Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-112 | wersja: v2.0.2

Wersja 2.0.2

Ten dwudniowy kurs rozwija umiejętności z zakresu JavaServer Pages, który jest standardowym narzędziem do tworzenia dynamicznej zawartości dla aplikacji internetowych w ramach platformy Java Enterprise. Moduł rozpoczyna się ogólnym wprowadzeniem do aplikacji internetowych, pokazuje w jaki sposób serwlety Java i JSP stanowią podstawę do pisania aplikacji webowych, a później omawia w sposób szczegółowy funkcjonalności JSP 2.0. Pod koniec kursu uczestnicy będą potrafili stworzyć własne efektywne aplikacje JSP, w tym interaktywne aplikacje wykorzystujące formularze HTML i strony, które wykonują złożone operacje z wykorzystaniem skryptów i/lub akcji.

Cel szkolenia:

 • Wytłumaczenie podstaw HTML i HTTP w sieci WWW.
 • Omówienie CGI i jego roli w aplikacjach internetowych.
 • Omówienie JavaServer Pages i ich powiązania z serwletami i J2EE.
 • Opisanie jak JSP są przekształcane w serwlety i przetwarzane w środowisku wykonawczym.
 • Wyjaśnienie użycia dyrektyw w JSP i nakreślenie głównych dyrektyw.
 • Implementacja prostych JSP, które używają kodu Java w deklaracjach, wyrażeniach i skryptletach.
 • Wyliczenie i wykorzystanie obiektów niejawnych dostępnych dla elementów skryptowych.
 • Wyjaśnienie jak używać formularzy HTML w aplikacjach internetowych
 • Implementacja interaktywnej aplikacji internetowej z wykorzystaniem JSP.
 • Wykorzystanie obsługi błędów i stron błędów JSP do obsługi błędów w aplikacjach JSP.
 • Implementacja zarządzania sesją dla aplikacji JSP.
 • Zarządzanie ciasteczkami do przechowywania informacji specyficznych dla klienta w różnorodnych zakresach i czasie.
 • Wyjaśnienie użycia JavaBeans w JSP i ich roli w rozdzieleniu logiki biznesowej od warstwy prezentacji.
 • Użycie JavaBeans do wdrożenia efektywnych, interaktywnych aplikacji JSP.
 • Omówienie użycia języka wyrażeń JSP do uproszczenia dynamicznego tworzenia stron.
 • Pisanie wyrażeń JSP i wdrożenie JSP, które używają ich na rzecz skryptów.
 • Omówienie roli standardowej biblioteki znaczników JSP (JSTL).
 • Implementacja JSP, które używają podstawowych akcji JSTL do uproszczenia logiki prezentacji.
 • Opisanie niestandardowych znaczników w JSP i ich wykonywania, zarówno przy użycia języka Java jak i JSP oraz ich wykorzystania.
 • Omówienie zagadnień wątkowości w JSP i opisanie użycia dyrektyw do kontroli obsługi wątków.
 • Wdrożenie logicznej aplikacji internetowej do web serwera w pliku WAR.
 • Opisanie różnorodnych zastosowań języka XML w aplikacjach JSP.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Aplikacje internetowe
  • The World Wide Web
  • HTML
  • Serwery internetowe
  • HTTP
  • Dynamiczne strony internetowe
  • CGI
  • Java Web Technologies
  • Servlets
  • JSP
 2. Architektura JSP
  • Kontenery JSP
  • Architektura serwletów
  • Tłumaczenie stron
  • Typy zawartości JSP
  • Dyrektywy
  • Typ treści
  • Buforowanie
  • Elementy skryptowe
  • Wyrażenia JSP
  • Standardowe akcje
  • Akcje niestandardowe i JSTL
  • Obiekty i zakresy
  • Obiekty niejawne
  • Cykl życia JSP
 3. Elementy skryptowe
  • Tłumaczenie treści szablonu
  • Skryptlety
  • Wyrażenia
  • Deklaracje
  • Zasady
  • Obiekty niejawne dla skryptletów
  • Obiekt żądania
  • Obiekt odpowiedzi
  • Obiekt wyjścia
 4. Interaktywne aplikacje JSP
  • Formularze HTML
  • Odczytywanie parametrów CGI
  • JSP i klasy Java
  • Obsługa błędów
  • Zarządzanie sesją
  • API sesji
  • Ciasteczka i JSP
 5. Używanie JavaBeans
  • Oddzielenie warstwy prezentacji i logiki biznesowej
  • Akcje JSP
  • JavaBeans
  • Praca z właściwościami
  • ""
  • "" i ""
  • Używanie paremetrów formularzy z Beans
  • Obiekty i zakresy
  • Praca z wektorami
 6. Język wyrażeń i JSTL
  • Pozbycie się skryptów
  • Język wyrażeń JSP
  • Składnia EL
  • Typ Coercio
  • Obsługa błędów
  • Obiekty niejawne dla EL
  • Biblioteka standardowych znaczników JSP
  • Rola JSTL
  • Podstawowe akcje
  • Używanie Beans z JSTL
  • Akcje formatujące
  • Skrypty kontra EL/JSTL
 7. Zaawansowane cechy JSP
  • Komponenty webowe
  • Forwarding
  • Inclusion
  • Przekazywanie parametrów
  • Własne biblioteki znaczników
  • Architektura biblioteki znaczników
  • Implementować w Javie czy JSP
  • Wątki
  • Strategie dla bezpieczeństwa wątkowego
  • XML i JSP
  • JSP dla usług webowych
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Znajomość HTML i ogólna wiedza na temat aplikacji internetowych będzie pomocna, lecz nie jest wymagana.
 • Duże doświadczenie w programowaniu w języku Java nie jest wymagane, lecz ogólna znajomość języka jest zalecana dla niektórych ćwiczeń.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2250 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware