Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-562 | wersja: v5.0

Ten zaawansowany kurs wprowadza programistów Java do kluczowych koncepcji i technologii dla rozwoju bezpiecznych usług internetowych i zabezpieczania architektury oprogramowania dla przedsiębiorstw. Choć konsensus formowania, i standardy zostały w dużej mierze ukształtowane, jest to nadal szeroka i wymagająca dziedzina. Skupiamy się na kilku dobrze zdefiniowanych metodach kryptografii: XML, WS-Security i WS-SECURITYPOLICY standardy i zabezpieczenia Markup Language Asercje lub SAML. Poruszamy także XACML dla polityki autoryzacji i na relacjach zaufania i Federacjach - nie tylko przewidziane przez SAML ale również poprzez specyfikacje WS-Trust i WS-Federation.

Podejścia te nie pokrywają się, a w naszych głównych przykładach prezentujemy jedną, spójną historię zapewnienia poufności, integralności, niezaprzeczalności, autentyczność użytkownika i odpowiedniego zezwolenia żądania z mieszanką polityki badawczej WS-Security, SAML, a nawet jakąś aplikacją kodowaną podpisem cyfowym. Mamy również zbadać web-aplikacje SAML, dogłębną analizę tożsamości Single Sign-On i federacje tozsamosci.

Dla celów praktycznych oczywiście zależy od konkretnej platformy, którą jest Java EE, zdecydowana większość treści kursu uczy interoperacyjnych specyfikacji i będzie równie przydatne dla programistów pracujących na innych platformach obsługujących web-service, takich jak .NET - lub do tych, którzy pracują z wieloma platformami, a muszą zrozumieć interoperacyje w szczegółach, ktorę mogą być nie potrzebne w strategii wdrażania. W rzeczywistości są dostępne modyfikacje, które zasadniczo pomijają Java, ktore przylegają ściślej do XML.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie unikalnych wyzwań związanych z zapewnieniem interoperacyjności usług opartych na XML.
 • Zastosowanie standardów W3C do cyfrowego podpisywania i szyfrowania XML fragmenty i dokumenty.
 • Zrozumienie znaczenia specyfikacji WS-Security interoperably Secure Messaging.
 • Korzystanie state-of-the-art narzędzi do konfiguracji lub wdrożenia podpisu, szyfrowania i różne teści nagłówka WS-Security dla Java Web Services.
 • WSS-Drive implementacje z dokumentów WS-SECURITYPOLICY.
 • "Vouch for" poręczenie za użytkownika między domenami w celu uzyskania zezwolenia na żądania bez poświadczeń udostępniania.
 • Wymiana informacji zabezpieczen między serwerami, aplikacjami i komponentami, z wykorzystaniem twierdzenia SAML i modeli protokołów.
 • Zrozumieć rolę w zarządzaniu politykami XACML i podejmowanie decyzji.
 • Zrozumieć architektury WS-Trust i WS-Federation dla rozwijania relacji zaufania, które umożliwiają usługi federacyjne i architektury zorientowane na usługi.
 • Budowanie aplikacji internetowych, które uczestniczą w federacji SAML i Single Sign-On.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Zabezpieczanie Service-Oriented Enterprise
  • Zabezpieczeina dla Web Services
  • Zagrożenia
  • Bramki-CIA
  • Poziomy rozwiązań: W3C, OASIS, Java EE
  • Scenariusz: Secure Multi-Party Conversation
  • Kryptografia
  • WS-Security i WS-SecurityPolicy
  • Scenariusz: Information Security Sharing
  • SAML i XACML
  • Scenariusz: Wiele domen użytkownika
  • Scenariusz: Single Sign-On
  • Technologia Stacks: WS-Federation i Liberty Alliance
  • WS-I Basic profil bezpieczeństwa
 2. Bezpieczeństwo w transporcie
  • Use Case: bezpieczny transport
  • Http schematy uwierzytelniania
  • HTTP BASIC
  • DIGEST-HTTP
  • Zabezpieczenie Web-Service URLs
  • HTTPS
  • Wsparcie JAX-WS
  • Oś Wsparcia
 3. Podpis XML
  • Use Case: niezaprzeczalność
  • XML Digital Signature
  • Kryptografia Backgrounder
  • Canonical XML
  • Otoczki, kopertowanie i odłączone Podpisy
  • SignedInfo i Referencje
  • Java Cryptography Architecture
  • Keystores
  • Dlaczego nie wystarczą klucze
  • Certyfikaty X.509 i łańcuchy certyfikatów
  • KeyStore API
  • Java API XML Digital Signature
  • Kroki do Szyfrowania i deszyfrowania zawartość XML
  • JAX-WS Handlers wiadomość
  • Foiling the Man in the Middle
 4. XML Encryption
  • Przypadek użycia: Poufność
  • XML Encryption
  • EncryptedData
  • Element vs Content Encryption
  • Key Wrapping
  • The Java Rozszerzenia kryptograficzne
  • Apache XML Bezpieczeństwo
  • Kroki do szyfrowania i deszyfrowania zawartości XML
  • Wybór Algorytmy i rozmiary kluczy
 5. WS-Security
  • Przypadek użycia: Bezpieczna wymiana wiadomości
  • Przypadek użycia: Logowanie użytkownika
  • The Specyfikacja WS-Security
  • Security Token Rodzaje
  • Znaczniki czasu
  • Nazwa Tokens
  • Podpis i szyfrowanie
  • Narzędzia dla WS-Security
  • XWSS i JAAS
  • Foiling Replay Attacks
 6. WS-SecurityPolicy
  • Pzypadek użycia: Udostępnianie metadanych
  • WS-Policy
  • Znormalizowana vs kompaktowa forma
  • Policy Attachment
  • Polityka Scopes
  • WS-SecurityPolicy
  • Protection Asercje
  • Token Asercje
  • Wspieranie i powoływanie Tokenów
  • Powiązania
  • Metro i WSIT
  • Wdrażanie odwołania
  • Integracja strukturą zabezpieczeń
 7. Wprowadzenie do SAML
  • Historia SAML
  • Twierdzenia
  • Protokoły
  • Powiązania
  • Profile
  • Korzystanie OpenSAML
  • SAML i Web Services
 8. Twierdzenia SAML
  • Przypadk użycia: "vouching" Użytkownika
  • Szablony odrzucenia
  • Rozszerzalność
  • Twierdzenia i Tematy
  • NameID Rodzaje
  • Warunki
  • Ptwierdzenie tematu
  • Potwierdzenie Metody
  • AuthntStatement
  • Authentication Konteksty
  • AttributeStatement
  • Attribute Profiles
  • AuthzDecisionStatements
  • Akcje i dowody
  • WS-Security i tokeny SAML
  • OpenSAML modele odrzucenia
  • Tworzenie obiektów XML
  • Marshalling i Unmarshalling
 9. SAML protokół
  • Przypadek użycia: wsteczne Kwerendy
  • żądania, Zapytania i odpowiedzi
  • Status i StatusCode
  • AuthnQuery
  • AttributeQuery
  • AuthzDecisionQuery
  • Pozostałe żądania i rodzaje reakcji
  • OpenSAML wzór protokołu
  • SAML i XML Signature
  • SAML Encryption i XML
 10. XACML
  • Przypadek Uzycia: Back-Channel autoryzacji
  • Przypadek Uzycia: zasady autoryzacji udostępnianie
  • Polityki, zestawy polityk i cele
  • Zasady
  • Połączenie algorytmów
  • Policy Context
  • Request i typy reakcji
  • Profil SAML z XACML
  • Autoryzacji decyzje poprzez XACML
 11. Zabezpieczanie usług Federated
  • Publish, Find, Bind ... Execute!
  • UDDI
  • WS-BPEL
  • Problem zaufania
  • WS-Trust
  • The Security Service token
  • Messaging Model: RST i RSTR
  • Klucze pochodne
  • WS-SecureConversation
  • Secure Conversation Metrics
  • WS-Federation
  • Value Proposition
 12. Powiązania SAML
  • Przypadek użycia: Mówić "przez" Przeglądarke
  • Wiązanie SOAP
  • SAML przez HTTP
  • Browser jako Messenger
  • Redirect, POST i powiązania Artefaktów
  • PAOS Binding
  • Wiązanie URI
 13. Federated Identity
  • Co to jest federacja?
  • Problemy dla Identity Federation
  • SAML 2,0 Federacje
  • Single Sign-On
  • Account Linking and Persistent Pseudonimy
  • Chwilowe Pseudonimy
  • Mapowanie nazyw ID
  • Federation Termination
  • OpenSSO
  • Fedlets
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Solidne doświadczenie programowania Java jest niezbędne, kurs 103 Java Programming zapewnia doskonałe przygotowanie.
 • Doświadczenie w rozwoju Java Web services jest również wymagane: ćwiczenia przyjmują zrozumienie zarówno SAAJ i JAX-WS. Kurs 561 Developing SOAP Web Services in Java jest bardzo wskazany.
 • Kursanci powinni być w stanie czytać i pisać XML płynnie, i mieć trochę znajomości XML Schema. Rozważ kursy 501 Introduction to XML i 517 XML Schema.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | XML and Web Services

Szkolenia powiązane tematycznie

Bezpieczeństwo

Security

Java

Programowanie