Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-120 | wersja: v1.2

Wersja 1.2

Kurs ten wprowadza deweloperów Java do asynchronicznych komunikacji z wykorzystaniem Java Message Service (JMS). Szkolenie obejmuje komunikacje typu point-to-point jak i publish-and-subscribem, ale główny nacisk kładziony jest na bardziej popularne podejście point-to-point z wykorzystaniem kolejek komunikatów. Kurs szybko przechodzi od podstaw JMS - połączeń, sesji, kolejek, tematów, itp., do zaawansowanych technik takich jak właściwości komunikatów i selektorów. Pod koniec dnia uczestnicy zrozumieją niezawodność JSM i będą mogli dokonać uzasadnionych wyborów architektury pomiędzy poszczególnymi trybami dostarczania, potwierdzeń i sekcji transakcyjnych.

Wersja tego szkolenia przeznaczona jest do współpracy z Java EE 5 SDK, Update 8, który zawiera serwer aplikacji GlassFish w wersji 2.1. Inne warianty ze wsparciem JBoss i WebLogic są również dostępne.

Cel szkolenia:

 • Używanie kolejek JMS do zarządzania transmisją komunikatów pomiędzy pojedyńczym producentem i konsumentem.
 • Używanie tematów JMS w celu zezwolenia broadcastu komunikatów w czasie rzeczywistym.
 • Używanie różnorodnych typów komunikatów JMS, w tym komunikatów opartych o tekst, obiekt i mapę.
 • Ustawianie nagłówków komunikatów i używanie właściwości do definiowania dodatkowych informacji o komunikatach.
 • Używanie selektorów komunikatów do filtrowania wiadomości przy ich pobieraniu.
 • Wyzwalanie ponownego dostarczenia komunikatów z wykorzystaniem różnorodnych trybów zatwierdzania i technik.
 • Używanie transakcji JMS w celu zagwarantowania, że odbiorcy i nadawcy komunikatów są pogrupowaniu w atomowe jednostki wykonawcze.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Podstawy
  • Komunikacja asynchroniczna
  • The Java Message Service
  • Komunikacja Point-to-Point
  • Komunikacja Publish-and-Subscribe
  • JNDI
  • Połączenia i sesje
  • Praca z kolejkami
  • Praca z tematami
  • Administracja GlassFish JMS
  • Wygasanie
 2. Zawartość wiadomości
  • Typy wiadomości
  • Pola nagłówka
  • Właściwości
  • Selektory wiadomości
 3. Niezawodność
  • Trwałość wiadomości
  • JMS z aplikacji internetowych
  • Środowisko komponentowe
  • Potwierdzenia i retransmisja
  • Tryby potwierdzeń
  • Odtwarzanie sesji
  • Transakcje
  • Czym są transakcje JMS, a czym nie?
  • Pułapki transakcji
  • Przetwarzanie wsadowe
  • Priorytety
  • JMS i EJB: Message-Driven Beans
  • JMS i Usługi internetowe: SOAP Messaging
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Solidne doświadczenie w programowaniu w Java jest wymagane - zaleca się Kurs 103 Java Programming.
 • Znajomość aplikacji internetowych Java będzie pomocna, lecz nie jest wymagana.
Poziom trudności
Czas trwania 1 dzień
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 1350 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware