Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-107 | wersja: v6.0

Wersja 6.0

Kurs ukazuje szeroki zakres wyzwań i technik, które kryją się pod „bezpieczeństwem w Java”. Opisuje techniki dla Java SE oraz Java EE, coraz częściej jednak aplikacje EE używają technik SE, takich jak pliki polityk i uwierzytelnianie JAAS. Kurs poświęca czas każdej z platform, omawiając podstawy SE, takie jak AcessController, uprawnienia i polityki, oraz tradycyjne techniki EE takie jak deklaracje bezpieczeństwa sieciowego oraz model autoryzacji EJB.

Kurs kładzie nacisk na ćwiczenia praktyczne, większą część czasu kursanci spędzą na rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Większość ćwiczeń jest zorganizowanych jako scenariusze, w których program posiada lukę bezpieczeństwa. Kursanci wpierw próbują ją wykorzystać w jakiś sposób, a następnie wyeliminować poprzez ustawienie polityki, podpisanie pliku, wyczyszczenie wystawionych części API, wymuszenie logowania etc.

Ta wersja kursu celuje w Java SE w wersji 6 i Java EE w wersji 5, jednak może być bezproblemowo zastosowana dla Java SE w wersji 5 oraz Java EE w wersji 1.4.

Cele szkolenia:

 • Projektowanie i implementacja polityk bezpieczeństwa dla aplikacji, serwerów i komponentów Java.
 • Zarządzanie kluczami i certyfikatami dla aplikacji Java, oraz podpisywanie kodu źródłowego w razie potrzeby.
 • Ćwiczenie bezpiecznego projektowania i programowania, oraz balansu pomiędzy funkcjonalnością a bezpieczeństwem w interfejsach użytkownika i API
 • Podpisywanie i weryfikacja danych i wiadomości aplikacji przy użycia JCA, oraz szyfrowanie/deszyfrowanie za pomocą JCE.
 • Wprowadzenie uwierzytelniania JASS do aplikacji
 • Implementacja JAAS LoginModule do połączenia z danymi własnej aplikacji.
 • Zabezpieczanie aplikacji Java EE poprzez URL oraz role, integracja uwierzytelniania JAAS
 • Unikanie typowych pułapek aplikacji sieciowych w Javie, włączając SQL injection i ataki cross-site-scripting.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Java SE bezpieczeństwo
  • Holistyczne podejście do bezpieczeństwa
  • Zagrożenia dla użytkownika
  • Class Loader oraz Bytecode Verifier
  • Klasy systemowe i Core API
  • SecurityManager i AccessController
  • Uprawnienia
  • Implikacja
  • CodeSources
  • Polityki
  • Konfiguracja zabezpieczeń Java SE
  • Dynamiczne polityki
  • Akcje uprzywilejowane
 2. Podpisywanie kodu i zarządzanie kluczami
  • Szyfrowanie i podpis cyfrowy
  • Keystores
  • Klucze i certyfikaty
  • Urzędy certyfikacji
  • KeyStore
  • API
  • Podpisywanie JAR
  • Podpisane CodeSources
  • Additional Policy Semantics
 3. Praktyki bezpiecznego programowania: Java SE
  • Wstrzykiwanie kodu (Code Injection)
  • Metody i klasy finalne
  • Wzorce projektowe: singletony, metody wytwórcze oraz pyłki
  • Metody, kolekcje, i ukrywanie danych
  • Izolowanie JAR
  • Zaciemnianie kodu
  • Serializacja obiektu
 4. Kryptografia
  • Zagrożenia dla tożsamości i prywatności
  • Rozszerzenia kryptograficzne Javy
  • Klasa Signature
  • SignedObject
  • Rozszerzenia kryptograficzne w Javie
  • SecretKey i KeyGenerator
  • Klasa Cipher
  • Niebezpieczne praktyki
  • HTTP i JSSE
 5. JAAS
  • Dołączana logika uwierzytelniania
  • JAAS
  • Paczki i interfejsy
  • Subjects oraz Principals
  • AND oraz OR
  • Impersonation
  • Uprawnienia JASS
  • JAAS uprawnienia
  • LoginContext oraz LoginModule
  • Konfiguracja JAAS
  • CallbackHandler i wywołania zwrotne
  • Implementacja klienta JAAS
  • Implementacja LoginModule
 6. Java EE bezpieczeństwo
  • Serwery Java EE jako hosty kodu
  • Konfiguracja bezpieczeństwa Tomcat
  • Deklaracja ról
  • Zabezpieczanie URL
  • Schematy uwierzytelniania HTTP
  • Zabezpieczanie EJB
  • Bezpieczeństwo programowe
  • JAAS w Java EE
  • Realm i LoginModules
  • JAAS in Tomcat
  • JACC
  • Certyfikacja aplikacji Java EE
  • Konfiguracja HTTPS
 7. Praktyki bezpiecznego programowania: Java EE
  • Zagrożenia warstwy prezentacji
  • Konta użytkowników
  • MVC i bezpieczeństwo
  • Sprawdzane danych użytkownika
  • SQL Injection
  • Cross-Site Scripting
  • Reflected XSS
  • Zwalczanie XSS
  • OWASP
  • Testy penetracyjne
  • Obsługa błędów i wyciek informacji
  • Logowanie i audytowanie
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Solidne doświadczenie w programowaniu w Java, kurs 103 Java Programming jest doskonałym przygotowaniem.
 • Duże doświadczenie w programowaniu w Java EE nie jest wymagana, jednakże pewna wiedza o Java EE jest zalecana, kurs 108 Overview of Java EE Development jest zalecany.
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java Programming

Szkolenia powiązane tematycznie

Bezpieczeństwo

Security

Java

Programowanie