Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-564 | wersja: v6.0

Kompleksowe spojrzenie na techniki rozwoju interoperacyjnych usług internetowych na platformie Java EE 6. Kursanci poznają podstawowe normy dotyczące zarówno SOAP i usług REST, a także architektury Java, które wyewoluowały do budowy interoperacyjnych usług i klientów.

Zaczynamy wstępnym modułem obejmującym zarówno SOAP i usługi REST, a zatem zarówno JAX-WS i JAX-RS. Następnie omawiają JAXB, jest to bardzo przydatne w XML API jako integracja obu zagadnień.

Cel szkolenia:

 • Być w stanie opisać interoperacyjne architektury usług internetowych, w tym role SOAP i WSDL w części usług opartych na XML i HTTP w architekturze REST.
 • Zrozumienie znaczenia profilu podstawowego WS-I interoperacyjnych usług internetowych.
 • Tworzenie usług JAX-WS i klientów, które w pełni korzystają z automatycznego powiązania danych z JAXB.
 • Budowanie usług WSDL-Build-to-Java i Java-to-WSDL z łatwością.
 • Korzystanie JAX-RS do opracowania prostych usług RESTful.
 • Kontrola odsyłania do metod usługi na podstawie wzorców adresów URL i metod HTTP.
 • Powiązanie żądań wartości parametrów metody wyrażone jako parametrów zapytania HTTP, wartości formularzy, nagłówków, ciasteczka, i wiele innych.
 • Zarządzanie zawartością XML przy użyciu schematu XML i JAXB.
 • Włączenie podmiotów XML do wprowadzania usług i produkcji.
 • Korzystanie z cyklu życia i usług kontekstowych dostępnych usług JAX-RS jako komponentów Java EE.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Omówienie usług sieci Web
  • Dlaczego Web Services?
  • Service-Oriented Architecture
  • HTTP i XML
  • SOAP
  • WSDL
  • Wizja SOAP
  • Wizja REST
  • UDDI
  • Podstawowoy profil WS-I
  • Bezpieczeństwo
 2. Usługi sieci dla Java EE
  • Hosting Web Services: scenariusze
  • Web Services dla Java EE
  • JAX-WS i JAXB
  • Web-Services Metadata
  • WSDL-to-Java i Java-to-WSDL Paths
  • Dispatch Provider i API
  • SAAJ i JAXP
  • JAX-RS to RESTful Services
  • JAXR
 3. Java API for XML Binding
  • Potrzeba wiązania danych
  • XML Schema
  • Two Paths
  • JAXB Compilation
  • Mapowanie rodzajów schematów do Java
  • Java-do-XML Mapowanie za pomocą adnotacji
  • Marshaling and Unmarshaling
  • Praca z modelami JAXB obiektu
 4. Simple Object Access Protocol
  • Messaging model
  • Przestrzenie nazw
  • SOAP przez HTTP
  • Koperta SOAP
  • Nagłówek wiadomości
  • Treści wiadomości
  • SOAP Faults
  • Załączniki
 5. Web Services Description Language
  • Web Services jako oprogramowanie Component-Based
  • Wymagania dla IDL
  • Web Services Description Language
  • WSDL Information Model
  • Abstract Model - Semantyka usługi
  • Opis Komunikatu
  • Style Wiadomości
  • Konkretny Model - Porty, usługi, Lokalizacje
  • Rozszerzenie WSDL - powiązania
  • Service Description
 6. Java API for XML-Based Web Services
  • Two Paths
  • Jak to działa: Czas budowy i czas pracy
  • Interfejs końcowej usługi
  • Praca z użyciem WSDL
  • Praca z Java
  • RPC i style dokumentów
  • One-Way Messaging
  • Protokoły binarne
 7. SDL-to-Java Development
  • Adnotacje WebService
  • Kod wygenerowany
  • Zakres Code Generation
  • Parametr-Order
  • Więcej JAXB: Kolekcje Mapowanie
  • Więcej JAXB: Wyliczenia Mapowanie
  • Stosowanie Modyfikacje JAXB
 8. Development Client-Side
  • Stubs i serwery proxy
  • Kod wygenerowany
  • Lokalizowanie usługi
  • Wywoływanie usługi
  • Adnotacji WebServiceRef
 9. Java-to-WSDL Development
  • Generowanie WSDL i schemat
  • WebMethod, XmlParam i pokrewne Adnotacje
  • Więcej JAXB: Dziedziczenie Mapowania
  • Sterowanie typu XML
  • Sterowanie opisu WSDL
  • JAXB Modyfikacje z XmlJavaTypeAdapter
 10. Java API dla usług REST
  • Wnioski
  • Zasoby
  • Sub-Resources
  • Providers
  • Skanowanie i ApplicationPath
 11. Przekazanie zapytania do Metod
  • Ścieżka aplikacji
  • Path adnotacje
  • metody HTTP - adnotacje
  • Sub-Resource Locator
  • Adnotacje Dziedziczenia i nadpisania
 12. Parametrów i Zwracane typy
  • Proste typów parametrów
  • Tworzenie Zużywanie i ich adnotacje
  • XXXParam Adnotacje
  • Adnotacje DefaultValue
  • Typy zwrotne
  • Binary Content
  • Przedstawienie Pliku
 13. Entities and Complex Content
  • Entity Providers
  • Wbudowani dostawcy Entity
  • Praca z XML
  • Prowadzenie reprezentacji XML ze Schematów
 14. Kontekst i Lifecycle
  • Odczytywanie zasobów internetowych
  • Znajdowanie składników Java EE
  • Znajdowanie Databases
  • Konteksty Zabezpieczenia
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Duże umiejętności programowania Java są niezbędne - kurs 103 Java Programming jest doskonałym przygotowaniem.
 • Kursanci muszą być w stanie czytać dokumentów XML i pisać poprawnie sformułowany kod XML ręcznie - należy rozważyć kurs 501 Introduction to XML.
 • Znajomość XML Schema będzie dosyć pomocna, ale nie jest warunkiem bezwzględnym, pomocny może być kurs 517 XML Schema.
 • Doświadczenie z innych standardów Java EE, zwłaszcza serwletów i JSP, będzie bardzo pomocne podczas szkolenia, ale nie jest ono konieczne.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | XML and Web Services

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4950 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware