozostawiając pewne obszary do późniejszej samodzielnej nauki. Program laboratoriów obejmuje wszystkie ćwiczenia z obu kursów.

Tak jak w przypadku dwóch poprzednich kursów 251 i 252, również to szkolenie skupia się na praktycznych problemach, które spotyka programista. Podstawowe zadanie podczas szkolenia to zbudowanie głównej aplikacji, która łączy popularne funkcje mobilne takie jak mapy i multimedia z usługami internetowymi RESTful i ze standardem JPA zapewniającym trwałe połączenie z w pełni funkcjonalną bazą danych (15 tabel, 998 wierszy). Mobilna cześć aplikacji zawiera 47 klas Javy i 8 różnych działań. Wspierające aplikacje, które też powstają w ramach ćwiczeń zapewniają powtarzanie kluczowych technik, takich jak użycie zadań asynchronicznych, komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami i obsługę błędów.

Kurs oparty jest na najnowszej wersji systemu Android wersja 4.2 „Jelly Bean”

Cele szkolenia:

 • Poznanie architektury systemu Android OS
 • Instalacja i wykorzystanie odpowiednich narzędzi do programowania w środowisku Android w tym, IDE, emulatora urządzenia i narzędzi do profilowania
 • Zrozumienie architektury aplikacji Androida, włączając w to role zadań stosu, działań i usług.
 • Budowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem widoków i podstawowych formularzy widget’ów
 • Użycie zaawansowanych widget’ów UI do przewijania, grupowania i kontroli szablonu
 • Poznanie aktualnego menu dostępnego w Android i użycie opcji menu kontekstowego
 • Przechowywanie danych aplikacji na urządzeniu przenośnym w wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci
 • Wykonywanie połączeń zdalnych przy użyciu HTTP, XML i JSON, wykorzystanie mapowania i innych usług webowych
 • Implementacja pracy w tle, jako zadań asynchronicznych
 • Implementacja usług Androida dla powiadomień asynchronicznych i integracji tych usług z aplikacjami.
 • Zarządzania dźwiękiem, zdjęciami, treścią video i integracja z wbudowanymi aplikacjami multimedialnymi we własnych aplikacjach
 • Wprowadzanie widoków map do własnej aplikacji i zapewnianie niestandardowych markerów map i innych informacji

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. System operacyjny Android
  • Elementy mobilnych formularzy
  • Wersja Androida
  • Aplikacje i pliki APK
  • Architektura procesu
  • Rola Javy
  • Hello, Dalvik
  • Co jest w środku a co na zewnątrz
  • Usługi
  • Interfejs użytkownika
  • Pamięć i Pamięć masowa
  • Usługi systemu operacyjnego
  • Komunikację międzyprocesowa
 2. Rozwój Androida
  • Android SDK
  • Menadżer SDK i AVD
  • Konfiguracja emulatora
  • Eclipse
  • Zasoby
  • Pliki APK
  • Proces budowania
  • Klasa R
  • Aktywa
  • Dalvik Debug Monitor Server
  • Android Debugger (adb)
  • Polecenia powłoki
  • Android Log i LogCat
  • Ant
 3. Aplikacje
  • Działania i Fragments
  • Cykl życia działań
  • Metoda onCreate
  • Szablony i widoki
  • Metoda findViewById
  • Zadania i "Back Stack"
  • Zamiary i wyniki
  • startActivity i Related Methods
  • Klasy niestandardowe aplikacji
  • Współdzielony stan aplikacji
 4. Projektowanie interfejsu użytkownika
  • Szablony XML
  • Parametry szablonów
  • Model pudełkowy (Box Model)
  • Gravity
  • Usługa LayoutInflater
  • Widoki i adaptery
  • Widget formularzy
 5. Fragments i Multi-Form Design
  • Fragments API
  • Czas życia Fragment
  • Związki pomiędzy Activity i Fragment
  • Possible Cardinalities
  • Komunikacja pomiędzy Activity i Fragment
  • Argumenty dla Fragment
  • Callback Interfaces
  • Projektowanie dla Multiple Form Factors
  • Fragments on the Back Stack
 6. Praca z listami
  • AdapterView i Subclasses
  • Adapter i Subinterfaces
  • ListView i ListAdapter
  • Spinner i SpinnerAdapter
  • Obsługa wyboru elementu
  • Niestandardowe Adapters
  • ExpandableListView i ExpandableListAdapter
 7. Menu i pasek poleceń (Action Bar)
  • Opcje i kontekst Menu
  • Pasek poleceń
  • Zasoby rodzajów Menu
  • Usługa MenuInflater
  • Menu i Klasy MenuItem
  • Obsługa wyboru Menu
  • The Escape from switch/case!
  • Korzystanie z Dispatch Map
  • Building Menus Dynamically
 8. Pamięć lokalna
  • System plików Android
  • Pamięć wewnętrzna
  • Formaty plików
  • Parsowanie JSON
  • Pamięć i cykl zycia aplikacji
  • Pamięć zewnętrzna
  • Pamięć prywatna kontra media publiczne
  • Uprawnienia
  • Sprawdzanie Dostępności
  • Ustawienia
  • Ustawienia zasobów
  • PreferencesFragment
  • PreferencesManager
  • Czytanie Ustawień
 9. Sieć i usługi webowe
  • java.net
  • android.net
  • Apache HttpClient
  • Dostosowywanie RESTful Web Services
  • Tworzenie URLs
  • Parsowanie JSON
  • Parsowanie XML
  • Łączenie aplikacji
  • Działania Offline i synchronizacja serwerów
 10. Zadania asynchroniczne
  • Wątek UI
  • Praca w tle
  • Loopers and Handlers
  • Korzystanie z AsyncTask
  • Korzystanie z  ProgressDialog
  • Obsługa błędów
 11. Multimedia
  • Odtwarzanie dźwięków
  • Reakcje dotykowe (wibracje)
  • Zarządzanie zdjęciami
  • Przechowywanie i udostępnianie
  • Wywoływanie aparatu
  • Wywoływanie urządzenia nagrywającego
  • Galeria i inne podglądanie obrazów
 12. Usługi lokalizacyjne i Mapy
  • Usługi lokalizacyjne
  • Powiadomienia lokalizacyjne
  • Google Maps API
  • Warunki licencji i Maps API Keys
  • Widok map i Map Activity Classes
  • Konfigurowanie Map
  • Kontrolowanie Map
  • Zdarzenia
  • Przewidywania
  • Nakładki na mapy
  • Element nakładek
  • Niestandardowe nakładki
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w programowaniu w Java jest wymagane, udział w szkoleniu 103. Java Programming jest doskonałym przygotowaniem do tego szkolenia
 • Posiadanie wiedzy z zakresu powiązanych technologii takich jak aplikacje webowe, projektowanie UI, SQL, XML, usługi webowe. Wiedza ta nie jest bezwzględnie wymagana, ale zdecydowanie podnosi poziom wyciąganych korzyści z tego szkolenia
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Informacje dodatkowe

Wspierane środowisko IDE: Eclipse Juno

Uczestnicy szklenia kodują, budują, wdrażają i testują wszystkie ćwiczenia z poziomu IDE. Wykorzystują pełne Android SDK i jego wtyczki Eclipse i emulatory urządzeń.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Open-Source Frameworks

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.






* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4950 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware