Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-163 | wersja: v3.0.2

Kurs ten gruntownie przygotowywuje doświadczonych programistów Java do korzystania z Enterprise JavaBeans - standardu Java EE dla skalowalnych, bezpiecznych i transakcyjnych komponentów biznesowych. EJB 3.0 zrewidowało ten obszar rozwoju Java EE z ogromną poprawą łatwości użytkowania i bezproblemowej integracji z aplikacjami opartymymi na serwletach i JSF. Szkolenie to skupia się na specyfikacji 3.0, z kilkoma informacjami na temat kompatybilności z wersją 2.1. Uczestnicy zapoznaja się z podstawami racjonalności i architektury EJB, a następnie przechodzą do tworzenia encji i sesji ziaren. Nowe funkcjonalności dependency-injection w EJB3 sprawiają najwięcej kłopotu, dlatego też DI i JNDI zostają dokładnie omówione w osobnych rozdziałach, jak również to w jaki sposób komponenty znajduja siebie by stworzyć aplikacje. Kursanci dogłębnie poznają encje i Java Persistence API, a dodatkowo tzw. message-driven beans. Dalsza część kursu poświęcona jest zaawansowanych tematom, takim jak: transkacje, bezpieczeństwo i interceptory.

Wersja tego szkolenia przeznaczona jest do współpracy z Java EE 5 SDK, Update 7, która zawiera serwer aplikacji GlassFish w wersji 2.1 i TopLink jako dostawcy JPA. Inne warianty ze wsparciem JBoss i WebLogic są również dostępne.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie roli EJB w platformie Java EE.
 • Opisanie funkcjonalności, które zostały wprowadzone przez kontener EJB.
 • Budowanie bezstanowych ziaren sesji jako części warstwy usług lub SOA.
 • Konstruowanie encji JPA do reprezentacji rekordów trwałych danych wewnątrz aplikacji Java.
 • Wdrażanie systemów encji do zarządzania kompleksowymi modelami danych z adnotacjami 1:1, 1:N i N:N.
 • Zarządzanie transakcyjnym zachowaniem aplikacji opprzez techniki programistyczne i deklaratywne.
 • Wywołanie sesji EJB z poziomu aplikacji internetowej Java.
 • Wykorzystanie mechanizmu dependency injection i nazw JDNI do złożenia kompletnych systemów web/EJB z minimalnym wpływem i maksymalną elastycznością.
 • Implementacja message-driven beans do asynchronicznego przetwarzania skolejkowanych wiadomości.
 • Deklaracja i/lub programowanie granic transakcji, kontekstów trawłości oraz obsługa wyjątków do poprawnej kontroli logiki trwałości.
 • Stosowanie polityk autoryzacji opartych na rolach do EJB.
 • Budowanie interceptorów to przetwarzania przed, po, lub w trakcie wywołania metod biznesowych EJB.
 • Wykorzystanie zegarów EJB do określania regularnych zadań i odkładania przetwarzania.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Przegląd
  • Aplikacje klasy Enterprise
  • Kontenery i obiekty
  • Trzy kontenery
  • Łączność zdalna
  • Skalowalność i dostępność
  • Bezpieczeństwo
  • Kontrola transakcji
 2. Architektura
  • Czym jest EJB?
  • Typy ziaren
  • Odwrócenie kontroli
  • Adnotacja Bean-Type
  • Dependency Injection
  • Adnotacja @EJB
  • Serwer aplikacji GlassFish
  • Konsola administracyjna
  • Wdrażania aplikacji EJB
  • Konfiguracja źródeł danych
  • Cykl rozwoju i role
 3. Ziarna sesji
  • Rozdzielenie interfejsu/implementacji
  • Stanowe kontra bezstanowe
  • Adnotacja @Stateless
  • Cykl życia i przekształcenia stanu
  • Kontekst sesji
  • Adnotacja @Stateful
  • Przekształcenia stanowe
  • Singletony i póle
 4. Encje
  • Java Persistence API
  • Adnotacje trwałości
  • Konfiguracja przez wyjątki
  • Adnotacje ORM
  • Menadżer encji
  • Uzyskiwanie i użytkowanie EntityManager
  • persistance.xml
  • Typy @Enumerated i @Temporal
 5. Powiązania
  • Powiązania, liczebność i własność
  • Adnotacje
  • Jednostronne i dwustronne
  • Adnotacja @Embedded
 6. Java Persistence Query Language
  • OO Query Languages
  • Klauzula FROM i kierunkowość
  • Klauzula WHERE
  • Klauzula SELECT
  • Złączenia
  • Agrecja i grupowanie Aggregates and Grouping
  • Porządkowanie
 7. Dependency Injection
  • Systemy współzależne
  • Wzorzec fabryki
  • Wzorzec lokalizatora usług
  • "Dependency Injection"
  • Wstrzyknięcie przez magię?
  • Wstrzyknięcie przez typ
  • Wstrzyknięcie przez nazwę
  • Środowisko komponentowe
  • Deskryptory wdrożeniowe
  • Wpływ na stanowe ziarna sesji
  • JNDI
  • Podłączanie do zdalnych ziaren
  • Używanie mappedName
  • Kto może deklarować zależności
 8. Message-Driven Beans
  • Komunikacja asynchroniczna
  • Java Message Service
  • -Message-Driven Beans
  • Typy komunikatów
  • Wstrzykiwanie kolejek JMS
  • Konfiguracja JMS w GlassFish
 9. Transakcje
  • Transakcje ACID
  • Interfejs EntityTransaction
  • Atrybuty transakcji EJB
  • Konteksty trwałości
  • Rozszerzone konteksty trwałości
  • Poziomy izolacji
  • Trawłość zarządzana aplikacyjnie
  • Interfejs SessionSynchronization
  • Wpływ na JMS i MDB
 10. Obsługa wyjątków
  • Wyjątki Java
  • Zdalne wyjąki
  • Obsługa wyjątków EJB
  • Wyjątki systemowe
  • Wyjątki aplikacji
  • Kontrola transakcji
 11. Bezpieczeństwo
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja
  • Deklaratywna autoryzacja
  • Role abstrakcyjne
  • Konkretne dziedziny
  • Konfiguracja dziedzin użytkownika w GlassFish
  • Programowalna autoryzacja
  • "Uruchom jako"
 12. Interceptory
  • EJB i AOP
  • Wzorzec Intercepting Filter
  • Interceptory EJB
  • Klasy adnotacyjne interceptorów
  • Interfejs InvocationContext
  • Powiązanie interceptorów do celów
  • Współdzielony cykl życia i kontekst
  • Interceptory i MDB
 13. Zegary
  • Usługa EJB Timer
  • Interfejs TimerService
  • Interfejs Timer
  • Metody Timeout
  • Uchwyty zegarów
  • Transakcje i zegary
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Solidne doświadczenie w programowaniu w Java i zrozumienie funkcjonalności 00 Java i języka Java-5 jest wymagane - kurs 103 Java Programming jest wymagany.
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych Java jest bardzo pomocne, lecz niekoniecznie wymagane.
 • Znajomość XML będzie przydatna do pisania deskryptorów wdrożeniowych, lecz nie jest wymagana - Kurs 501 Introduction to XML jest zalecany dla osób, które chcą lepiej zapoznać się z XML przed tym kursem.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Java

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 4950 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware