Szkolenia The Linux Foundation

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: LFS301

Szkolenie LFS301 Linux for System Administrators zapewni Ci wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu LFCS i pracy jako profesjonalny administrator Linuxa.

Podczas tego szkolenia nauczysz się między innymi:

 • Administracji, konfiguracji i aktualizacji Linuxowych systemów działających pod kontrolą jednej z trzech rodzin dystrybucji: Red Hat, SUSE, Debian/Ubuntu.
 • Jak opanować narzędzia i pojęcia niezbędne do skutecznego budowania i zarządzania korporacyjną infrastrukturą linuxową
 • Jak używać najnowocześniejszych Technik administracji systemami w rzeczywistych scenariuszach za pomocą praktycznych laboratoriów

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
  • Linux Foundation
  • Linux Foundation Training
  • Linux Foundation Certifications
  • Laboratory Exercises, Solutions and Resources
  • E-Learning Course: LFS201
  • Szczegóły dystrybucji
  • Laboratoria
 2. Rozkład drzewa systemu plików w Linuxie
  • One Big Filesystem
  • Rozróżnienie danych
  • Standardowe drzewo katalogów - FHS
  • root (/) directory
  • /bin
  • /boot
  • /dev
  • /etc
  • /home
  • /lib and /lib64
  • /media
  • /mnt
  • /opt
  • /proc
  • /sys
  • /root
  • /sbin
  • /srv
  • /tmp
  • /usr
  • /var
  • /run
  • Laboratoria
 3. Procesy
  • Programy i procesy
  • Limity dla procesów
  • Tworzenie procesów
  • Stany procesów
  • Tryby procesów
  • Demony
  • Parametr nice
  • Biblioteki
  • Laboratoria
 4. Sygnały
  • Sygnały
  • Rodzaje sygnałów
  • kill
  • killall i pkill
  • Laboratoria
 5. Systemy zarządzania pakietami
  • Założenia pakietów oprogramowania
  • Dlaczego pakiety?
  • Rodzaje pakietów
  • Dostępne systemy zarządzania oprogramowaniem
  • Poziomy i różnorodność narzędzi do pakietów
  • Źródła pakietów oprogramowania
  • Tworzenie pakietów oprogramowania
  • Systemy kontroli wersji (Revision Control Systems)
  • Dostępne narzędzia typu Source Control System
  • Jądro Linuxa (kernel) i git
  • Laboratoria
 6. RPM
  • RPM (Red Hat Package Manager)
  • Nazewnictwo pakietów
  • Baza RPM i program pomocnicze
  • Zapytania
  • Weryfikacja pakietów
  • Instalacja i usuwanie pakietów
  • Aktualizacja I odświeżanie pakietów RPM
  • Aktualizacja jądra Linuxa
  • rpm2cpio
  • Laboratoria
 7. dpkg
  • DPKG (Debian Package)
  • Nazewnictwo pakietów i źródło
  • Zapytania DPKG
  • Instalacja/Usuwanie/Aktualizacja pakietów
  • Laboratoria
 8. yum
  • Instalatory pakietów
  • yum
  • Zapytania
  • Weryfikacja pakietów
  • Instalacja/Usuwanie/Aktualizacja pakietów
  • Dodatkowe polecenia yum
  • dnf
  • Laboratoria
 9. zypper
  • zypper
  • Zapytania
  • Instalacja/Usuwanie/Aktualizacja pakietów
  • Dodatkowe polecenia zypper
  • Laboratoria
 10. APT
  • APT
  • apt
  • Zapytania
  • Instalacja/Usuwanie/Aktualizacja pakietów
  • Czyszczenie
  • Laboratoria
 11. Kontrolowanie systemu
  • Kontrolowanie systemu
  • sar **
  • Kontrolowanie sieci
  • Logi systemowe
  • Laboratoria
 12. Kontrolowanie procesów
  • Kontrolowanie procesów
  • ps
  • pstree
  • top
  • Laboratoria
 13. Kontrolowanie i użycie pamięci
  • Kontrolowanie i optymalizacja pamięci
  • /proc/sys/vm
  • vmstat
  • Out of Memory Killer (OOM)
  • Laboratoria
 14. Kontrolowanie I optymalizacja I/O
  • Kontrolowanie I/O
  • iostat
  • iotop
  • ionice
  • Laboratoria
 15. I/O Scheduling **
  • I/O Scheduling
  • Wybór I/O Scheduler
  • Laboratoria
 16. System plików Linuxa i VFS
  • Podstawy systemu plików
  • Założenia systemu plików
  • Wirtualny system plików (VFS)
  • Dostępne systemy plików
  • Systemy plików z księgowaniem
  • Specjalne systemy plików
  • Laboratoria
 17. Partycjonowanie
  • Popularne rodzaje dysków
  • Geometria dysku
  • Partycjonowanie
  • Tablica partycji
  • Nazywanie dysków
  • Nazwy urządzeń SCSI
  • blkid i lsblk
  • Rozszerzanie partycji
  • Kopia zapasowa I przywracanie tablicy partycji
  • Edytory tablicy partycji
  • fdisk
  • Laboratoria
 18. Funkcje systemu plików: Parametry, Tworzenie, Sprawdzanie, Montowanie
  • Rozszerzone parametry
  • Tworzenie i formatowanie systemów plików
  • Sprawdzanie i naprawianie systemów plików
  • Montowanie systemów plików
  • NFS
  • Montowanie przy starcie i /etc/fstab
  • automount
  • Laboratoria
 19. Funkcje systemu plików: Swap, Kwoty dyskowe, Wykorzystanie
  • Swap
  • Kwoty dyskowe **
  • Użycie systemu plików
  • Użycie dysku
  • Laboratoria
 20. Systemy plików Ext2/Ext3/Ext4
  • Funkcje ext4
  • Układ, grupy bloków I superblock na ext4
  • dumpe2fs
  • tune2fs
  • Laboratoria
 21. Systemy plików XFS and BTRFS **<
  • XFS
  • btrfs
  • Laboratoria
 22. Szyfrowanie dysków
  • Szyfrowanie systemu plików
  • LUKS
  • cryptsetup
  • Używanie zaszyfrowanej partycji
  • Montowanie przy rozruchu
  • Laboratoria
 23. Logical Volume Management (LVM)
  • Logical Volume Management (LVM)
  • Woluminy i grupy woluminów
  • Praca z woluminami logicznymi
  • Zmiana rozmiaru logicznych woluminów
  • Migawki LVM **
  • Laboratoria
 24. RAID **
  • RAID
  • Poziomy RAID
  • Konfiguracja systemowego RAID
  • Kontrolowanie macierzy RAID
  • RAID Hot Spares
  • Laboratoria
 25. Usługi i konfiguracja jądra
  • Przegląd jądra
  • Konfiguracja jądra
  • Opcje rozruchowe jądra
  • sysctl
  • Laboratoria
 26. Moduły jądra
  • Moduły jądra
  • Narzędzia modułów
  • modinfo
  • Konfiguracja modułu
  • Laboratoria
 27. Urządzenia i udev
  • udev i zarządzanie urządzeniami
  • Węzły urządzeń
  • Reguły
  • Labs
 28. Przegląd wirtualizacji
  • Wprowadzenie do wirtualizacji
  • Gospodarz i gość
  • Emulacja
  • Hipernadzorcy
  • libvirt
  • QEMU
  • KVM
  • Laboratoria
 29. Przegląd kontenerów
  • Kontenery
  • Wirtualizacja aplikacji
  • Kontenery a maszyny wirtualne
  • Docker
  • Polecenia Dockera
  • Laboratoria
 30. Zarządzanie kontami użytkowników
  • Konta użytkowników
  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Zablokowane konta
  • Hasła
  • /etc/shadow
  • Zarzązdzanie hasłami
  • Czas ważności hasła
  • Zastrzeżone powłoki i konta **
  • Konto root
  • SSH
  • Laboratoria
 31. Zarządzanie grupami
  • Grupy
  • Zarządzanie grupami
  • Prywatne grupy użytkownika
  • Członkostwo w grupie
  • Laboratoria
 32. Własność i uprawnienia do pliku
  • Własność i uprawnienia do pliku
  • Uprawnienia dostępowe pliku
  • chmod, chown i chgrp
  • umask
  • ACL
  • Laboratoria
 33. Pluggable Authentication Modules (PAM)
  • PAM (Pluggable Authentication Modules)
  • Proces uwierzytelniania
  • Konfiguracja PAM
  • Uwierzytelnianie LDAP**
  • Laboratoria
 34. Adresy sieciowe
  • Adresy IP
  • Rodzaje adresów IPv4
  • Rodzaje adresów IPv6
  • Klasy adresów IP
  • Maski sieciowe
  • Hostname
  • Laboratoria
 35. Urządzenia sieciowe i ich konfiguracja
  • Urządzenia sieciowe
  • ip
  • ifconfig
  • Przewidywalne nazwy interfejsów sieciowych
  • Pliki konfiguracyjne
  • Network Manager
  • Routing
  • DNS and rozwiązywanie nazw
  • Diagnostyka sieci
  • Laboratoria
 36. Zapory sieciowe
  • Zapory sieciowe
  • Interfejsy
  • firewalld
  • Strefy
  • Source Management
  • Zarządzanie usługami i portami
  • Laboratoria
 37. Uruchamianie i wyłączanie systemu
  • Wyjaśnienie sekwencji rozruchu
  • Programy rozruchowe
  • Pliki konfiguracyjne w /etc
  • Wyłączanie i restartowanie systemu
  • Laboratoria
 38. GRUB
  • Grand Unified Boot Loader (GRUB)
  • Ineraktywny wybór w GRUB przy rozruchu
  • Instalacja GRUB
  • Dostosowanie konfiguracji GRUB
  • Laboratoria
 39. Init, SystemV, Upstart, systemd
  • Proces init
  • Alternatywy
  • systemd
  • systemctl
  • Rozruch SysVinit**
  • chkconfig i usługa**
  • Upstart **
  • Laboratoria
 40. Metody kopii zapasowej i przywracania
  • Podstawy kopii zapasowej
  • Kopia zapasowa a archiwum
  • Strategie i metody kopii zapasowej
  • tar
  • Kompresja (gzip, bzip2 i xz) i kopie zapasowe
  • dd
  • rsync
  • cpio **
  • dump i restore **
  • mt **
  • Programy do kopii zapasowej **
  • Laboratoria
 41. Moduły bezpieczeństwa Linuxa
  • Moduły bezpieczeństwa Linuxa
  • SELinux
  • AppArmor
  • Laboratoria
 42. Lokalne bezpieczeństwo
  • Lokalne bezpieczeństwo
  • Tworzenie polityki bezpieczeństwa
  • Aktualizacje i bezpieczeństwo
  • Fizyczne bezpieczeństwo
  • BIOS
  • Bootloader
  • Bezpieczeństwo systemu plików
  • Bity setuid/setgid
  • Laboratoria
 43. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  • Poziomy rozwiązywania problemów
  • Techniki rozwiązywania problemów
  • Co sprawdzić: Sień
  • Co sprawdzić: Integralność plików
  • Błędy procesu rozruchu
  • Uszkodzenia systemu plików i odzyskiwanie
  • Wirtualne konsole
  • Laboratoria
 44. Odzyskiwanie systemu
  • Nośnik odzyskiwania systemu i rozwiązywanie problemów
  • Używanie nośnika odzyskiwania systemu
  • Odzyskiwanie systemu
  • Nośnik trybu awaryjnego
  • Tryb awaryjny
  • Single User Mode
  • Laboratoria
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Kurs ma za zadanie zapewnić uczestnikom niezbędne umiejętności do pracy jako profesjonalny administrator systemu Linux. Uczestnicy powinni wykazywać się podstawową wiedzą na temat Linuxa i jego najpopularniejszych narzędzi i edytorów tekstowych.

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymają certyfikat podpisany przez The Linux Foundation.

Kurs przygotowuje do egzaminu Linux Foundation Certified System Administration (LFCS).

Prowadzący

Certyfikowany trener The Linux Foundation.

Pozostałe szkolenia The Linux Foundation | Linux

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Linux

Open Source

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 5900 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

EGZAMIN ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
 • szkolenie hybrydowe: HYBRID
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia The Linux Foundation

Harmonogram szkoleń
The Linux Foundation