Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-561 | wersja: v2.2

Kompleksowe spojrzenie na rozwoj interoperacyjnych usług internetowych na platformie Java EE 6. Kursanci poznają podstawowe standardy - SOAP, WSDL, a WS-I Basic Profile - i architekturę Java, która ewoluowała do budowy interoperacyjnych usług i klientów. Zaczynamy od modułu obejmującego zarówno usług SOAP i REST, a nastepnie JAX-WS i JAX-RS.

Jednak JAX-WS jest głównym tematem, i obejmuje zarówno ścieżki rozwoju oparte o WSDL oraz Java, a także zajmujących się obsługą wiadomości i obsługą załączników. Z nowym Providerem i Dispatch API teraz jest o wiele łatwiej zintegrować kod SAAJ, JAXB i JAXP do usług i klientów, i zbadamy te strategie dogłębnie.

Cel szkolenia:

 • Być w stanie opisać interoperacyjna architektury usług internetowych, w tym role SOAP i WSDL w części i usług opartych na XML i HTTP w architekturze REST.
 • Zrozumienia znaczenia podstawowego profilu WS-I interoperacyjnych usług internetowych.
 • Tworzenie usług i klientów JAX-WS, które w pełni korzystają z automatycznego wiązania danych z JAXB.
 • Tworzenie usług WSDL-Build-to-Java i Java-to-WSDL z równą łatwością.
 • Stosowanie zaawansowanych technik i najlepszych praktyk w tym właściwej obsługi wyjątków, opieki około polimorfizmu i korzystać z kontekstu oraz cyklu życia usług.
 • Używanie niższego poziomu SOAP i XML API dla usług i / lub klientów.
 • Dostosowanie powiązania danych, określając konkretne mapowania typu lub zmiany metody lub nazwy parametrów.
 • Włączenie danych binarnych, takich jak obrazy, do eksploatacji i kodu klienta.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Omówienie usług sieci Web
  • Dlaczego Web Services?
  • architektura zorientowana na usługi
  • HTTP i XML
  • SOAP
  • WSDL
  • Wizja SOAP
  • Wizja REST
  • UDDI
  • Podstawowy profil WS-i
  • Bezpieczeństwo
 2. Usługi sieci dla Java EE
  • Hosting Web Services: scenariusze
  • Web Services dla Java EE
  • JAX-WS i JAXB
  • Web-Services Metadata
  • WSDL-to-Java i Java-to-WSDL Paths
  • Dispatch Provider i API
  • SAAJ i JAXP
  • JAX-RS do RESTful Services
  • JAXR
 3. Java API for XML Binding
  • Potrzeba wiązania danych
  • XML Schema
  • Dwie Ścieżki
  • JAXB Compilation
  • Mapowanie schematów rodzaje w Java
  • Java-do-XML Mapowanie używając adnotacji
  • Organizowanie i Unmarshaling
  • Praca z modelami obiektu JAXB
 4. Simple Object Access Protocol
  • Model Messaging
  • Przestrzenie nazw
  • SOAP przez HTTP
  • Koperta SOAP
  • Nagłówek wiadomości
  • Treści wiadomości
  • SOAP Faults
  • Załączniki
 5. Web Services Description Language
  • Web Services jako oprogramowanie Component-Based
  • Wymagania dla IDL
  • Web Services Description Language
  • WSDL Information Model
  • Abstract Model - Semantyka serwisowa
  • Opisy Komunikatów
  • Styl Wiadomości
  • Konkretny Model - porty, usługi, Lokalizacje
  • Rozszerzenie WSDL - powiązania
  • Opisanie Usługi
 6. Java API for XML-Based Web Services
  • Dwie ścieżki
  • Jak to działa: Czas budowy i runtime
  • Interfejs końcowej usługi
  • Praca z użyciem WSDL
  • Praca z Java
  • RPC i style dokumentem
  • One-Way Messaging
  • Protokoły binarne
 7. SDL-to-Java Development
  • Adnotacje @ WebService
  • Wygenerowany Kod
  • Zakres Code Generation
  • Kolejnośc Parametrow
  • Więcej JAXB: Kolekcja Mapowanie
  • Więcej JAXB: Wyliczenia Mapowanie
  • Stosowanie Modyfikacje JAXB
 8. Development Client-Side
  • Słupki i serwery proxy
  • Wygenerowany Kod
  • Lokalizowanie usługi
  • Wywoływanie usługi
  • Adnotacji @ WebServiceRef
 9. Java-to-WSDL Development
  • Generowanie WSDL i schemat
  • @ WebMethod, @ XmlParam i pokrewne Adnotacje
  • Więcej JAXB: Dziedziczenie Mapowania
  • Sterowanie typu XML
  • Sterowanie opisu WSDL
  • JAXB Modyfikacje z @ XmlJavaTypeAdapter
 10. Obsługa wyjątków
  • SOAP Faults vs Wyjątki Java
  • Mapping usterek z WSDL
  • Mapping Wyjątki od Javie
  • API JAX-WS i Exception Handling
  • Client Obsługa wyjątków
 11. JAX-WS Dobre Praktyki
  • W którą stronę iść?
  • Interoperability Impact
  • Przenośność - Impact
  • Polimorfizm-Web Services
  • Web Services jako komponenty Java EE
  • Cykl życia Adnotacji
  • Kontekstowe Interfejsy
 12. Metadane
  • Abstrakcyjne i specyficzne modele metadanych
  • Defaults
  • Adnotacje
  • Webservices.xml i web.xml
  • Najlepsze praktyki i pułapki
 13. Dostawca i Dispatch API
  • Schodzenie w dół
  • Adnotacje @WebServiceProvider
  • ProviderInterfejs
  • Wdrożenie Providera
  • Adnotacja @ServiceMode
  • JAXB Bez WSDL
  • Integracja JAXP
  • DispatchInterfejs
  • Tworzenie Klientow
 14. SOAP z załącznikami API dla Java
  • Model obiektowy SAAJ
  • Przetwarzanie komunikatu SOAP
  • Czytanie Treści wiadomości
  • Praca z przestrzeniami nazw
  • Tworzenie wiadomości
  • Otoczenie Treść wiadomości
  • Stosunek do DOM
 15. Obsługa wiadomośi
  • Obsługa nagłówków SOAP
  • Handlers and Handler Chains
  • Konfiguracja przez XML lub adnotacje
  • MessageContext i SOAPMessageContext
  • Model i-Processing Patterns
  • Logiczne obsługi protokołów
  • Client-Side Handlers
 16. Obsługa zawartości binarnej
  • WS-i profil załączników
  • Korzystanie base64Binary
  • MTOM oraz XOP
  • Wsparcie JAX-WS
  • Konfiguracja przez XML lub adnotacje
  • Wsparcie ze strony klienta
  • SAAJ Wsparcie
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Duże umiejętności programowania Java są niezbędne. Kurs 103 Java Programming jest doskonałym przygotowaniem.
 • Kursanci muszą być w stanie czytać dokumenty XML i pisać poprawnie sformułowany kod XML ręcznie - zalecany jest kurs 501 Introduction to XML.
 • Znajomość XML Schema będzie pomocna, ale nie jest warunkiem bezwzględnym - pomocny może okazać się kurs 517 XML Schema.
 • Doświadczenie z innych standardów Java EE, zwłaszcza serwletów i JSP, będzie bardzo pomocne podczas kursu, ale nie jest ona konieczna.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | XML and Web Services

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Web development

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4950 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware