Szkolenia The Linux Foundation

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: LFD459

Kubernetes to narzędzie Open Source do wdrażania, skalowania i aktualizowania aplikacji konteneryzowanych. Ten 3 dniowy kurs nauczy Cię, jak tworzyć kontenery, hosta, wdrożyć i skonfigurować aplikację w klastrze wielowęzłowym. Zaczynając od prostego skryptu Pythona, zdefiniujesz zasoby aplikacji i skorzystasz z podstawowych prymitywów do budowania, monitorowania i rozwiązywania problemów skalowalnych aplikacji w Kubernetes. Pracując z wtyczkami sieciowymi, zabezpieczeniami i magazynem w chmurze, użytkownik będzie wykorzystywał wiele funkcji potrzebnych do wdrożenia aplikacji w środowisku produkcyjnym.

Omówione tematy są bezpośrednio zgodne z wiedzą jaka jest sprawdzana przez program Cloud Native Computing Foundation: Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) i znacząco zwiększają zdolność uczniów do uzyskania certyfikacji.

W tym kursie nauczysz się:

 • Konteneryzacji i wdrażania skryptu języka Python
 • Konfiguracji wdrożenia ConfigMaps, Secrets i SecurityContexts
 • Zrozumienia wielokontenerowego pod’a
 • Konfiguracji narzędzi monitorujących
 • Aktualizowania i wycofywania zmian aplikacji
 • Implementowanie usług i NetworkPolicies
 • Użycia PersistentVolumeClaims
 • I więcej

Ten kurs jest dostawco i dystrybucyjnie neutralny, więc pojęcia w nim zawarte są uniwersalne dla każdego środowiska.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
  • Cele
  • Kim jesteś
  • The Linux Foundation
  • Linux Foundation Training
  • Przygotowywanie systemu
  • Rejestracja kursu
  • Laboratoria
 2. Architektura Kubernetes
  • Co to jest Kubernetes?
  • Komponenty Kubernetes
  • Wyzwania
  • Borg
  • Architektura Kubernetes
  • Terminologie
  • Węzeł główny
  • Węzły Minion (pracownik)
  • Pod
  • Usługi
  • Kontrolery
  • Pojedynczy adres IP na pod
  • Konfiguracja sieci
  • Plik konfiguracyjny sieci CNI
  • Komunikacja Pod-to-Pod
  • Cloud Native Computing Foundation
  • Rekomendacje zasobów
  • Laboratoria
 3. Budowa
  • Opcje kontenera
  • Konteneryzacja aplikacji
  • Hosting lokalnego repozytorium
  • Tworzenie wdrożenia
  • Uruchamianie poleceń w kontenerze
  • Wielokontenerowy pod
  • ReadinessProbe
  • LivenessProbe
  • Testowania
  • Laboratoria
 4. Projektowanie
  • Tradycyjne zastosowania: zagadnienia
  • Zasoby odłączone
  • Przemijania
  • Elastyczne Frameworki
  • Zarządzanie zużyciem zasobów
  • Wielokontenerowe pody
  • Kontener sidecar
  • Kontener adapter
  • Ambassador
  • Punkty do rozważenia
  • Laboratoria
 5. Konfiguracja wdrażania
  • Omówienie woluminów
  • Wprowadzenie woluminów
  • Specyfikacja woluminu
  • Typy woluminów
  • Przykład woluminu udostępnionego
  • Woluminy trwałe i roszczenia
  • Wolumin trwały
  • Dynamiczne Inicjowanie
  • Secrets
  • Używanie Secrets za pomocą zmiennych środowiskowych
  • Montowanie Secrets jako woluminów
  • Przenośne dane z ConfigMaps
  • Korzystanie z programu ConfigMaps
  • Stan konfiguracji wdrożenia
  • Skalowanie i aktualizacje stopniowe
  • Wycofywanie wdrożeń
  • Jobs
  • Laboratoria
 6. Zabezpieczenia
  • Omówienie zabezpieczeń
  • Uzyskiwanie dostępu do interfejsu API
  • Uwierzytelniania
  • Autoryzacji
  • ABAC
  • RBAC
  • Omówienie procesu RBAC
  • Kontroler dostępu
  • Konteksty zabezpieczeń
  • Polityki zabezpieczeń pod’ów
  • Zasady zabezpieczeń sieci
  • Przykład zasad zabezpieczeń sieci
  • Domyślny przykład polityk
  • Laboratoria
 7. Narażanie aplikacji
  • Typy usług
  • Diagram usług
  • Wzorzec aktualizacji usługi
  • Uzyskiwanie dostępu do aplikacji za pomocą usługi
  • Usługa bez selektora
  • ClusterIP
  • NodePort
  • LoadBalancer
  • ExternalName
  • Zasób Ingress
  • Kontroler Ingress
  • Laboratoria
 8. Rozwiązywanie problemów
  • Opis rozwiązywania problemów w Kubernetes
  • Podstawowe kroki rozwiązywania problemów
  • Bieżąca (stała) zmiana
  • Podstawowe rozwiązywanie problemów: pods
  • Podstawowe rozwiązywanie problemów: węzeł i zabezpieczenia
  • Podstawowe rozwiązywanie problemów: agenci
  • Monitorowanie
  • Narzędzia do tworzenia logów
  • Aplikacje monitorujące
  • Dzienniki systemu i agenta
  • Testowanie zgodności
  • Więcej zasobów
  • Laboratoria
 9. Zakończenie i ankieta
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Aby uzyskać jak najwięcej z tego kursu, powinieneś znać podstawowy wiersza polecenia Linux  i umiejętności edycji plików oraz czuć się swobodnie w językach programowania (takich jak Python, Node. js, go).  Pomocna będzie znajomość podstawowych koncepcji i architektury aplikacji w chmurach natywnych (przedstawionych w darmowym kursie Introduction to Kubernetes edX MOOC).

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymają certyfikat podpisany przez The Linux Foundation.

Prowadzący

Certyfikowany trener The Linux Foundation.

Pozostałe szkolenia The Linux Foundation | Kubernetes

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud Computing

Linux

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 5400 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia The Linux Foundation

Harmonogram szkoleń
The Linux Foundation