Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-110 | wersja: v2.4.3

Wersja 2.4.3

Ten praktyczny, zorientowany na aplikacje kurs omawia technologię Java Servlets i pokazuje, jak wykorzystać ją do tworzenia prostych i złożonych aplikacji internetowych. Przeznaczony jest dla doświadczonych programistów Java (J2SE), którzy chcą tworzyć aplikacje webowe lub komponenty i systemy J2EE. Kurs rozpoczyna się przeglądem programowaniania w Java po stronie serwera i protokołów internetowych. Uczestnicy poznają architekturę Java Servlets, cykl żądań/odpowiedzi, cykl życia serwletów oraz proces budowania interaktywnych aplikacji internetowych, które parsują i/lub generują formularze HTML. Rozważane są również wzorce dla architektury aplikacji serwletów i sesje w celu tworzenia wyszukanych komunikacji klient/serwer. Wielopoziomowe aplikacje są budowane z użyciem serwletów i JDBC jako dostępu do relacyjnych baz danych.

Kurs ten dostarcza ważną koncepcje oddzielenia rozwoju programistycznego i deklaratywnego: użycia konfiguracji i treści informacji w kodowanych wartościach, lokalizacji zasobów, itp., w celu utworzenia prostej w zarządzaniu i przenośnej aplikacji internetowej. Szkolenie wprowadza JavaBeans jako standard dla obiektów danych i biznesowych, które mogą być współdzielone pośród serwletów i JSP, oraz przedstawia techniki współdzielenia tych obiektów w zakresie sesji bądź żądaniach przekierowania. Końcowo kursanci poznają jak implementować filtry w celu zaadaptowania istniejących serwletów poprzez przetwarzanie żądań i odpowiedzi.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie roli Java Servlets w całej architekturze Java 2 Enterprise Edition jako najlepszego rozwiązania Java do rozwoju aplikacji HTTP
 • Użycie obiektów żądań i odpowiedzi do oczytu parametrów CGI i generowania odpowiedzi HTML
 • Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych z użyciem formularzy HTML i serwletów
 • Zarządzanie złożonymi konwersacjami z klientami HTTP za pomocą atrybutów sesji
 • Zrozumienie roli JDBC w Java Persistence i użycie JDBC do trwałego zapisu modelu aplikacji w Java Servlet
 • Zachowanie przenośności i łatwości administracji dla aplikacji Java Servlet przez parametryzację kodu, użycie parametrów inicjalizacyjnych, pliki właściwości i JNDI
 • Użycie klas JavaBeans to współdzielenie złożonych danych biznesowych między komponentami
 • Implementacja filtrów do dostosowania istniejących serwletów z nowymi funkjonalnościami i maksymalizacji dekompozycji logiki między pionowymi funkcjami biznesowymi i obiektami poziomymi.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Aplikacje internetowe
  • Programowanie po stronie serwera
  • Protokoły internetowe i aplikacje internetowe
  • Rola serwerów Web
  • Java Servlets
  • Użytkowanie serwera Tomcat
  • Struktura Java Servlet
 2. Architektura serwletów
  • Architektura serwletów
  • Servlet i HttpServlet
  • Żądania i odpowiedzi
  • Odczytywanie parametrów żądania
  • Tworzenie odpowiedzi HTML
  • Przekierowanie web serwera
  • Wdrażanie deskryptorów
  • Cykl życia serwletów
  • Stosunek do kontenera
 3. Interaktywne aplikacje internetowe
  • Budowanie interfejsu HTML
  • HTML Forms
  • Obsługa wejścia formularzy
  • Infrastruktura aplikacji
  • Model Single-Servlet
  • Model Multiple-Servlet
  • Model Routing Servlet
  • Parsery szablonów
 4. Zarządzanie sesją
  • Zarządzanie stanem klienta
  • Sesje
  • Implementacja sesji
  • HttpSession
  • Atrybuty sesji
  • Zdarzenia sesji
  • Unieważnienie sesji
 5. Dostęp do bazy danych
  • JDBC
  • Sterownik JDBC
  • Używanie JDBC w serwletach
  • Obiekty dostępu do danych (DAO)
  • Zagadnienia wątkowości
  • Transakcje
  • Pule połączeń
 6. Konfiguracja i kontekst
  • Potrzeba konfiguracji
  • Parametry inicjalizacyjne
  • Pliki właściwości
  • JNDI i środowisko komponentów
  • Źródła danych JDBC
  • Praca z danymi XML
 7. Filtry
  • Filtry Servlet
  • Użycie filtrow
  • Tworzenie filtrów
  • Konfiguracja i kontekst filtrów
  • Łańcuchy filtrów
  • Wdrażanie filtrów
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w programowaniu w Java jest wymagane. Kurs 103 Java Programming jest doskonałym przygotowaniem.
 • Doświadczenie w projektowaniu stron internetowych i HTML będzie przydatne, lecz nie jest wymagane.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Web development

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2250 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware